Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Alex


Alex vermogensbeheer is sinds 2008 actief op de Nederlandse markt en richt zich op beleggende klanten met een vrij besteedbaar vermogen vanaf €25.000.-. Naast vermogensbeheer kunt u bij Alex ook zelf beleggen op de beurs met “Alex zelf beleggen”. Alex is onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Binck Bank N.V.

Alex vermogensbeheer belegt via een actief beleggingsbeleid. Uit een selectie van 2500 Europese en Amerikaanse aandelen selecteren zij door middel van technische analyse de aandelen voor de verschillende portefeuilles. Afhankelijk van uw profiel en samenstelling van uw portefeuille wordt uw portefeuille aangepast op basis van technische kwantitatieve modellen. Om neerwaarts risico af te dekken maakt Alex gebruik van een stoploss. Wanneer een aandeel zakt door de dynamische ondergrens wordt het aandeel verkocht. Verder kan in een negatief beurssentiment besloten worden om de portefeuille geheel of gedeeltelijk om te zetten naar obligatietrackers.

In 2014 en 2015 heeft Alex te maken gehad met veel negatieve publiciteit. Bij de VEB hebben zich honderden beleggers gemeld met klachten. Het resultaat is een onderzoek van de VEB naar Alex Vermogensbeheer. De klachten betreffen voornamelijk beleggers die ontevreden zijn over de behaalde rendementen in 2014. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Kiest u voor Alex vermogensbeheer dan kiest u voor een zeer actief beleggingsbeleid. Dit betekent concreet dat zowel zeer hoge als zeer lage rendementen in een jaar kunnen voorkomen. Dit moet wel bij u passen. Lees hier meer over in onze rapportage. U vindt hier uitgebreide informatie over het beleggingsbeleid en risicobeleid van Alex vermogensbeheer.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Alex
Onderdeel van
Binckbank N.V.
Adres
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
1999
Minimum inlegbedrag
€ 25.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Koen Beentjes, Vincent Germyns, Evert-Jan Kooistra

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000514 (BinckBank sinds 2006)
Ja
Alles weten over Alex?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage
LET OP! 20 strafpunten voor Alex Vermogensbeheer

De AFM legde in juli 2016 een boete op voor misleidende reclames voor Alex Vermogensbeheer. Wij hebben het boetebesluit grondig bestudeerd en nemen de conclusies van de AFM over. Dit heeft ertoe geleid dat wij 20 strafpunten toekennen aan Alex Vermogensbeheer. Hierdoor daalt de beoordeling van Alex van 4 naar 2 sterren.

Video AlexBeschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van Alex is het beste toe te lichten aan de hand van de volgende onderdelen:

- Uw vermogen wordt door Alex beheerd aan de hand van uw persoonlijke beleggingsplan.
- Alex Vermogensbeheer maakt gebruik van technisch kwantitatieve analyse om de markt te analyseren.
- De beleggingsstrategie is gebaseerd op actief beheer: in en uit aandelen stappen om zo te proberen het maximale uit uw vermogen te halen.

Persoonlijk beleggingsplan
Aan de hand van een online vragenlijst stel Alex vermogensbeheer uw persoonlijke beleggingsplan op. Zij stellen u een aantal vragen over uw beleggingsdoel(en) in combinatie met uw risicobereidheid, financiële situatie en kennis van- en ervaring met beleggen. Hiermee kunnen zij een beleggingsplan opstellen dat aansluit bij uw persoonlijke situatie en de mate van risico dat bij u past. Alex vraagt u jaarlijks om uw beleggingsplan te actualiseren, zodat uw beleggingsplan aan blijft sluiten bij uw persoonlijke situatie.

Technisch kwantitatieve analyse
Alex maakt volledig gebruik van technische analyse. Technische analyse is het analyseren van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met historische informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) om verwachtingen te hebben over toekomstige koersen. Het geautomatiseerde systeem van Alex Vermogensbeheer is ontwikkeld en wordt gemanaged door een team beleggingsspecialisten. De beleggingsstrategie van Alex is gebaseerd op technisch kwantitatieve analyse. De beslissingen worden geautomatiseerd genomen op basis van analyses van hun computermodellen. Daarmee borgen zij een consistente uitvoering van hun beleggingsbeleid en voorkomen dat emotie een rol speelt bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Alex kiest uit zo’n 2500 Europese en Amerikaanse aandelen (in verschillende sectoren en in verschillende valuta's) en uit verschillende obligatietrackers. Dat is het beleggingsuniversum van Alex, waaruit Alex Vermogensbeheer kiest om uw portefeuille samen te stellen. Welke van deze effecten precies tot uw universum behoren en welke spreiding hierbij wordt gehanteerd, hangt af van uw risicoprofiel. Alex Vermogensbeheer koopt geen effecten die niet tot uw universum horen. Alex Vermogensbeheer hanteert een actief beleggingsbeleid. Dat heeft onder andere tot gevolg dat de verdeling (assetmix) tussen obligatietrackers en aandelen dynamisch is. Afhankelijk van de marktsituatie, de hoeveelheid koopwaardige aandelen en de volatiliteit van deze aandelen kan de verdeling tussen obligatietrackers en aandelen in uw portefeuille van dag tot dag verschillen. Dit sluit aan bij hun beleggingsfilosofie om risico’s actief te beheren en te streven naar vermogensgroei door vermogensbehoud. Door deze methodiek is het voor de profielen behoedzaam, offensief, speculatief en zeer speculatief mogelijk om tot 100% in aandelen te beleggen. Het defensief profiel belegt standaard circa 50% in obligatietrackers.

‘Actief beheer’ door Alex
Alex probeert de invloed van grote dalingen op de aandelenbeurs op uw portefeuille zoveel mogelijk te beperken. Zij geloven namelijk niet in de strategie van buy & hold. Het dagelijks inspelen op kansen door direct of geleidelijk in- en uit aandelen te stappen, noemen zij ‘actief beheer’. Op basis van dagelijkse analyse van alle aandelen in uw portefeuille door hun computermodellen kopen of verkopen zij aandelen. Wanneer hun modellen een neerwaartse trend aanduiden, kan (een deel van) uw vermogen dat in aandelen wordt aangehouden tijdelijk worden vervangen door obligatietrackers.

Het aantal transacties binnen hun actieve beleggingsbeleid is afhankelijk van uw vermogen, uw risicoprofiel en de ontwikkelingen op de beurs. Een goede transactie is volgen

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Alex noemt over het beleggingsbeleid

Dagelijks evaluatie van uw portefeuille
Elke dag actief op zoek naar de beste aandelen
De beleggingen worden automatisch uitgevoerd op basis van technische analyses via de computer.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
Uitsluiting van aandelen conform het beleid van de United Nations Global Compact. Dit bestaat bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Het bureau Sustainalytics controleert ieder kwartaal of ze niet in strijd zijn met deze principes.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Alex
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage
LET OP! 20 strafpunten voor Alex Vermogensbeheer

De AFM legde in juli 2016 een boete op voor misleidende reclames voor Alex Vermogensbeheer. Wij hebben het boetebesluit grondig bestudeerd en nemen de conclusies van de AFM over. Dit heeft ertoe geleid dat wij 20 strafpunten toekennen aan Alex Vermogensbeheer. Hierdoor daalt de beoordeling van Alex van 4 naar 2 sterren.

Video AlexKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Alex heeft de mogelijkheid om de portefeuille tijdelijk te beleggen in obligatietrackers. De kosten hiervan bedragen in het meest defensieve profiel gemiddeld 0,15% op jaarbasis. Voor de andere profielen geldt een gemiddelde van 0,05% per jaar. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de trackers en niet apart in rekening gebracht.
Transactiekosten
-
Geen
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheer fee bedraagt 1% (incl. BTW)
Performance fee
-
Alex rekent een performance fee van 10% over de vermogensgroei (high watermark). De kosten voor de performance fee zijn gebaseerd op het verwachte rendement in dit profiel (zie ook tabblad risico).
Totale kosten
-
Deze kosten zijn inclusief een performance fee (high watermark). Wanneer er in een jaar geen rendement wordt behaald betaalt u geen performance fee. U betaalt dan alléén de beheerfee van 1%.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Alex


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Tegen betaling
Inzicht in alle kosten van Alex?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Alex
rapportage
Gratis rapportage
LET OP! 20 strafpunten voor Alex Vermogensbeheer

De AFM legde in juli 2016 een boete op voor misleidende reclames voor Alex Vermogensbeheer. Wij hebben het boetebesluit grondig bestudeerd en nemen de conclusies van de AFM over. Dit heeft ertoe geleid dat wij 20 strafpunten toekennen aan Alex Vermogensbeheer. Hierdoor daalt de beoordeling van Alex van 4 naar 2 sterren.

Video AlexRendementen Alex


Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per risicoprofiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houd dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.
De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Let op! De rendementen van Alex Vermogensbeheer zijn volgens de AFM niet representatief voor een gemiddelde klant.

De getoonde rendementen betreffen de rendementen van een voorbeeldportefeuille in het risicoprofiel met het risicogetal: Defensief: 41, Behoedzaam: 72, Offensief: 90, Speculatief: 150, Zeer speculatief: 250. Verder is uitgegaan van een inlegbedrag van €25.000,- zonder stortingen of onttrekkingen gedurende de meetperiode. Uw individuele resultaat kan -bijvoorbeeld door een ander risicogetal- afwijken van de getoonde rendementen.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief behoedzaam Offensief Speculatief Zeer speculatief
2017*
-1%
3%
3%
-1%
3%
2016
1,3%
-2,7%
3,9%
-9,8%
-4,3%
2015
1,9%
11,7%
3,5%
19,9%
26,1%
2014
-3,4%
-11,2%
-8,0%
-9,6%
-3,9%
2013
6,4%
16,8%
15,5%
18,1%
20,3%
Inzicht in alle rendementen van Alex?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage
LET OP! 20 strafpunten voor Alex Vermogensbeheer

De AFM legde in juli 2016 een boete op voor misleidende reclames voor Alex Vermogensbeheer. Wij hebben het boetebesluit grondig bestudeerd en nemen de conclusies van de AFM over. Dit heeft ertoe geleid dat wij 20 strafpunten toekennen aan Alex Vermogensbeheer. Hierdoor daalt de beoordeling van Alex van 4 naar 2 sterren.

Video AlexRisicoprofielen Alex


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
50%
(0-50)
100%
(0-100)
100%
(0-100)
100%
(0-100)
100%
(0-100)
Obligaties
50%
(0-10)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
Alternatieve beleggingen
-
-
-
-
-
Liquiditeiten
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
Volledig risicoprofiel Alex?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage
LET OP! 20 strafpunten voor Alex Vermogensbeheer

De AFM legde in juli 2016 een boete op voor misleidende reclames voor Alex Vermogensbeheer. Wij hebben het boetebesluit grondig bestudeerd en nemen de conclusies van de AFM over. Dit heeft ertoe geleid dat wij 20 strafpunten toekennen aan Alex Vermogensbeheer. Hierdoor daalt de beoordeling van Alex van 4 naar 2 sterren.

Video Alex