Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Optimix


Optimix is sinds 1983 actief als vermogensbeheerder. Destijds gestart met het beleggingsfonds Optimix. Optimix vermogensbeheer beheert op dit moment circa €2 miljard voor vermogende particulieren, instellingen en pensioenfondsen. Alle medewerkers investeren in dezelfde beleggingsoplossingen als cliënten van het kantoor. Optimix vermogensbeheer richt zich op klanten met een vermogen groter dan 1 miljoen euro.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Optimix
Onderdeel van
Optimix Vermogensbeheer N.V.
Adres
Johannes Vermeerstraat 14
1071 DR Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Groningen, Vught
Jaar actief
1983
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Diverse Lipper en Morningstar awards voor de beleggingsfondsen
Namen directie
Jaap Westerling CFA, Michel Alofs RBA
Toelichting
21 tot 50
>1 miljard
Circa 2 miljard euro
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
15000192
Ja
7138
Alles weten over Optimix?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


De basis van het beleggingsbeleid is de asset allocatie. Deze is volgens Optimix van doorslaggevende betekenis voor het rendement en het risico in uw portefeuille. Zij geloven daarom in alert en actief allocatiebeleid mét uitgesproken keuzes. Voor de invulling van de portefeuille kan gebruikgemaakt worden van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en indextrackers. Afhankelijk van de wensen en situatie van de klant worden de producten gekozen. In de portefeuille wordt vaak ook belegd in de Optimix huisfondsen. Wanneer er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw portefeuille worden deze altijd onderbouwd en gecommuniceerd. Verder belegt Optimix via een verantwoord beleggingsbeleid. Dit houdt in dat zij niet in ondernemingen beleggen die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Hierom heeft Optimix zich aangesloten bij de United Nations Global Compact.

Volgens Optimix is het universele principe achter optimaal beleggen het voorkomen van al te grote waardedalingen in een portefeuille en het participeren in positieve markten. Bij te grote waardedalingen moeten er onevenredig grote positieve rendementen geboekt worden om op het uitgangsniveau terug te komen. Bij minder extreme verliezen is de terugverdientijd korter. Het voorkomen van grote waardedalingen is voor Optimix een belangrijk oogmerk. Dit doen zij door actief en alert in te grijpen binnen de vermogensverdeling (asset allocatie) en daarnaast via hun eigen beleggingsfondsen.

Op aanvraag is uitgebreide documentatie van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Optimix noemt over het beleggingsbeleid

Medewerkers van Optimix beleggen in dezelfde beleggingsoplossingen als onze cliënten
Sterke focus op asset allocatie, uiteindelijk het belangrijkste bij zowel het risico als het rendement


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Optimix heeft voor haar beleggingen gekozen voor een samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van duurzaam beleggen, namelijk Sustainalytics. Sustainalytics is opgericht door Triodos Bank, MeesPierson en PGGM en is één van de leidende bedrijven op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) screening.
Actief
Optimix gelooft niet in uitsluitend actief of passief. Volgens Optimix behelst passief beleggen ook actieve keuzes. Bij Optimix combineren zij volgens eigen zeggen zowel actieve als 'passieve' beleggingen om het beste resultaat, ook qua kosten, voor hun cliënten te bewerkstelligen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Optimix
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn gemiddeld tussen de 0,3% - 0,8% per jaar afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille. Gemiddeld bestaat 35% van de portefeuille uit Optimix fondsen. Hierover betaalt u geen beheerfee.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
U betaalt rechtstreeks aan de depotbank nog gemiddeld 0,05% bewaarloon (Incl. BTW, op basis van depotbank ABN AMRO) per jaar.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
U betaalt een all-in beheerfee van 1% (excl. BTW) per jaar. Bij vermogens groter dan €5 miljoen geldt een maatwerk tarief. Over het gedeelte belegd in Optimix fondsen betaalt u geen beheerfee.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Optimix


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Optimix?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Optimix
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Optimix


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Gematigd Gebalanceerd Offensief
2017*
0,5%
1,3%
1,6%
2016
6,1%
7,9%
10,8%
2015
1,8%
3%
6,5%
2014
7,8%
9,5%
12,7%
2013
3,2%
5,1%
7,3%
Inzicht in alle rendementen van Optimix?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Optimix


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
20%
(0-30)
50%
(10-70)
80%
(20-100)
-
Obligaties
-
80%
(20-100)
50%
(10-90)
20%
(0-80)
-
Alternatieve beleggingen
-
-
(0-20)
-
(0-40)
-
(0-50)
-
Liquiditeiten
-
0%
(0-80)
0%
(0-80)
0%
(0-80)
-
Volledig risicoprofiel Optimix?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage