Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over topcapital


topcapital is opgericht in 2007 en biedt vermogensbeheer en vermogensadvies aan vanaf €500.000,-. topcapital is gevestigd in Amsterdam en Huizen en is het zusterbedrijf van iBeleggen, een online vermogensbeheerder die klanten bedient vanaf €25.000,-. De oprichters van beide bedrijven zijn Peter van de Slikke en Patrick Bontje. De belangrijkste doelstelling van topcapital is om het vermogen van klanten binnen het profiel maximaal te laten groeien tegen aanvaardbare risico's en zo laag mogelijke kosten.

topcapital hanteert een passieve beleggingsstrategie met vijf beleggingsprofielen. De portefeuille bestaat voornamelijk uit indextrackers in aandelen, obligaties en onroerend goed. Desgewenst wordt er ook maatwerk geboden. topcapital benut het rendement van de markt door deze met discipline en structuur te volgen. De dienstverlening is geschikt voor o.a. vermogende particulieren, ondernemers, verenigingen en stichtingen. In de benadering staat persoonlijk contact centraal.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
topcapital
Onderdeel van
topcapital n.v.
Adres
Van Eeghenstraat 108
1071GM Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam, Huizen
Jaar actief
2007
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Peter van der Slikke en Patrick Bontje
Toelichting
6 tot 11
iBeleggen en topcapital samen tellen 8 medewerkers
501- 1 miljard
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Registratienummer: 11000565
Ja
Registratienummer:
Alles weten over topcapital?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


topcapital belegt uitsluitend in fysieke indextrackers van aandelen, obligaties en vastgoed. De nadruk ligt op de bewaking van de verdeling tussen deze vermogenscategorieën, die volgens topcapital voor 80% bepalend zijn voor het rendement. Het beleid is gericht op een lange termijn strategie, gericht op vermogensgroei en risicobeheersing. Dit wordt gerealiseerd door een wereldwijde spreiding over diverse regio’s, sectoren en beleggingsstijlen, passend bij de marktomstandigheden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het zo laag mogelijk houden van de beleggingskosten, die behoren tot de laagste in Nederland.

topcapital hanteert strenge randvoorwaarden waaraan indextrackers moeten voldoen om in de portefeuille opgenomen te kunnen worden. Deze voorwaarden zijn:

- Wereldwijd zijn er meer dan 6.000 indextrackers in allerlei sectoren, trends en regio’s. topcapital selecteert uitsluitend fysieke indextrackers, waarbij de onderliggende waarde daadwerkelijk in de indextracker zijn opgenomen.
- topcapital maakt geen gebruik van synthetische indextrackers (swaps). Veel nieuw geïntroduceerde indextrackers zijn synthetisch. Dit zijn indextrackers waarin de index met derivatenconstructies wordt nagebootst. Zo’n constructie wordt geleverd door een tegenpartij waardoor er extra risico's ontstaan. In de Verenigde Staten zijn synthetische indextrackers verboden.
- De indextracker moet te allen tijde, direct en makkelijk verhandelbaar zijn.
- De onderliggende index moet voldoende liquide zijn om in te kunnen handelen.
- De informatie over de indextracker moet makkelijk te vinden, transparant en goed leesbaar zijn.
- De kostenstructuur van de indextracker moet inzichtelijk zijn.

Op aanvraag is uitgebreide documentatie beschikbaar over het beleggingsbeleid, de missie en de visie van topcapital.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die topcapital noemt over het beleggingsbeleid

Klant staat centraal
100% onafhankelijk
100% transparant


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
De modelportefeuilles worden opgebouwd op basis van negative screening
Passief
Passieve beleggingsstrategie waarbij de nadruk ligt op assetallocatie en wereldwijde spreiding
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van topcapital
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,15% - 0,30%.
Transactiekosten
-
De transactiekosten bedragen gemiddeld zo'n 0,05% -0,1% per jaar.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheervergoeding per jaar bedraagt (ex. 21% BTW):
0,4% tot €2.500.000
0.3% van €2.500.000 tot €5.000.000
0.2% boven €5.000.000

De minimumkosten per jaar bedragen €3.000,- (0.48% incl BTW min €3.630,-).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten topcapital


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax
Bronheffing op buitenlandse beleggingen
Nee
Klanten kunnen op elk gewenst moment geld bijstorten
Nee
Klanten kunnen op elk gewenst moment geld onttrekken
Tegen betaling
De bank die de effecten deponeert kan hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten verschillen per bank.
Inzicht in alle kosten van topcapital?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van topcapital
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen topcapital


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Blauw Groen Geel Oranje Rood
2017*
0,5%
1,1%
1,6%
2,1%
2,4%
2016
4,0%
5,9%
8,0%
9,8%
10,8%
2015
1,2%
2,5%
3,5%
5,1%
6,1%
2014
8,2%
9,9%
11,1%
13,2%
14,5%
2013
2,2%
5,4%
7,6%
10,9%
13,5%
Inzicht in alle rendementen van topcapital?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen topcapital


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
18%
(10-20)
38%
(20-40)
56%
(40-60)
78%
(60-80)
95%
(80-100)
Obligaties
79%
(70-90)
59%
(45-75)
41%
(40-60)
17%
(15-35)
0%
(0-15)
Alternatieve beleggingen
3%
(0-10)
3%
(0-10)
3%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Volledig risicoprofiel topcapital?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage