Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Theodoor Gilissen Bankiers


Theodoor Gilissen is een private bank met een uitgebreide dienstverlening op het gebied van beleggen (beleggingsadvies en vermogensbeheer), financiële planning, inkomens- en vermogensstructurering en financieren. De kernactiviteit van Theodoor Gilissen is beleggen en het beheren van vermogens.

Theodoor Gilissen is opgericht in 1881 en één van de oudste private banks van Nederland. Met kantoren in Amsterdam, Groningen, Eindhoven en Rotterdam bedient het klanten door het hele land. Tot de klantenkring behoren vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen, verenigingen, religieuze instellingen en pensioenfondsen. Theodoor Gilissen is een 100% dochteronderneming van KBL European Private Bankers, een netwerk voor vooraanstaande Europese 'boutique' private banks.

Bij Theodoor Gilissen kunt u beleggen vanaf €500.000,-. Hierbij kunt u het vermogen laten beheren middels vermogensbeheer of kunt u beleggingsadvies ontvangen van een private banker. In beide dienstverleningen stelt de private banker een persoonlijk financieel plan op (onderdeel van de dienstverlening). Hiermee krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw doelstellingen, de risico’s en verwachte opbrengst van de beleggingsportefeuille.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Theodoor Gilissen Bankiers
Onderdeel van
KBL European Private Bankers S.A.
Adres
Keizersgracht 617
1017 DS Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen en Rotterdam
Jaar actief
1881
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Gouden Stier "Beste Vermogensbeheerder" in 2013 en 2014
Namen directie
Tanja Nagel (CEO), Jan Joost Maas, Paul Scholten, Lodewijk Siertsema
Toelichting
>50
> 150 medewerkers
>1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000053
Ja
Alles weten over Theodoor Gilissen Bankiers?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Theodoor Gilissen BankiersBeschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsfilosofie van Theodoor Gilissen Vermogensbeheer is voornamelijk gericht op waardebehoud. Het motto van Theodoor Gilissen is "behoud van het vermogen gaat voor het behalen van absoluut rendement". Afhankelijk van uw wensen kunt u ook kiezen voor een inkomensgerichte -, groeigerichte- of duurzame beleggingsportefeuille.

Het beleggingsbeleid van Theodoor Gilissen kenmerkt zich vooral door fundamentele analyse en een middellange beleggingshorizon. Bij vermogensbeheer vormen de strategische wegingen per profiel het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Waarderingen, sentiment op de financiële markten, de economische cyclus, politieke ontwikkelingen en andere factoren kunnen leiden tot afwijkingen in het beleggingsbeleid ten opzichte van deze strategische wegingen, het zogenoemde tactische beleid. De invulling van de beheerportefeuilles vindt voornamelijk plaats door per beleggingscategorie de beste beleggingsfondsen te selecteren. Aanvullend wordt er belegt in indextrackers, individuele aandelen en obligaties en alternatieve beleggingen.

Toelichting beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid voor beheercliënten van Theodoor Gilissen Bankiers is gebaseerd op de visie van het Investment Committee. De visie is gebaseerd op een zogenaamde top-down benadering en in het analyse- en besluitvormingsproces spelen zowel kwalitatieve als kwantitatieve variabelen een rol.

Bottom-up vindt er fondsselectie plaats. Deze fondsen worden beoordeeld op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. De fondsen worden gebruikt voor een zo effectief mogelijke invulling van de beoogde beleggingsportefeuille. De top-down bepaalde beleggingsstrategie wordt vervolgens met de bottom-up geselecteerde fondsen geïmplementeerd in de cliëntenportefeuilles. Het proces en de resultaten worden actief gemonitord.

Theodoor Gilissen gelooft dat actief beleggen waarde kan toevoegen, maar niet dat alle actieve managers dat doen. Zij kiezen actieve managers waar sprake is van gespecialiseerde kennis en een beleggingsstijl die waarde toevoegt op de lange termijn. Zij bouwen al meer dan 10 jaar portefeuilles van geselecteerde actieve managers en hebben volgens eigen zeggen laten zien dat hun benadering de benchmark wel kan verslaan.

Tegelijkertijd schuwt Theodoor Gilissen een passieve (index) benadering niet; "De lage kosten van indexfondsen maken dat index beleggen het beter doet dan de meerderheid van actieve managers. Bovendien komt er steeds meer aanbod om te beleggen in verschillende indices".

Theodoor Gilissen hanteert een beleggingsstijl die in overeenstemming is met de wensen en eisen die cliënten stellen aan de beleggingen. Het risicoprofiel van de cliënt is bepalend voor de vermogensallocatie tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Het vastrentende deel en het zakelijke deel kunnen ingericht worden naar de voorkeuren van de cliënt. Voor de vastrentende waarden is er keus uit de volgende proposities:

• Individuele obligaties (Staat + IG) aangevuld met vastrentende fondsen (“direct lines”).
• Vastrentende fondsen
• Duurzame obligaties
• Optionele aanvulling: alternatives (derivaten en gestructureerde producenten)

Voor de zakelijke waarden is er keus uit de volgende proposities:
• Multi Strategy
• Duurzame aandelen
• Optionele aanvulling: alternatives (funds of hedge funds, onroerend goed, grondstoffen)

Op aanvraag is een nadere toelichting beschikbaar over de strategie en invulling van de verschillende proposities.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Theodoor Gilissen Bankiers noemt over het beleggingsbeleid

Transparant
Onafhankelijk
Persoonlijk


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Negatieve uitsluiting
Een volledige portefeuille met duurzame beleggingen is mogelijk. Om duurzaamheid in de financiële wereld te bevorderen, hebben de Verenigde Naties een reeks beginselen (UNPRI) opgesteld. Theodoor Gilissen Fund Management is ondertekenaar van deze beginselen.
Actief
Theodoor Gilissen gelooft dat je met actief beleggen gemiddeld genomen de markt kunt verslaan. Zij doen dit door zowel actieve en passieve producten op te nemen in de portefeuille.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Theodoor Gilissen Bankiers
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Theodoor Gilissen BankiersKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen en indextrackers zijn gemiddeld 0,15 % - 0,92%.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
All-in beheer fee (incl. BTW):
1,45% - 1,82% < €1mln
0,97% - 1,33% €1 - €2 mln
0,85% - 1,21% €2 - €5 mln
maatwerk > €5 mln

Op basis van het belegde vermogen wordt u ingedeeld in een van bovenstaande categorieën. Daarnaast varieert het % afhankelijk van het gekozen risicoprofiel.

In de beheer fee is ook inbegrepen; een (periodiek) financieel plan, estate planning, fiscaal advies, terugvorderen bronbelasting.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
In de kosten is ook inbegrepen; een (periodiek) financieel plan, estate planning, fiscaal advies, terugvorderen bronbelasting.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Theodoor Gilissen Bankiers


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Theodoor Gilissen Bankiers?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Theodoor Gilissen Bankiers
rapportage
Gratis rapportage

Video Theodoor Gilissen BankiersRendementen Theodoor Gilissen Bankiers


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De getoonde rendementen zijn de resultaten van de modelportefeuille zonder de categorie alternatieve beleggingen.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Gematigd defensief Gebalanceerd Gematigd offensief Offensief
2017*
0,6%
1,3%
1,8%
2,3%
2,9%
2016
1,9%
2,3%
2,6%
3,2%
3,7%
2015
1,5%
3,0%
3,8%
4,9%
6,0%
2014
10,0%
10,7%
11,1%
11,7%
12,3%
2013
3,7%
6,0%
8,0%
10,2%
11,8%
Inzicht in alle rendementen van Theodoor Gilissen Bankiers?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video Theodoor Gilissen BankiersRisicoprofielen Theodoor Gilissen Bankiers


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(0-30)
27%
(0-45)
46%
(10-65)
67%
(30-80)
85%
(40-100)
Obligaties
89%
(50-100)
70%
(30-85)
50%
(20-60)
29%
(0-50)
10%
(0-30)
Alternatieve beleggingen
0%
(0-5)
2%
(0-5)
3%
(0-6)
3%
(0-10)
4%
(0-10)
Liquiditeiten
1%
(0-100)
1%
(0-40)
1%
(0-40)
1%
(0-40)
1%
(0-40)
Volledig risicoprofiel Theodoor Gilissen Bankiers?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video Theodoor Gilissen Bankiers