Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over DoubleDividend


DoubleDividend is een onafhankelijke vermogensbeheerder en specialist in verantwoord beleggen. DoubleDividend is opgericht in 2005 en biedt sinds 2011 vermogensbeheer aan. Ze heeft volgens eigen zeggen een onderscheidende beleggingsfilosofie en wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement. Dit in de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille. De beleggingsportefeuille van een klant wordt in overleg op maat samengesteld, afhankelijk van de doelstelling, beleggingshorizon en risicoprofiel. Daarnaast wordt rekening gehouden met het gewenste duurzaamheidsprofiel van de beleggingsportefeuille. Voor de invulling van de beleggingsportefeuille wordt doorgaans gebruik gemaakt van de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend (aangezien deze fondsen de beste invulling geven aan de beleggingsfilosofie) als ook van fondsen beheerd door derden. Klanten betalen over het deel van het vermogen dat in de door DoubleDividend beheerde beleggingsfondsen is belegd geen vermogensbeheervergoeding.

DoubleDividend is betrokken bij de klant, de beleggingen en de maatschappij. De partners van DoubleDividend beleggen een substantieel deel van hun vermogen in de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend.

DoubleDividend heeft een AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) -vergunning en staat sinds 2006 onder volledige toezicht van de AFM en DNB. DoubleDividend biedt vermogensbeheer aan vanaf een vrij belegbaar vermogen van € 250.000.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
DoubleDividend
Onderdeel van
DoubleDividend Management B.V.
Adres
Herengracht 320
1016CE Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2004
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Marian Hogeslag, Ward Kastrop
Toelichting
6 tot 11
101- 250 miljoen
Het vermogen onder beheer is afkomstig van stichtingen en een groot aantal particuliere beleggers. In totaal heeft DoubleDividend ruim € 100 miljoen onder beheer.
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
AFM vergunning nummer 15000358. DoubleDividend Management heeft tevens een AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) vergunning.
Ja
Alles weten over DoubleDividend?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


DoubleDividend wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement. Voor DoubleDividend ligt de focus op het verduurzamen van de samenleving in brede zin. Ondernemingen kunnen door hun omvang en/of aard van activiteiten een grote impact hebben op één van de door DoubleDividend benoemde maatschappelijke trends, te weten klimaatverandering, ecosystemen en welzijn. DoubleDividend verwacht dat ondernemingen de risico’s die met de trends samenhangen beheersen en juist inspelen op de kansen en een significante positieve impact hebben op één van bovengenoemde trends. Met andere woorden, ondernemingen moeten denken in oplossingen en kansen hetgeen tot uiting komt in hun productieproces en/of producten en diensten. Dit maakt een onderneming weerbaarder voor toekomstige ontwikkelingen en aantrekkelijk op de lange termijn.

DoubleDividend gelooft dat duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn. Duurzaamheid verbetert het rendement en verlaagt het risico, dit blijkt uit studies van o.a. Harvard en Deutsche Bank Group. De stelling van DoubleDividend daarbij is dat duurzaamheid alléén geen beleggingsstrategie is, maar onderdeel is van de kwaliteitsanalyse zoals toegepast in het beleggingsproces.

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille wordt zowel gebruik gemaakt van fondsen beheerd door DoubleDividend (aangezien deze fondsen de beste invulling geven aan onze beleggingsfilosofie) als ook van fondsen beheerd door derden. Zowel voor de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend als fondsen van derden baseert DoubleDividend zich op eigen modellen.

De kwaliteitsanalyse voor de fondsen beheerd door DoubleDividend is weergegeven in de DoubleDividend Schijf van Vijf©. Om voor opname in de fondsen in aanmerking te komen moet een onderneming voldoen aan 1. een hoge score op duurzaamheid 2. een sterk bedrijfsmodel met goede vooruitzichten 3. een goed track record/management 4. een sterke balans en 5. een aantrekkelijke waardering. Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces.

Naar gelang de situatie en wens van de cliënt wordt gekeken naar aanvulling met fondsen van derden, die complementair dienen te zijn. Gezien de beleggingsfilosofie van financieel én maatschappelijk rendement heeft de voorkeur voor fondsen van derden waar duurzaamheid onderdeel is van de beleggingsstrategie. De belangrijkste onderdelen waar de fondsen beheerd door derden op worden beoordeeld zijn: organisatie en fonds management team, beleggingsstrategie en proces (inclusief hoe om wordt gegaan met duurzaamheid), kwaliteit portefeuille, bewezen beleggingservaring bij huidige team waarbij teamleden bij voorkeur al lang samenwerken en financiële track record, consequentheid van uitvoering beleggingsstrategie en fondsvoorwaarden (bijvoorbeeld liquiditeit en kosten). De fondsen van derden moeten een uitgesproken proces en visie hebben en stijlvast zijn.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die DoubleDividend noemt over het beleggingsbeleid

onafhankelijke partnership
Maatwerk tegen scherp tarief
Duurzaam beleggingsproces


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Doubledividend gelooft dat duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel én maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn. In het beleggingsproces is de financiële en duurzaamheidsanalyse volledig geïntegreerd.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van DoubleDividend
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen en indextrackers zijn gemiddeld 0,5% per jaar op basis van een portefeuille met 50% fondsen en 50% individuele effecten. DoubleDividend levert maatwerk. Uw kosten kunnen hier vanaf wijken. Afhankelijk van het profiel ligt dit tussen de 0,35% en 1,4%. Over het % belegd in eigen DoubleDividend fondsen betaalt u geen vermogensbeheervergoeding.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld zo'n 0,1% per jaar.
Service fee
-
Service fee BinckBank is gemiddeld rond de 0,1% per jaar (incl. BTW) afhankelijk van de omvang vermogen.
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De vermogensbeheervergoeding per jaar (Excl. BTW):
0,8% tot €1.000.000
0,65% €1.000.000 tot €5.000.000
0,50% €5.000.000 tot €10.000.000
0,35% boven €10.000.000

Over het % belegd in eigen DoubleDividend fondsen betaalt u geen vermogensbeheervergoeding.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten DoubleDividend


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van DoubleDividend?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van DoubleDividend
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen DoubleDividend


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Dit betreffen de rendementen van de strategische assetallocatie van de modelportefeuille. Deze wordt elke maand berekend. Uw individuele gerealiseerde rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief gematigd defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
1,8%
2,5%
3,4%
4,1%
4,6%
2016
4,7%
5,4%
6,4%
7,3%
8,5%
2015
-1,3%
1,5%
4,9%
7,9%
10,1%
2014
7,4%
10%
11,1%
14,8%
16,7%
2013
1,3%
3,2%
4,3%
7,8%
9,6%
Inzicht in alle rendementen van DoubleDividend?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen DoubleDividend


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(0-20)
25%
(10-35)
40%
(25-55)
60%
(40-80)
80%
(50-100)
Obligaties
85%
(55-100)
65%
(30-90)
45%
(25-70)
25%
(0-50)
10%
(0-35)
Alternatieve beleggingen
5%
(0-15)
10%
(0-20)
15%
(5-25)
15%
(5-25)
10%
(0-30)
Liquiditeiten
0%
(0-45)
0%
(0-60)
0%
(0-45)
0%
(0-55)
0%
(0-50)
Volledig risicoprofiel DoubleDividend?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage