Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Attent Vermogensbeheer


Attent vermogensbeheer bestaat sinds 2002 en is actief vanuit Maastricht. Verder heeft Attent vestigingen in Oosterbeek, Middelharnis en Lanaken (België). Tot 2016 was de partij ook bekend als Dohmen & Otten vermogensbeheer. Attent vermogensbeheer houdt zich bezig met vermogensbeheer en richt zich met de dienstverlening op DGA’s, particulieren, stichtingen en pensioen BV’s.

Attent vermogensbeheer streeft naar een optimaal rendement, maar verliest daarbij het risicoprofiel en de beleggingstermijn niet uit het oog. Bij het samenstellen van uw beleggingsportefeuille baseert de vermogensbeheerder zich op de zogenaamde Mosae Plannen. Dit zijn zeven beleggingsportefeuilles die het zelf heeft samengesteld en die volgens eigen zeggen in het verleden hun dienst hebben bewezen in zowel stijgende als dalende markten. Deze portefeuilles waarborgen een goede beleggingsspreiding en zijn geschikt voor diverse risicoprofielen.

Tevens biedt de vermogensbeheerder andere beleggingsproducten die zij samen met derden ontwikkelt.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Attent Vermogensbeheer
Onderdeel van
D&O Vermogensbeheer B.V.
Adres
Avenue Céramique 16
6221 KV Maastricht
Vestigingen
Maastricht, Oosterbeek, Middelharnis, Lanaken
Jaar actief
2002
Minimum inlegbedrag
€ 150.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Paul Dohmen en Edward Groeneveld
Toelichting
6 tot 11
251- 500 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000070
Ja
12319
Alles weten over Attent Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Vermogensbeheer bij Attent is een beleggingsdienstverlening met een minimuminleg van Eur 150.000,- . Clienten maken in overleg met een vermogensbeheerder of beleggingsadviseur een keuze uit 6 risicoprofielen. Er kan belegd worden in individuele aandelen en obligaties, beleggingsfondsen, indextrackers en afgeleide beleggingsinstrumenten.

Attent Vermogensbeheer is specialist in Value Investing. Value Investing is beleggen in bedrijven die op de beurs ver onder hun intrinsieke waarde gewaardeerd zijn. Naast de macro-economische factoren worden de beleggingen voortdurend in kaart gebracht en beoordeeld. Zo dienen bedrijven producten te maken of diensten te leveren die consumenten op lange termijn nodig hebben en dienen deze producten of diensten gemakkelijk te begrijpen zijn.

Als bedrijven door deze selectie komen, worden ze nader onder de loep genomen. In dat geval wordt gekeken naar de cijfers en de kwaliteit van het bedrijf. Het bedrijf moet financieel gezond zijn en mag geen of nauwelijks verlies hebben geleden in de laatste jaren. Bedrijven met hoge schulden worden uitgesloten. In tijden van financiele malaise kunnen bedrijven met een gezonde balans en een sterke kaspositie hier volgens Attent vermogensbeheer voordeel mee behalen en sneller herstellen.

Een ander vereiste van de bedrijven die mogelijk in de portefeuille worden opgenomen is dat deze bedrijven een capabel en betrokken management hebben. Commitment van het management is volgens Attent vermogensbeheer van groot belang voor de groei van de onderneming op lange termijn.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Attent Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Transparant
Mogelijkheid om tot 100% liquide te gaan
Deskundig


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Attent Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddeld tussen de 0,1% - 0,5% per jaar afhankelijk van uw beleggingsprofiel
Transactiekosten
-
Gemiddeld tussen de 0.1% - 0.2% per jaar (op basis van depotbank Binck)
Service fee
-
Gemiddeld tussen 0.1% - 0.2% per jaar (max €450,- incl BTW. Op basis van depotbank Binck)
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
1,25% per jaar (incl. BTW, min €1.500,-)
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Attent Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
-
-
Tegen betaling
Afhankelijk van depotbank
Inzicht in alle kosten van Attent Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Attent Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Attent Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Attent vermogensbeheer belegt deels via maatwerk portefeuilles. Het getoonde rendement is het gemiddelde rendement van de klanten met hetzelfde risicoprofiel.

Profiel Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Profiel 5
2016
0,3%
3,9%
7,5%
12,5%
17,2%
2015
3%
2,1%
3,7%
7,8%
6,1%
2014
8,7%
8,8%
7,9%
11%
12,1%
2013
2,1%
3,8%
7,6%
11%
19,5%
Inzicht in alle rendementen van Attent Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Attent Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(0-15)
30%
(15-35)
45%
(35-65)
80%
(65-85)
95%
(85-100)
Obligaties
85%
(85-100)
65%
(65-85)
50%
(35-65)
15%
(15-35)
0%
(0-15)
Alternatieve beleggingen
5%
5%
5%
5%
5%
Liquiditeiten
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
Volledig risicoprofiel Attent Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage