Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Care IS


Care IS Vermogensbeheer is in 2010 opgericht te Volendam door Loege Schilder en Laurens Leek. Hun overtuiging is dat vermogensbeheer beter en goedkoper kan en moet. Hun visie op beleggen is dat vermogen op de lange termijn alleen kan groeien als het behoud van het vermogen de basis vormt. Daarom stelt Care IS vermogensbehoud boven vermogensgroei. De beleggingsportefeuille van Care IS bestaat uit breed gespreide index trackers in verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Als de risico’s op beurzen en markten toenemen, bouwt Care IS de risicovolle beleggingen in de beleggingsportefeuille stapsgewijs af. Vooraf inventariseert Care IS de financiële situatie, wensen en doelstellingen. Vervolgens wordt met behulp van 2.000 beleggingssimulaties inzicht gegeven in de verschillende positieve en negatieve rendementsscenario’s. Op basis hiervan stelt de vermogensbeheerder het geschikte risicoprofiel vast. Care IS richt zich volledig op vermogensbeheer. Beleggen bij Care IS is mogelijk vanaf € 100.000,-.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Care IS
Onderdeel van
CARE Investment Services B.V.
Adres
Mgr.C. Veermanlaan 1G
1131 KB Volendam
Vestigingen
Volendam
Website
Naar website
Jaar actief
2010
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
WINNAAR Gouden stier 'Beste vermogensbeheerder van Nederland' 2015 én 2016
Namen directie
Loege Schilder en Laurens Leek
Toelichting
6 tot 11
Twee bestuurders, beide universitaire titel waarvan één ook RBA. Accountmanagers en portfoliomanager zijn allen DSI-geregistreerd.
101- 250 miljoen
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000510
Ja
Care IS en medewerkers
Alles weten over Care IS?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid is er op gebaseerd dat koersen van beleggingen op de lange termijn de neiging hebben om rond het historisch gemiddelde te bewegen, maar op korte termijn flink kunnen schommelen. Vanuit deze overtuiging richt Care IS uw portefeuille in op basis van hun lange termijn verwachtingen. Omdat Care IS vindt dat vermogensbehoud de basis vormt voor vermogensgroei, probeert ze op korte termijn de neerwaartse koersbewegingen in uw portefeuille te beperken door de risicovolle beleggingen stapsgewijs af te bouwen. Care IS spreidt uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën waardoor de verhouding tussen risico en rendement verbetert. Binnen de beleggingscategorieën spreidt ze over een groot aantal beleggingstitels, waardoor het specifieke beleggingsrisico wordt geminimaliseerd. Door gebruik te maken van ETF’s kan zij eenvoudig een goed gespreide beleggingsportefeuille opbouwen tegen lage kosten.

Voor het inrichten van de portefeuilles voor de lange termijn maakt Care IS gebruik van een kwantitatief optimalisatiemodel. Dit model is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Aan de hand van de verwachte rendementen, risico’s en correlaties van verschillende beleggingscategorieën berekent het model een portefeuille met een optimale verhouding tussen rendement en risico. Deze optimale portefeuille vormt de basis voor de lange termijn en is de Strategische Asset Allocatie (SAA). Op korte en middellange termijn kan, binnen vooraf gestelde bandbreedtes, worden afgeweken. Care IS kan onder andere beleggingscategorieën, regio’s en sectoren overwegen of onderwegen. Om het rendement te verhogen, hanteert ze binnen de beleggingscategorie aandelen een overweging naar Value-aandelen, Smallcapaandelen en aandelen uit opkomende markten. De beslissingen met betrekking tot de TAA worden genomen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen.

Care IS belegt in dagelijks verhandelbare ETF’s met een beursnotering in Euro’s. De ETF’s in de portefeuille worden alleen op Europese beurzen aangekocht of verkocht. Care IS belegt in de beleggingscategorieën kredietwaardige obligaties, high yield obligaties, obligaties uit opkomende landen, aandelen en grondstoffen. Deze beleggingscategorieën zijn onder andere geselecteerd op basis van verhandelbaarheid, transparantie en de verhouding tussen risico en rendement. Binnen de beleggingscategorie kredietwaardige obligaties en high yield obligaties wordt uitsluitend in Euro-genoteerde obligaties belegd. In de overige beleggingscategorieën wordt een wereldwijde spreiding gehanteerd waarbij in de basis geen regio’s of sectoren worden uitgesloten. Care IS belegt uitsluitend in ETF’s die voldoen aan ‘UCITS’ (Europese richtlijnen voor beleggingsinstrumenten) en in het bezit zijn van een vergunning voor de Nederlandse consumentenmarkt. Care IS belegt alleen in fysiek gerepliceerde ETF’s, met uitzondering van de beleggingscategorie ‘grondstoffen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Care IS noemt over het beleggingsbeleid

Focus op vermogensbehoud
Uitgebreide persoonlijke inventarisatie
Breed gespreid tegen lage kosten en dagelijks verhandelbaar


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Het aanbod van duurzame indexfondsen en ETF's is op dit moment nog te beperkt om een volledige duurzame portefeuille in te richten waarbij ook onze focus op vermogensbehoud naar voren komt. Binnen Care IS zijn we wel bewust met duurzaam ondernemen.
Actief
Actief met passieve indexproducten
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Care IS
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld op 0,24% per jaar.
Transactiekosten
-
Gemiddelde transactiekosten via Binckbank. Kosten per transactie Euronext € 5.50 + 0.05 % (min € 10 max € 150). De gemiddelde transactiekosten bedragen 0,06% per jaar (o.b.v. transacties 2016).
Service fee
-
Service fee via Binckbank:
< € 50.000 = 0.15% (per jaar)
< € 250.000 = 0.075% over het meerdere
< € 5.000.000 = 0.0375% over het meerdere
€ 5.000.000 = 0.0075% over het meerdere
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding van 0.8% tot €1 miljoen; over het meerdere vanaf 1 miljoen 0,6% en over het meerdere van €2.5 miljoen 0.4%. Excl. BTW per jaar.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Care IS


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
-
Nee
Nee
Gratis
Via Binck Bank
Inzicht in alle kosten van Care IS?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Care IS
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Care IS


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Profiel B Profiel C Profiel D Profiel E Profiel F
2017*
0%
0,3%
0,7%
0,9%
1,2%
2016
4,9%
5,6%
6,5%
7,3%
8,1%
2015
-1,6%
0,2%
1,1%
2,0%
4,2%
2014
8,4%
9,3%
10,0%
11,6%
13,3%
2013
3,1%
6,1%
9,2%
12,5%
15,9%
Inzicht in alle rendementen van Care IS?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Care IS


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
8%
(0-10)
22%
(0-30)
42%
(10-50)
62%
(30-70)
82%
(50-90)
Obligaties
83%
(50-100)
75%
(40-100)
55%
(20-80)
35%
(10-60)
15%
(0-40)
Alternatieve beleggingen
3%
(0-10)
3%
(0-10)
3%
(0-10)
3%
(0-10)
3%
(0-10)
Liquiditeiten
6%
(0-50)
0%
(0-60)
0%
(0-70)
0%
(0-60)
0%
(0-50)
Volledig risicoprofiel Care IS?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage