Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Rabobank


De Rabobank Groep is ontstaan in 1972 door een fusie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. En sinds 1980 wordt de bank alleen nog maar aangeduid als Rabobank. Rabobank is een van de 3 grote banken in Nederland en bestaat uit 139 zelfstandige aangesloten banken waarbij Rabobank Nederland de centrale coöperatie vormt.

Voor beleggers biedt Rabobank verschillende diensten aan. Met Rabobank beheerd beleggen biedt de bank vermogensbeheer aan. De Rabobank neemt dan het beheer van uw vermogen uit handen. U kunt kiezen voor beheerd beleggen basis (vanaf €1000,-) beheerd beleggen actief (vanaf €10.000,-) en actief duurzaam (vanaf €10.000,-). Bij beheerd beleggen basis wordt uitsluitend belegd in indexfondsen. Bij beheerd beleggen actief (duurzaam) wordt belegd in beleggingsfondsen en indextrackers. U kunt ook kiezen voor beleggingsadvies met Rabobank select beleggen (vanaf €200.000,-) . Met advies van de bank maakt u beleggingsbeslissingen en voert u zelf de transacties uit.

Beleggers die zelf willen beleggen kunnen kiezen voor Rabobank Direct Beleggen. U handelt dan zelf direct op de beurs. Beleggen bij de Rabobank kan via de pakketten Basis en Actief. Beleggen bij de Rabobank in pakket actief is vooral interessant als u actief belegd. U kunt ook kiezen voor Rendemix. U belegt dan in een fonds, die het beheer voor uw vermogen uit handen neemt. Dit is vooral geschikt wanneer u periodiek wil beleggen.

 


Naam dienstverlening
beheerd beleggen
Naam aanbieder
Rabobank
Onderdeel van
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Adres
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Vestigingen
Geheel Nederland
Jaar actief
1972
Minimum inlegbedrag
€ 10.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Wiebe Draijer, Bert Bruggink, Berry Marttin, Ralf Dekker, Rien Nagel, Jan van Nieuwenhuizen

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000095
Ja
Alles weten over Rabobank?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid richt zich voornamelijk op de spreiding over de verschillende beleggingscategorieën (de beleggingsmix). De beleggingscategorieën bestaan uit aandelen en obligaties en worden ingevuld met beleggingsfondsen (actief) en indexfondsen (passief) Binnen de aandelencategorie wordt een spreiding aanbracht over regio’s en sectoren. Binnen obligaties doen zij dat onder meer over staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties van financiële instellingen. De beleggingsmix wordt aangepast wanneer er veranderingen optreden in uw risicoprofiel door bijvoorbeeld veranderde marktomstandigheden. Lees hier meer over bij risicobeleid.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de Rabobank?
Bij beleggingsbeslissingen maakt Rabobank gebruik van fundamentele analyse. De beslissingen zijn gericht op de lange termijn, waarbij Rabobank uiteraard wel inspeelt op de actualiteit. Rabobank gelooft echter niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost de klant uiteindelijk alleen maar geld. Dit doet Rabobank daarom niet. Technische analyse of marktgevoel maken geen onderdeel uit van het proces. Ook gebruikt Rabobank geen kwantitatieve modellen om beleggingen te vinden.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de Rabobank?
Bij beleggingsbeslissingen maakt Rabobank gebruik van fundamentele analyse. De beslissingen zijn gericht op de lange termijn, waarbij ze uiteraard wel inspeelt op de actualiteit. Rabobank gelooft echter niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost de klant uiteindelijk alleen maar geld. Dit doet ze daarom niet. Technische analyse of marktgevoel maken geen onderdeel uit van het proces. Ook gebruikt Rabobank geen kwantitatieve modellen om beleggingen te vinden.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten belegt de Rabobank?

Rabobank vindt het belangrijk dat haar klanten hun beleggingen optimaal kunnen spreiden en daarmee hun risico’s verkleinen. Daarom biedt ze de mogelijkheid om in aandelen en obligaties over de gehele wereld te beleggen. Ze heeft een ruim assortiment beleggingsfondsen en index trackers van een groot aantal zorgvuldig geselecteerde aanbieders wereldwijd. Rabobank maakt geen gebruik van gestructureerde producten of alternatieve beleggingen in haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Alternatieve beleggingen biedt ze wel aan als een klant hier specifiek om vraagt.

Hoe bouwt Rabobank een portefeuille op voor haar klanten?

Voordat Rabobank de portefeuille gaat samenstellen, vindt er een inventarisatie gesprek plaats met de klant. Daarin achterhaalt Rabobank onder andere de doelstellingen en de voorwaarden waarmee de klant wil beleggen. Ook brengt ze het risico in kaart dat de klant wil nemen. De basis voor haar vermogensbeheerportefeuilles en voor haar beleggingsadvies is de strategische allocatie. Deze hangt af van de doelstelling en de risicobereidheid. Het beleggingskader geeft aan welke regels Rabobank hanteert voor de spreiding van risico’s over de verschillende soorten beleggingen. Dit kader geeft de uiterste bandbreedtes voor de opbouw van uw portefeuille. Bij klanten die beleggen via een adviesconcept gebruiken ze dit kader om samen de portefeuille op te bouwen. Daarnaast is er ook ruimte als klanten willen kiezen voor eigen beleggingskeuzes bij de samenstelling van hun portefeuille. Rabobank monitort voortdurend of de portefeuille in lijn blijft met de afspraken en of de risico’s binnen de grenzen blijven.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Rabobank noemt over het beleggingsbeleid

Evenwichtige portefeuilleopbouw
Regelmatig herbalanceren
Maatschappelijk verantwoord beleggen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Gebaseerd op de Global Compact en Principles for Responisable Investing van de Verenigde Naties en eigen beleid ten aanzien van controversiële wapens
Actief
Voor beheerd beleggen actief en duurzaam wordt actief belegd.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Rabobank
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Rabobank beheerd beleggen kent 3 varianten. De getoonde fondskosten zijn voor beheerd beleggen actief en afhankelijk van uw profiel gemiddeld tussen de 0,2-0,8% per jaar. Kiest u voor beheerd beleggen basis dan zijn de kosten gemiddeld 0,1-0,2% per jaar. Voor beheerd beleggen actief duurzaam geldt een gemiddelde van 0.7-1.3% per jaar.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
De jaarlijkse kosten van de basisdienstverlening bedragen 0,2% per jaar over het gem. belegd vermogen (min €20,- en max €120,-)
Beheerfee
-
Rabobank beheerd beleggen kent 3 varianten. De beheer fee van 0,68% over het gemiddeld belegd vermogen + €130,- vaste kosten per jaar (incl. BTW) geldt voor beheerd beleggen Actief en beheerd beleggen Duurzaam. Kiest u voor beheerd beleggen basis dan betaalt u een beheerfee van 0.45% per jaar.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
De getoonde kosten zijn van beheerd beleggen actief.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Rabobank


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Tegen betaling
22.50 per effect binnenland, 55 per effect buitenland
Inzicht in alle kosten van Rabobank?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Rabobank
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Rabobank


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Zeer defensief defensief neutraal offensief zeer offensief
2017*
0,6%
2,3%
3,1%
3,9%
4,6%
2016
3,1%
6,2%
7,3%
8,2%
9,1%
2015
2,2%
3,7%
5,4%
7,2%
8,8%
2014
6,8%
9,1%
11%
13,9%
14,5%
2013
4,1%
7,3%
9,4%
13,5%
15,7%
Inzicht in alle rendementen van Rabobank?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Rabobank


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
30%
50%
70%
90%
Obligaties
90%
70%
50%
30%
10%
Alternatieve beleggingen
0%
0%
0%
0%
0%
Liquiditeiten
0%
0%
0%
0%
0%
Volledig risicoprofiel Rabobank?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage