Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over The Index People


The Index People is een zelfstandig vermogensbeheerder gevestigd in Haarlem. Eind 2007 is de vermogensbeheerder opgericht door Marc Vijver en Reinder Kuperus. The Index People wil een zo breed mogelijke spreiding tegen zo laag mogelijke kosten bieden. De vermogensbeheerder richt zich daarom voornamelijk op beleggen in indextrackers. De organisatie werkt voor vermogende particulieren, ondernemers en voor institutionele relaties zoals pensioenfondsen, charitas en kerkelijke instellingen.

The Index people gelooft dat niemand de markt structureel kan verslaan en volgt daarom een passieve beleggingsstrategie. De modelportefeuille bestaat dan ook volledig uit indextrackers. Deze worden gespreid over de categorieën aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. The Index People speculeert niet op bewegingen die verwacht worden (voorspellen) maar reageert op een beweging die heeft plaatsgevonden door de portefeuille te herbalanceren.

Hoewel de dienstverlening voornamelijk online is ingericht is persoonlijk contact altijd mogelijk. Boven de €2,500.000,- is maatwerk mogelijk.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
The Index People
Onderdeel van
The Index People B.V.
Adres
Lichtfabriekplein 1
2031 TE Haarlem
Vestigingen
Haarlem
Website
Naar website
Jaar actief
2007
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Marc Vijver en Reinder Kuperus
Toelichting
6 tot 11
501- 1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000019
Ja
73872
Alles weten over The Index People?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Team Index People (klik voor groot)

Video The Index PeopleBeschrijving beleggingsbeleid


Index People tracht alle overbodige kosten in de beleggingsketen te vermijden zodat dit als rendement bijgeschreven kan worden bij het vermogen van haar relaties. Naast kosten is spreiding van essentieel belang. Bij aandelen doet zij dit op basis van de bijdrage van een land aan het wereldwijde GDP (Gross Domestic Product).

Rode draad in het beleggingsbeleid van Index People is dat zij NIET gelooft dat iemand 'de markt' structureel kan verslaan. Index People speculeert dan ook niet op bewegingen die ze verwacht. Zij reageert echter wel als er flinke bewegingen zijn geweest door te herbalanceren.

Het beleggingsbeleid van Index People wordt binnen de Index People Beleggingscommissie vastgesteld. Het beleggingsbeleid van Index People is een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille in verschillende asset classes. The Index People beoogt, met inachtneming van het gewenste risicoprofiel, de optimale balans te bereiken tussen efficiëntie en spreiding.
The Index People onderscheidt 3 verschillende hoofdgroepen waarin geïnvesteerd kan worden, te weten:
1. Aandelen
2. Obligaties
3. Alternatieven

De verdeling van het aandelenblok geschiedt op basis van de daadwerkelijke bijdrage van een land aan de mondiale economie. Input voor deze verdeling zijn de gegevens van het IMF met betrekking tot de bijdrage van een land aan het wereldwijde GDP (Gross Domestic Product).
Bij het obligatieblok wordt wereldwijd belegd in zowel staats als bedrijfsobligaties. Aangezien dit blok dient als het anker van de portefeuille worden valutarisico's bij obligaties afgedekt.
Het Alternatieve blok bestaat uit Onroerend Goed beleggingen en Grondstoffen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die The Index People noemt over het beleggingsbeleid

Goedkoop
Objectieve benadering/geen speculatie
Echt wereldwijde spreiding


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Bij gelijke geschiktheid wordt altijd gekozen voor de duurzame oplossing. In het beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat de duurzame variant ook een (beperkt) hogere kostenvoet mag hebben.
Passief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van The Index People
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Team Index People (klik voor groot)

Video The Index PeopleKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,17% - 0,22% per risicoprofiel.
Transactiekosten
-
Naast de beheerfee worden er geen transactiekosten in rekening gebracht tijdens de reguliere transacties. Het inrichten van de portefeuille is kosteloos en ook bij het liquideren van een portefeuille worden geen kosten in rekening gebracht.
Service fee
-
Platformkosten ad 0,16% per jaar (Min €120,-).
Periodieke kosten
-
Index People brengt geen periodieke kosten in rekening.
Beheerfee
-
De beheerfee per jaar:
0,61% < €250.000
0,36% €250.000 – €1.000.000
0,24% > €1.000.000 - €2.500.000
0,12% > €2.500.000
(incl. BTW)
Performance fee
-
Index People tracht alle overbodige kosten uit te sluiten. Performance fee is daar volgens hen een goed voorbeeld van.
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten The Index People


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Niet mogelijk
Inzicht in alle kosten van The Index People?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van The Index People
rapportage
Gratis rapportage

Team Index People (klik voor groot)

Video The Index PeopleRendementen The Index People


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het getoonde rendement is gebaseerd op de modelportefeuille van €100.000. Bij een inlegbedrag groter dan €250.000 kan het rendement maximaal 0,3% hoger uitvallen doordat u lagere kosten betaalt voor het beheer.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer behoudend Behoudend tot neutraal Neutraal Neutraal tot offensief Zeer offensief
2017*
0,5%
1,4%
1,8%
2,1%
3%
2016
1,8%
5,4%
6,9%
8,3%
10,2%
2015
0,6%
1,6%
2,3%
3%
4,8%
2014
6,3%
8,3%
9,4%
10,4%
12,4%
2013
-1%
3,5%
5,7%
8%
12,1%
Inzicht in alle rendementen van The Index People?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Team Index People (klik voor groot)

Video The Index PeopleRisicoprofielen The Index People


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Onderstaande tabel geeft de profielen weer.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
12,5%
(10-15)
40%
(34-46)
52,5%
(45-60)
65%
(55-75)
87,5%
(74-86)
Obligaties
85%
(72-98)
55%
(46-64)
40%
(34-46)
25%
(21-29)
2,5%
(2-3)
Alternatieve beleggingen
3%
(2-3)
5%
(4-6)
7,5%
(6-9)
10%
(8-12)
10%
(8-12)
Liquiditeiten
0%
0%
0%
0%
0%
Volledig risicoprofiel The Index People?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Team Index People (klik voor groot)