Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Andreas Capital


Andreas Capital startte in begin 2010. De oprichters bundelden hun complementaire ervaring en knowhow van de institutionele beleggings- en bancaire wereld en pasten deze toe ten voordele van hun eigen portefeuilles. Vandaag werkt Andreas Capital nog altijd voor de portfolio's van oprichters, alsmede voor portefeuilles van andere cliënten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van hetzelfde beleid en van dezelfde processen en technieken. De naam ‘Andreas’ verwijst naar een voorvader van enkele oprichters, die in de financiële wereld van het begin van de 18e eeuw geïnvolveerd was. Zijn handtekening vormt een onderdeel van het logo en staat volgens hun symbool voor hen persoonlijke commitment; de sleutelwaarde van de dienstverlening.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbegeleiding
Naam aanbieder
Andreas Capital
Onderdeel van
Andreas Capital Suxeskey S.A.
Adres
10-12 rue de Medernach
L-7914 Larochette
Vestigingen
Luxemburg
Jaar actief
1993
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Bas Schreuders, Marcel Kleinrouweler, Jos Rotteveel
Toelichting
6 tot 11
251- 500 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
CSSF 54/09
Ja
Alles weten over Andreas Capital?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage
Rapportage op maat

Andreas Capital biedt elke klant een uitgebreide rapportage over de portefeuille. Periodiek worden de resultaten besprokenDownload hier een voorbeeldrapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Value, fundamentele analyse en een institutionele aanpak zijn de kernbegrippen. Hierbij laat Andreas Capital zich leiden door research van grote internationale banken.
Hun aanpak: ´´Naast Integriteit, Onafhankelijkheid en Expertise geloven wij in Transparantie. Dat zijn onze basiswaarden. Onze aanpak: een open, begrijpelijk en navolgbaar vermogensbeheer voor al onze cliënten´´.

Voor het beleggingsbeleid worden maandelijks de grote lijnen besproken in een regulier overleg en de daadwerkelijke invulling vindt plaats via het lokale investment committee. Een gedetailleerde beschrijving van het beleggingsproces is te vinden in het document "Beleggingsproces".

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Andreas Capital noemt over het beleggingsbeleid

Integriteit: geen onnodige kosten of verborgen agenda's
Onafhankelijk: U kiest uw bank en wij richten alles zo efficient mogelijk in
Transparantie: Duidelijke rapportages, ook op het niveau van kosten


Rapportage op maat


Andreas Capital biedt elke klant een uitgebreide rapportage over de portefeuille. Periodiek worden de resultaten besprokenDownload hier een voorbeeldrapportage

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
In overleg kunnen alle mogelijke restricties en voorkeuren op het gebied van duurzaamheid worden gefaciliteerd.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Andreas Capital
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage
Rapportage op maat

Andreas Capital biedt elke klant een uitgebreide rapportage over de portefeuille. Periodiek worden de resultaten besprokenDownload hier een voorbeeldrapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Gemiddelde lopende kosten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille liggen deze gemiddeld rond de 0,2% per jaar. Op verzoek kunnen beleggingsfondsen en indextrackers ook worden uitgesloten in de portefeuille. Deze kosten zijn dan niet van toepassing.
Transactiekosten
-
Op basis van keuze depotbank Binck. Verwachte transactiekosten gemiddeld tussen de 0.1%-0.15% per jaar.
Service fee
-
Op basis van keuze depotbank Binck. Kosten afhankelijk van inlegbedrag. Gemiddeld 0,1% per jaar (Incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheervergoeding van 0.58% tot €2 miljoen (minimaal €5.850,-); over het meerdere tot 10 miljoen 0,53% en over het meerdere vanaf €10 miljoen 0.47%. (Incl. BTW per jaar).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Andreas Capital


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Een bestaande portefeuille kan zonder problemen worden gedeponeerd. Deze wordt dan gezamenlijk geherstructureerd.
Inzicht in alle kosten van Andreas Capital?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Andreas Capital
rapportage
Gratis rapportage
Rapportage op maat

Andreas Capital biedt elke klant een uitgebreide rapportage over de portefeuille. Periodiek worden de resultaten besprokenDownload hier een voorbeeldrapportage

Rendementen Andreas Capital


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Andreas Capital belegt via maatwerk portefeuilles. Het getoonde rendement is het gemiddelde rendement van de klanten met hetzelfde risicoprofiel

Profiel Defensief Balanced Neutraal Groei Offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
5,2%
6,2%
6,9%
12,3%
-
2013
0,6%
4,9%
11,6%
15,8%
-
Inzicht in alle rendementen van Andreas Capital?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage
Rapportage op maat

Andreas Capital biedt elke klant een uitgebreide rapportage over de portefeuille. Periodiek worden de resultaten besprokenDownload hier een voorbeeldrapportage

Risicoprofielen Andreas Capital


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(0-20)
25%
(15-35)
45%
(25-55)
60%
(40-75)
85%
(50-100)
Obligaties
70%
(60-100)
55%
(40-70)
40%
(30-50)
20%
(10-40)
0%
(0-25)
Alternatieve beleggingen
0%
(0-5)
0%
(0-10)
5%
(0-10)
10%
(0-15)
5%
(0-15)
Liquiditeiten
20%
(0-20)
20%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
10%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Andreas Capital?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage
Rapportage op maat

Andreas Capital biedt elke klant een uitgebreide rapportage over de portefeuille. Periodiek worden de resultaten besprokenDownload hier een voorbeeldrapportage