Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over iBeleggen


iBeleggen is opgericht op 12 juni 2012 en biedt online vermogensbeheer aan vanaf €25.000,-. iBeleggen is gevestigd in Amsterdam en is het zusterbedrijf van topcapital, een vermogensbeheerder die klanten bedient vanaf €500.000,-. De oprichters van beide bedrijven zijn Peter van de Slikke en Patrick Bontje. De belangrijkste doelstelling van iBeleggen is om het vermogen van klanten binnen het profiel maximaal te laten groeien tegen aanvaardbare risico's en zo laag mogelijke kosten.

Bij iBeleggen kun je online beleggen middels met vermogensbeheer. iBeleggen belegt het vermogen volgens het afgesproken risicoprofiel en beheert de portefeuille. Geschikt voor mensen met beperkte basiskennis van beleggen en/of mensen die geen tijd of belangstelling hebben voor beleggen.

iBeleggen hanteert een passieve beleggingsstrategie. De portefeuille bestaat dan ook voornamelijk uit indextrackers in aandelen, obligaties en onroerend goed. iBeleggen benut volgens eigen zeggen het rendement van de markt door deze met discipline en structuur te volgen. Het beleggingsbeleid wordt bepaald binnen topcapital, dat een track record vanaf 2007 heeft. Op basis van een online vragenlijst word je risicoprofiel bepaald en kun je starten met beleggen.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
iBeleggen
Onderdeel van
zusterbedrijf is topcapital N.V.
Adres
Van Eeghenstraat 108
1071GM Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2012
Minimum inlegbedrag
€ 25.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Peter van der Slikke en Patrick Bontje
Toelichting
6 tot 11
iBeleggen en topcapital samen tellen 8 medewerkers
51- 100 miljoen
501- 5.000
Ruim 800

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
Registratienummer: 11000549
Ja
Registratienummer: 57420
Alles weten over iBeleggen?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


iBeleggen belegt uitsluitend in fysieke indextrackers van aandelen, obligaties en vastgoed. De nadruk ligt op de bewaking van de verdeling tussen deze vermogenscategorieën, die volgens iBeleggen voor 80% bepalend zijn voor het rendement. Het beleid is gericht op een lange termijn strategie, gericht op vermogensgroei en risicobeheersing. Dit wordt gerealiseerd door een wereldwijde spreiding over diverse regio’s, sectoren en beleggingsstijlen, passend bij de marktomstandigheden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het zo laag mogelijk houden van de beleggingskosten, die behoren tot de laagste in Nederland.

iBeleggen hanteert strenge randvoorwaarden waaraan indextrackers moeten voldoen om in de portefeuille opgenomen te kunnen worden. Deze voorwaarden zijn:

- Wereldwijd zijn er meer dan 6.000 indextrackers in allerlei sectoren, trends en regio’s. iBeleggen selecteert uitsluitend fysieke indextrackers, waarbij de onderliggende waarde daadwerkelijk in de indextracker zijn opgenomen.
- iBeleggen maakt geen gebruik van synthetische indextrackers (swaps). Veel nieuw geïntroduceerde indextrackers zijn synthetisch. Dit zijn indextrackers waarin de index met derivatenconstructies wordt nagebootst. Zo’n constructie wordt geleverd door een tegenpartij waardoor er extra risico's ontstaan. In de Verenigde Staten zijn synthetische indextrackers verboden.
- De indextracker moet te allen tijde, direct en makkelijk verhandelbaar zijn.
- De onderliggende index moet voldoende liquide zijn om in te kunnen handelen.
- De informatie over de indextracker moet makkelijk te vinden, transparant en goed leesbaar zijn.
- De kostenstructuur van de indextracker moet inzichtelijk zijn.

Op aanvraag is uitgebreide documentatie beschikbaar over het beleggingsbeleid, de missie en de visie van iBeleggen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die iBeleggen noemt over het beleggingsbeleid

Zeer goede (wereldwijde) spreiding in topkwaliteit
Lage kosten
Uitsluitend fysieke indexbeleggingen


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
De modelportefeuilles worden opgebouwd op basis van negative screening
Passief
Het rendement van de markt wordt benut door deze met discipline en structuur te volgen. Dat is de overtuiging van iBeleggen.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van iBeleggen
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers zijn gemiddeld 0,15% - 0,30%.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld 0,05% - 0,20% per jaar (afhankelijk van uw inlegbedrag).
Service fee
-
Geen service fee.
Periodieke kosten
-
Vaste kosten bedragen €120 euro per jaar ex. 21% BTW (€145 euro incl. BTW).
Beheerfee
-
De beheerfee bedraagt 0,3% per jaar ex. 21% BTW (0,36% per jaar incl BTW).

Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten iBeleggen


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Bronheffing op buitenlandse beleggingen, Wordt alleen ingehouden bij beleggingen op de Londense beurs (LSE)
Nee
Klanten kunnen op elk gewenst moment geld bijstorten
Nee
Klanten kunnen op elk gewenst moment geld onttrekken
Gratis
Er kunnen alleen effecten worden gedeponeerd die vrij verhandelbaar zijn
Inzicht in alle kosten van iBeleggen?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van iBeleggen
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen iBeleggen


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Blauw Groen Geel Oranje Rood
2017*
1,2%
2,3%
3,3%
4,2%
5,1%
2016
2,9%
4,4%
5,9%
7,1%
8,2%
2015
1,7%
3,3%
4,7%
6,8%
8,3%
2014
6,9%
9,3%
11%
13,9%
15,7%
2013
2,3%
5,4%
7,4%
9,9%
12,4%
Inzicht in alle rendementen van iBeleggen?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen iBeleggen


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
18%
(10-20)
38%
(20-40)
56%
(40-60)
78%
(60-80)
95%
(80-100)
Obligaties
79%
(70-90)
59%
(45-75)
41%
(40-60)
17%
(15-35)
0%
(0-15)
Alternatieve beleggingen
3%
(0-10)
3%
(0-10)
3%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Volledig risicoprofiel iBeleggen?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage