Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Castanje Vermogensbeheer


Castanje Vermogensbeheer is een zelfstandige vermogensbeheerder in ’s-Hertogenbosch.

De klanten van Castanje zijn vermogende particulieren, veelal (oud)ondernemers, maar ook (pensioen)B.V. ‘s, stichtingen en kerkelijke instellingen. In opdracht van hun relaties beheren zij effectenportefeuilles van € 300.000,- tot € 10.000.000,-. Castanje vermogensbeheer is geheel onafhankelijk (geen onderdeel van een bank) en de vier beheerders hebben zeer ruime ervaring in het beheren van vermogens.

Ze besteden veel aandacht aan een persoonlijke benadering en optimale communicatie met hun cliënten. Hun rapportage is volgens eigen zeggen helder en uw persoonlijke beheerder is goed bereikbaar.

Het beleggingsbeleid is voor zowel obligaties als aandelen gericht op individuele namen zoals Bayer, Nestlé, Google en L’Oreál. Indexproducten en beleggingsfondsen worden slechts beperkt opgenomen. Op basis van fundamenteel onderzoek selecteren zij de grotere kwaliteitsondernemingen in Europa en de VS, die gekenmerkt worden door een duurzaam bedrijfsmodel en stabiele winstgroei. Transparantie en lage kosten zijn belangrijk.

Volgens Castanje vermogensbeheer realiseren zij goede en verifieerbare beleggingsresultaten.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Castanje Vermogensbeheer
Onderdeel van
Castanje Vermogensbeheer B.V.
Adres
Zuidwal 4-B
5211 JK 's-Hertogenbosch
Vestigingen
's-Hertogenbosch
Jaar actief
2009
Minimum inlegbedrag
€ 300.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Franke Burink, Vincent Hoffmans, Joris Teulings
Toelichting
6 tot 11
Castanje vermogensbeheer telt vier senior vermogensbeheerders en 3 ondersteuners.
101- 250 miljoen
51- 250
Castanje Vermogensbeheer telt ruim 150 overwegend particuliere clienten, aangevuld met pensioenvennootschappen en religieuze instellingen.

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
nr. 11000538 CASTANJE Vermogensbeheer heeft een AFM-vergunning voor vermogensbeheer.
Ja
Alles weten over Castanje Vermogensbeheer?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Castanje Vermogensbeheer belegt via een Growth At a Reasonable Price (GARP) strategie. Dit is een combinatie van groei- en waardebeleggen. Het beleggingsuniversum bestaat voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties. Voor de keuze voor de aandelen wordt gebruikt gemaakt van onafhankelijke research. Elk kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage. Onderdeel hiervan is een toelichting op het gevoerde beleid en een uiteenzetting van de verwachtingen voor de komende periode. Regelmatig wordt per email een korte toelichting gegeven op gedane transacties.

Toelichting:
Castanje Vermogensbeheer gaat primair uit van een fundamentele lange termijn 'top-down'-benadering. Hierbij is het volgens hen de asset-allocatie die een grote invloed heeft op het uiteindelijk beleggingsresultaat. De asset-allocatie geeft aan hoe het vermogen wordt gespreid over de diverse beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten).

Castanje combineert deze werkwijze met een fundamentele 'bottom-up'-benadering. Ook de individuele vermogenstitels spelen volgens hen immers een belangrijke rol bij uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Zij stellen scherpe eisen aan ondernemingen waaraan ze uw geld toevertrouwen. Naast de waardering van een individueel aandeel, zijn de groeikarakteristieken, de fundamentele sterkte, duurzaamheid en comfort van belang. Zij streven daarbij naar groei tegen een aantrekkelijke prijs (GARP). Bij hun selectie steunen ze op hoogwaardige internationale researchbronnen zoals FDA, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Value Line. Hun universum wordt in principe gevormd door de grote internationale indices zoals MSCI en FTSE. Daarbij hanteren ze de wereldwijd gebruikte sectorbenadering.

Castanje belegt bij voorkeur in individuele vermogenstitels. Dit bevordert volgens hen de transparantie en voorkomt dubbele kosten. Voor belegging in het Verre Oosten en Emerging Markets maken ze gebruiken van beleggingsfondsen of trackers. Zij staan terughoudend tegenover beleggen in zogenaamde Alternatives. Alternatieve beleggingen zijn volgens Castanje vaak niet transparant en kennen verborgen kosten.

Bovenstaande beschrijving is een korte impressie van de uitgangspunten van hun beleggingsproces. Een proces dat de basis vormt voor hun beleggingsbeleid. Op aanvraag verstrekt Castanje uitgebreide documentatie over hun beleggingsovertuigingen en werkwijze.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Castanje Vermogensbeheer noemt over het beleggingsbeleid

Geen bank, onafhankelijk en alleen in dienst van de klant.
Bijzonder risicobewust als het gaat om het selecteren van de beleggingen
Kosten zijn helder én transparant


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie
Castanje Vermogensbeheer steunt ten aanzien van duurzaamheid (ESG-criteria) bij haar beleggingsbeleid onder andere op Financiele Diensten te Amsterdam (www.fda.nl). Castanje hanteert een combinatie van een relatieve "Best in Class"-benadering en een absolute benadering van uitsluiting.
Actief
Met een actief beleid wordt een outperformance van de benchmark nagestreefd.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Castanje Vermogensbeheer
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Beperkt deel van de portefeuille (+/- 15%) kan belegd worden in beleggingsfondsen of trackers. Afhankelijk van het profiel liggen de kosten gemiddeld tussen de 0.05% - 0.20% per jaar.
Transactiekosten
-
De getoonde transactiekosten zijn op basis van Binck en de gemiddelde kosten over de afgelopen 5 jaar.
Service fee
-
De getoonde transactiekosten zijn op basis van Binck bank. Deze ligt gemiddeld tussen de 0.05-0.15% per jaar afhankelijk van de omvang van uw portefeuille.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee (excl BTW)vaste vergoeding van 1.000 euro en:
0,9% over een vermogen tot 1 miljoen
0,8% over het meerdere tot 2,5 mln
0,7% over het meerdere tot 5 mln
0,5% over het meerdere tot 10 mln
0,5% over het gehele vermogen indien dit groter is dan 10 miljoen.
Performance fee
-
Geen. Uitsluitend op verzoek van een client wordt met een performancefee gewerkt.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Castanje Vermogensbeheer


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
in sommige landen is hier sprake van., In sommige landen is hier sprake van.
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Castanje Vermogensbeheer?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Castanje Vermogensbeheer
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Castanje Vermogensbeheer


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het rendement is het gemiddelde van 9 werkelijke cliëntportefeuilles binnen elk profiel. Uw individuele rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
1%
3,8%
5,8%
5,7%
2016
2,1%
3,8%
5,6%
6,3%
2015
2,7%
6,9%
11,5%
11,4%
2014
5,1%
8,5%
10,1%
11,8%
2013
3,8%
4,7%
8,8%
10,9%
Inzicht in alle rendementen van Castanje Vermogensbeheer?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Castanje Vermogensbeheer


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
20%
(10-30)
40%
(25-60)
75%
(55-95)
95%
(70-100)
Obligaties
-
70%
(50-90)
50%
(40-65)
15%
(0-30)
0%
(0-10)
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
-
10%
(0-40)
10%
(0-40)
10%
(0-45)
5%
(0-30)
Volledig risicoprofiel Castanje Vermogensbeheer?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage