Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Hof Hoorneman Bankiers


Hof Hoorneman Bankiers is opgericht in 1989. Als zelfstandige bank biedt het diverse discretionaire beleggingsoplossingen aan vanaf €250.000,- en vermogensbeheer online vanaf €5.000,-. Hof Hoorneman belegt voornamelijk via de 'value stijl'. Er wordt wereldwijd belegd in met name ondergewaardeerde aandelen en obligaties in een breed gespreide portefeuille. Hof Hoorneman hanteert een actieve beleggingsstrategie in alle vormen van dienstverlenig. Hierbij is het belangrijkste doel om het vermogen van klanten te laten groeien. Persoonlijk contact staat centraal bij het bedienen van de cliënten. Hof Hoorneman is gevestigd in Gouda en heeft vestigingen in Arnhem, Laren, Groningen, 's-Hertogenbosch en Maastricht. De organisatie richt zich o.a. op vermogende particulieren, ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Hof Hoorneman biedt de volgende vermogensbeheer dienstverleningen aan:
(1) Vermogensbeheer Mandaat (vanaf €500.000,-): defensieve tot offensieve portefeuille die voornamelijk belegd is in grote bedrijven (large caps). De portefeuille bestaat uit aandelen en obligaties.
(2) Value Mandaat (vanaf €500.000,-): offensieve portefeuille die voornamelijk belegt is in aandelen met groeipotentieel. Het Value mandaat is alleen beschikbaar voor offensieve risicoprofielen
(3) Fondsenrekening (vanaf €250.000,-): Vermogensbeheer van Hof Hoorneman met focus op online met persoonlijk aanspreekpunt. De portefeuille wordt belegd in eigen beleggingsfondsen en optioneel fondsen van derden en indextrackers.
(4) Vermogensopbouw Rekening (vanaf €5.000,-): Dit is het volledige online vermogensbeheer van Hof Hoorneman. De portefeuille wordt belegd in eigen beleggingsfondsen en optioneel fondsen van derden en indextrackers.


 


Naam dienstverlening
Beheer Mandaat
Naam aanbieder
Hof Hoorneman Bankiers
Onderdeel van
Hof Hoorneman Bankiers N.V.
Adres
Oosthaven 52
2801 PE Gouda
Vestigingen
Gouda, Arnhem, Groningen, 's-Hertogenbosch, Laren (NH) en Maastricht.
Website
Naar website
Jaar actief
1989
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Jaco Aardoom, Fried van 't Hof, Piet Hoorneman
Toelichting
>50
>1 miljard
501- 5.000

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000093
Ja
7424
Alles weten over Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Met een Vermogensbeheer Mandaat belegt u voor een gedeelte in wereldwijde, defensieve aandelen en deels in Investment Grade-obligaties. De verdeling tussen deze categorieën is afhankelijk van uw risicoprofiel (Zie tabblad risico). De belangrijkste criteria voor de selectie van aandelen zijn: de onderneming heeft een sterke balans, gezonde kasstromen, bovengemiddelde diversificatie naar regio’s en/of producten, een goed en historisch groeiend dividend, een beschermd bedrijfsmodel door een goede positie in een waardeketen en/of een merkenportefeuille en een aantrekkelijke waardering. Naast fundamentele analyse op het niveau van de individuele onderneming, vormen diversificatie en een overweging naar defensieve ondernemingen twee belangrijke factoren waar het Vermogensbeheer Mandaat op stuurt.

Doorgaans bestaat de portefeuille uit dertig tot veertig ondernemingen, verspreid over een aantal verschillende landen. De portefeuille bestaat gedeeltelijk uit erkende defensieve ondernemingen zoals de zogenaamde ‘consumer staples’. Dit zijn ondernemingen die voorzien in alledaagse behoeften van een consument. Ook zijn er beleggingen in de portefeuille die doorgaans als iets risicovoller worden gezien. Van deze beleggingen hebben de analisten van Hof Hoorneman geanalyseerd dat de waardering en/of het risicoprofiel van de onderneming door de markt onvoldoende wordt erkend in de koersprijs.
Het feit dat het beleid van dit mandaat zich specifiek richt op zeer grote ondernemingen heeft wel enige consequenties. De belangrijkste consequentie is dat deze ondernemingen door veel analisten worden gevolgd en dus min of meer efficiënt worden gewaardeerd. Je kunt dus minder je voordeel doen met het feit dat de onderneming niet of nauwelijks wordt gevolgd zoals bij kleine ondernemingen wel het geval kan zijn. Er is daarom minder sprake van significante onderwaardering op basis van marktinefficiëntie. Dit betekent volgens Hof Hoorneman echter niet dat een onderneming niet aantrekkelijk gewaardeerd kan zijn in het licht van de eerder gestelde criteria.

De uiteindelijke doelstelling van het aandelengedeelte van het Vermogensbeheer Mandaat is het realiseren van het beleid dat zich het beste laat typeren als Defensief Value beleggen. Hierbij staan de volgende drie punten centraal in het samenstellen van de portefeuille:
(1) Focus op diversificatie en kwaliteit; een gediversifieerde portefeuille met kwalitatief hoogwaardige ondernemingen die zich kenmerken door marktleidende posities en een lange historie van winst en dividendgroei.
(2) Focus op waarde; het selecteren van die ondernemingen die relatief weinig neerwaarts risico kennen en hierdoor ondermeer een aantrekkelijk dividendrendement hebben.
(3) Focus op een lange investeringshorizon; het selecteren van die ondernemingen die succesvol zijn en dit op de lange termijn kunnen blijven. Dit resulteert binnen de portefeuille in relatief weinig transacties.
(4) En tenslotte hun aandacht richten op de toekomst: Hoe en wanneer wordt die onderwaardering opgeheven?


Obligaties worden op vergelijkbare wijze als aandelen onderzocht. De financiële omstandigheden van de betreffende onderneming worden geanalyseerd om te bezien of er sprake is van onderwaardering ten opzichte van de werkelijke waarde. Soms komt een koers van een obligatie fors onder druk als gevolg van negatief nieuws rond de onderneming. Een reden daarvan is dat de verhandelbaarheid van bedrijfsobligaties vaak geringer is dan van aandelen. Door gedegen onderzoek kan een goede inschatting gemaakt worden over de feitelijke onderliggende waarde van een obligatie. Als overtrokken koersreacties zorgen voor een aankoopmogelijkheid dan kan op termijn worden geprofiteerd van de onderwaardering.

Met het Hof Hoorneman Vermogensbeheer Mandaat belegt u wereldwijd in gerenommeerde ondernemingen.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Hof Hoorneman Bankiers noemt over het beleggingsbeleid

Nadruk op waarde, in plaats van groei
Gericht op beperkte volatiliteit
Lange beleggingshorizon aangeraden


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Negatieve uitsluiting
De beleggingen worden op kwartaalbasis gecheckt op duurzaamheid door Sustainalytics
Actief
Actief beleggingsbeleid o.b.v. het zogenaamde "Value beleggen" ofwel beleggen in ondergewaardeerde bedrijven.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Hof Hoorneman Bankiers
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De fondskosten zijn gemiddeld 0,28% per jaar. Afhankelijk van uw risicoprofiel ligt dit tussen de 0%-0,61% per jaar.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld 0,24% per jaar. Afhankelijk van uw risicoprofiel ligt dit tussen de 0,06%-0,36% per jaar.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee varieert van 0,48% tot 1,21% (incl. BTW) afhankelijk van het inlegbedrag en het risicoprofiel. Over het gedeelte belegd in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen wordt geen beheervergoeding gerekend.
Performance fee
-
Er kan ook worden gekozen voor een lagere beheerfee met performance fee. U betaalt dan een performance fee per jaar, mits geen verlies over voorgaande 2 jaren, van 5% boven de 5% rendement en 10% boven de 10% rendement (excl. BTW).
Totale kosten
-
De kosten zijn op basis van een referentieportefeuille met een inleg van €500.000,-. Bij een hogere inleg zijn uw kosten in de meeste gevallen lager.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Hof Hoorneman Bankiers


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Hof Hoorneman Bankiers
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Hof Hoorneman Bankiers


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van de beheervergoeding en prestatievergoeding. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

De rendementen zijn op basis van de referentieportefeuille met een inleg van €500.000,-. Uw individuele rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Defensief Gematigd defensief Neutraal Gematigd offensief Offensief
2017*
-0,1%
2,6%
4,3%
5,9%
7,1%
2016
2,2%
4%
5,5%
6,8%
7,6%
2015
0,9%
2,7%
4,5%
6,7%
8,2%
2014
6,1%
7%
6,8%
7%
6,9%
2013
2,2%
11,2%
16%
20%
22,6%
Inzicht in alle rendementen van Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Hof Hoorneman Bankiers


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
25%
(15-35)
50%
(40-60)
75%
(65-85)
100%
(90-100)
Obligaties
100%
(90-100)
75%
(65-85)
50%
(40-60)
25%
(10-35)
0%
Alternatieve beleggingen
0%
0%
0%
0%
0%
Liquiditeiten
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Hof Hoorneman Bankiers?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage