Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Trustus


Trustus is een actieve vermogensbeheerder, opgericht in 1978 en is gevestigd in Joure, Oegstgeest, Alkmaar en Rijssen. Trustus biedt vermogensbeheer aan vanaf een belegd vermogen van € 200.000. Naast vermogensbeheer beheert Trustus ook een aantal eigen beleggingsfondsen. Deze fondsen zijn vooral gericht op opkomende markten. De beleggingsportefeuilles van Trustus hebben als doel zowel het genereren van inkomen door middel van dividend uitkeringen als groei. Hiervoor wordt belegd in individuele aandelen, beleggingsfondsen en indextrackers die dividend uitkeren. Voor de invulling van de beleggingsfondsen maakt Trustus voornamelijk gebruik van fondsen van derden maar kan ook, zij het in beperkte mate, haar eigen beleggingsfondsen opnemen. In een persoonlijk gesprek worden de uitgangspunten vastgesteld, zal een scenarioanalyse worden besproken (OPAL) en zal het vermogen verdeeld worden over aandelen, obligaties en liquiditeiten. De beleggingsexperts van Trustus beheren het vermogen en een persoonlijke vermogensmanager bewaakt of de portefeuille aansluit bij de doelstellingen en wensen van de relatie.

 


Naam dienstverlening
vermogensbeheer
Naam aanbieder
Trustus
Onderdeel van
Trustus Capital Management B.V.
Adres
Sewei 2
8501 SP Joure
Vestigingen
Joure, Oegstgeest, Alkmaar en Rijssen
Jaar actief
1978
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Prijzen/onderscheidingen
3 aandelenfondsen 5 sterren Morningstar, winnaar Investers Choice Award 2015
Namen directie
Wytze Riemersma, Rob Visschedijk
Toelichting
21 tot 50
251- 500 miljoen
251- 500

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000089
Ja
Alles weten over Trustus?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsfilosofie van Trustus Vermogensbeheer is zowel gericht op het genereren van inkomsten uit een portefeuille in de vorm van dividend en rente, als op groei. Trustus stelt de portefeuilles van haar cliënte samen uit een combinatie van risicomijdende beleggingen (veelal obligaties) en risicodragende beleggingen (veelal aandelen). Afhankelijk van het marktsentiment en het risicoprofiel wordt de verhouding tussen deze twee categorieën geoptimaliseerd.

Risicodragende beleggingen:
Trustus selecteert voor de risicodragende portefeuille aandelen die een (hoog) dividend uitkeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven die op deze basis worden geselecteerd, uitstekende toekomstige winstontwikkeling laten zien. Trustus hanteert een streng selectieproces waarbij beursgenoteerde bedrijven worden beoordeeld op omvang, rendement, sterkte van de balans en dividendgroei.
De risicodragende portefeuille kent een wereldwijde verdeling. Deze verdeling wordt samengesteld op basis van de omvang van de economieën van de verschillende landen (BBP-allocatie). Beleggingen in niet westerse landen worden ingevuld met beleggingsfondsen. Om snel en adequaat in te spelen op actuele ontwikkelingen wordt daarnaast gebruik gemaakt van technische analyse. Hiermee worden aandelenbelangen in portefeuilles vergroot of verkleind (risicoreductie).

Risicomijdende beleggingen:
Risicomijdende beleggingen zijn veelal obligaties. Het doel van deze obligaties is tweeledig. Enerzijds vormen zij een bron van rente inkomsten voor de portefeuille. Anderzijds vormen obligaties een buffer tegen koersdalingen in roerige tijden. Risicomijdende beleggingen zijn echter nooit geheel risicoloos. Ook obligaties kennen koersschommelingen. Belangrijke oorzaken van deze koersschommelingen zijn wijzigingen in de rentestand en de kwaliteit van de debiteuren.
De obligaties worden allereerst ingedeeld aan de hand van de kwaliteit van de debiteuren. Bij Trustus bestaat een obligatieportefeuille in principe voor ten minste 50% uit obligaties met een minimale rating van BBB. De hoogste kwaliteitssegmenten AAA en AA zijn hierin vertegenwoordigd en beslaan een groter of kleiner deel van de portefeuille. Dit is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid. Daarnaast kiest Trustus, afhankelijk van de risico - rendements inschatting, voor obligatiebeleggingen met een lagere kredietwaardigheid. In dit lagere kwaliteitssegment wordt gekozen voor goed gediversifieerde beleggingsfondsen om aan de voorwaarde van voldoende spreiding te voldoen.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Trustus noemt over het beleggingsbeleid

Een in Nederland unieke en onderscheidende hoog dividend beleggingsstrategie
Een actieve positionering van de portefeuille met een optimale verhouding tussen aandelen en obligaties
Belangrijke kostenreductie door het opnemen van individuele aandelen en obligaties


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Bij onze selectie in fondsen houdt Trustus zo goed mogelijk rekening met ethische aspecten.
Actief
Actief beleggingsbeleid met zowel indiviuele posities, trackers als beleggingsfondsen
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Trustus
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in indextrackers en beleggingsfondsen zijn gemiddeld 0,20% - 0,55%.
Transactiekosten
-
Onderdeel servicefee
Service fee
-
Trustus hanteert een all in fee voor transacties en service fee: 0,15% - 0,2% p/jr afhankelijk van grootte vermogen (BTW vrij).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
Beheerfee p/jr (incl. BTW):
1,51% < €250.000
1,21% €250.000 - €500.000
1,09% €500.000- €1.000.000
0,75% > €1.000.000

Mogelijk om te kiezen voor een performance fee van 5%. De beheerfee is dan max. 1,21%.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Trustus


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Trustus?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Trustus
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Trustus


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

Het beleggingsbeleid van Trustus vermogensbeheer is sinds 2013 gewijzigd. Het rendement voor deze periode (t/m 2012) biedt daarom geen indicatie voor het succes van het huidige beleggingsbeleid. Klik op het % rendement voor een verdere toelichting.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Vastrentend defensief Neutraal offensief agressief
2017*
0,1%
1,1%
2,6%
3,8%
4,2%
2016
4,7%
6%
8%
10,0%
10,7%
2015
-1,8%
0,3%
3,4%
6,5%
8,6%
2014
5,1%
7,2%
10,4%
13,6%
15,7%
2013
0,0%
1,9%
5%
8%
10,0%
Inzicht in alle rendementen van Trustus?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Trustus


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0% (-)
20%
(10-30)
50%
(40-60)
80%
(70-90)
100%
(90-100)
Obligaties
100%
(0-100)
80%
(70-90)
50%
(30-70)
20%
(10-30)
0%
(0-10)
Alternatieve beleggingen
0%
(0-20)
0%
(0-90)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Liquiditeiten
0%
(0-100)
0%
(0-90)
0%
(0-70)
0%
(0-30)
0%
(0-10)
Volledig risicoprofiel Trustus?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage