Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Hof Hoorneman Bankiers


Hof Hoorneman Bankiers is opgericht in 1989. Als zelfstandige bank biedt het diverse discretionaire beleggingsoplossingen aan vanaf €250.000,- en vermogensbeheer online vanaf €5.000,-. Hof Hoorneman belegt voornamelijk via de 'value stijl'. Er wordt wereldwijd belegd in met name ondergewaardeerde aandelen en obligaties in een breed gespreide portefeuille. Hof Hoorneman hanteert een actieve beleggingsstrategie in alle vormen van dienstverlenig. Hierbij is het belangrijkste doel om het vermogen van klanten te laten groeien. Persoonlijk contact staat centraal bij het bedienen van de cliënten. Hof Hoorneman is gevestigd in Gouda en heeft vestigingen in Arnhem, Laren, Groningen, 's-Hertogenbosch en Maastricht. De organisatie richt zich o.a. op vermogende particulieren, ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Hof Hoorneman biedt de volgende vermogensbeheer dienstverleningen aan:
(1) Vermogensbeheer Mandaat (vanaf €500.000,-): defensieve tot offensieve portefeuille die voornamelijk belegd is in grote bedrijven (large caps). De portefeuille bestaat uit aandelen en obligaties.
(2) Value Mandaat (vanaf €500.000,-): offensieve portefeuille die voornamelijk belegt is in aandelen met groeipotentieel. Het Value mandaat is alleen beschikbaar voor offensieve risicoprofielen
(3) Fondsenrekening (vanaf €250.000,-): Vermogensbeheer van Hof Hoorneman met focus op online met persoonlijk aanspreekpunt. De portefeuille wordt belegd in eigen beleggingsfondsen en optioneel fondsen van derden en indextrackers.
(4) Vermogensopbouw Rekening (vanaf €5.000,-): Dit is het volledige online vermogensbeheer van Hof Hoorneman. De portefeuille wordt belegd in eigen beleggingsfondsen en optioneel fondsen van derden en indextrackers.


 


Naam dienstverlening
Fondsenrekening
Naam aanbieder
Hof Hoorneman Bankiers
Onderdeel van
Hof Hoorneman Bankiers N.V.
Adres
Oosthaven 52
2801 PE Gouda
Vestigingen
Gouda, Arnhem, Groningen, 's-Hertogenbosch, Laren (NH) en Maastricht.
Website
Naar website
Jaar actief
1989
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Jaco Aardoom, Fried van 't Hof, Piet Hoorneman
Toelichting
>50
>1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000093
Ja
7424
Alles weten over Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Via Hof Hoorneman fondsbeleggen belegt u in een portefeuille die bestaat uit de fondsen van Hof Hoorneman aangevuld met fondsen van derden. De beleggingsfilosofie van Hof Hoorneman is Value beleggen. Hiermee is het doel om beleggingen te selecteren die op het moment van aankoop “ondergewaardeerd” zijn.
Value-beleggen van Hof Hoorneman Bankiers heeft volgens eigen zeggen een heel eenvoudig uitgangpunt: Het is de kunst beleggingen voor haar cliënten te vinden die op het moment van aankoop ‘ondergewaardeerd’ zijn ten opzichte van hun reële waarde. Met andere woorden: Hof Hoorneman Bankiers doet haar best beleggingen te vinden in de vorm van aandelen en obligaties die bij wijze van spreken één euro waard zijn en die vervolgens voor u aan te kopen voor 90, 80 of 70 cent.

Hof Hoorneman Bankiers oriënteert zich hierbij op meerdere internationale effectenbeurzen, waarbij het accent als gevolg van haar specialisme op dit moment ligt op Nederland en een aantal Angelsaksische landen, waaronder ook Hongkong. Over het algemeen zal zij aandelen selecteren van ondernemingen met een relatief lage koers/ winstverhouding, een relatief hoog dividendrendement en bovenal een onderliggende waarde van de onderneming die hoger is dan de beurswaarde op het moment van aankoop. Risicospreiding in de portefeuille vindt plaats door het opnemen van een ruim aantal verschillende beleggingen.

Het voornaamste verschil tussen Value-beleggen en beleggen volgens de algemeen gebruikelijke aanpak is gelegen in het feit dat:
- Value-beleggers het oog eerst richten op het verleden: Welke ‘waarde’ is in het verleden opgebouwd?
- Vervolgens kijken naar het heden: Hoe verhoudt die ‘waarde’ zich tot de huidige koers?
- En tenslotte hun aandacht richten op de toekomst: Hoe en wanneer wordt die onderwaardering opgeheven?

Gedurende de laatste jaren heeft het indexbeleggen een grote vlucht genomen. Hierdoor zijn veel aandelen van bedrijven die niet in een leidende index (bijvoorbeeld de AEX-index) zijn opgenomen verhoudingsgewijs laag gewaardeerd (feitelijk: ondergewaardeerd). Juist bij deze effecten ziet Hof Hoorneman Bankiers goede kansen. De onderwaardering van dit soort effecten verdwijnt soms door een overname en soms door middel van liquidatie van de betreffende onderneming. Ook is het mogelijk dat de directie van een dergelijk bedrijf door andere maatregelen de koers van het aandeel positief weet te beïnvloeden.

Niet alleen aandelen, maar ook obligaties behoren tot het beleggingsscala bij Value-beleggen.
Obligaties worden op dezelfde wijze als aandelen onderzocht. De financiële omstandigheden van de betreffende onderneming worden geanalyseerd om te bezien of er al dan niet sprake is van onderwaardering ten opzichte van de werkelijke waarde. Soms komt een koers van een obligatie fors onder druk als gevolg van negatief nieuws rond de onderneming. Eén reden daarvan is dat de verhandelbaarheid van bedrijfsobligaties vaak geringer is dan van aandelen. Door kennisvergaring kan de juiste waarde van de betreffende obligaties worden benaderd en wanneer wordt besloten tot het nemen van een positie kan worden geprofiteerd van een uiteindelijk prijsherstel.

Risicospreiding vindt plaats door een brede spreiding over landen en sectoren en over aandelen en (bedrijfs)obligaties. Een gevolg van de beleggingsfilosofie is dat het rendement beduidend kan afwijken van de algemene beurstrend. Daarnaast is het nodig een langere beleggingshorizon te hanteren, aangezien sommige investeringen meer tijd vergen alvorens vruchten af te werpen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Hof Hoorneman Bankiers noemt over het beleggingsbeleid

Alleen beleggen in bedrijven die we goed kennen en aantrekkelijk gewaardeerd zijn
Volledig zicht op wat er gebeurt met uw vermogen, geen vreemde gestructureerde producten
Dagelijkse liquiditeit / verhandelbaarheid


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Onze beleggingen worden op kwartaalbasis gecheckt op duurzaamheid door Sustainalytics
Actief
Actief beleggingsbeleid o.b.v. het zogenaamde "Value beleggen" ofwel beleggen in ondergewaardeerde bedrijven.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Hof Hoorneman Bankiers
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen zijn gemiddeld 1,21%. Afhankelijk van uw risicoprofiel tussen de 0,56% en 1,67%.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee is:

- Bij een portefeuille < €250.000,- : 0,48% per jaar (incl. BTW).
- Bij een portefeuille > €250.000,- : wordt geen beheerfee in rekening gebracht.
Performance fee
-
Geen. In de beleggingsfondsen zelf kan wel performance fee gerekend worden.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Hof Hoorneman Bankiers


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Hof Hoorneman Bankiers
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Hof Hoorneman Bankiers


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van de beheervergoeding. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Gematigd Defensief Neutraal Gematigd Offensief Offensief
2017*
0,8%
1,5%
2,2%
3,4%
4,2%
2016
2,6%
4,2%
5,5%
6,6%
7,7%
2015
0,1%
2,4%
4,7%
6,5%
8,8%
2014
6,1%
7,8%
8,6%
9,7%
11%
2013
3,1%
7,8%
10%
14,6%
18,3%
Inzicht in alle rendementen van Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Hof Hoorneman Bankiers


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
25%
(15-35)
50%
(40-60)
75%
(65-85)
100%
(90-100)
Obligaties
100%
(90-100)
75%
(65-85)
50%
(40-60)
25%
(10-35)
0%
Alternatieve beleggingen
0%
0%
0%
0%
0%
Liquiditeiten
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage