Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over IVM Caring Capital


IVM Caring Capital is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen Birch Caring Capital en IVM vermogensbeheer. IVM Caring Capital is gevestigd in Haarlem en biedt vermogensbeheer en financiële planning aan. IVM stelt klanten in staat een financieel rendement te behalen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Dit op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Het motto van IVM Caring Capital: Wij hebben onze welvaart niet geërfd van vorige generaties, maar in bruikleen van volgende generaties. Vermogensbeheer wordt vanaf €250.000,- euro aangeboden.

De beleggingsportefeuille van IVM Caring Capital vermogensbeheer bestaat uit een brede spreiding aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Alle producten in de portefeuille moeten voldoen aan de gestelde duurzame criteria van IVM. Ze maken hiervoor gebruik van een “best in class” methode.

Vooraf inventariseert IVM de financiële situatie, wensen en doelstelling. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel bepaald en wordt het vermogen belegt in de portefeuille. Het is mogelijk om hier specifieke beleggingswensen in op te nemen.

 


Naam dienstverlening
vermogensbeheer
Naam aanbieder
IVM Caring Capital
Onderdeel van
IVM Caring Capital B.V.
Adres
Mauritsstraat 1
2011VN Haarlem
Vestigingen
Haarlem
Jaar actief
2011
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Genomineerd voor de Gouden Stier beste vermogensbeheerder 2014 en 2015
Namen directie
Hans Volberda, Ilco Snoey Kiewit, Hans Molenaar, Karel Vogel
Toelichting
6 tot 11
51- 100 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
55139
Ja
VM2039
Alles weten over IVM Caring Capital?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video IVM Caring CapitalBeschrijving beleggingsbeleid


IVM Caring Capital is een verantwoord vermogensbeheerder. Dit betekent dat zij niet alleen streeft naar een optimaal financieel rendement op uw beleggingsportefeuille, maar ook het maatschappelijk rendement hierbij in ogenschouw nemen. Het oogmerk is een positieve bijdrage te leveren aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

IVM Caring Capital belegt haar portefeuille middels een actieve beleggingsstrategie en wil zo een betere risico-rendementsverhouding realiseren voor haar klanten. De opbouw van de portefeuille gebeurd op individuele basis en is dus maatwerk.
Het beleggingsuniversum dat zij gebruikt voor zakelijke waarden (m.n. aandelen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties) is gebaseerd op de ‘Best in class’ analyse van Sustainalytics.

IVM Caring Capital is geaccrediteerd door de United Nations Principles of Responsible Investing (UNPRI). UNPRI beoordeelt of zij deze principes op een goede manier integreert in haar beleggingsbeleid.
Alleen beursgenoteerde financiële instrumenten komen in aanmerking voor een belegging: (certificaten van en preferente) aandelen, (converteerbare) obligaties (inclusief obligaties met een hoger risicoprofiel), beleggingsfondsen, opties en futures (slechts bij hoge uitzondering), alsmede overige financiële instrumenten zoals garantieproducten en soortgelijke instrumenten.

Aandelen
IVM Caring Capital belegt wereldwijd in aandelen, zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. Zij belegt in individuele large cap aandelen in de ontwikkelde markten. Deze vult zij aan met beleggingsfondsen die beleggen in aandelen van ondernemingen in opkomende markten en in aandelen van small- en midcap ondernemingen.

Vastgoedbeleggingsfondsen
Voor onroerend goed beleggingen richt zij zich op internationaal beursgenoteerde vastgoedfondsen met aantrekkelijke en stabiele dividendrendementen.

Duurzame themafondsen
IVM Caring Capital belegt in bepaalde thema’s zoals water en milieu. Hiervoor gebruikt zij veelal beleggingsfondsen om een goede spreiding te realiseren en gebruik te maken van de specialistische kennis van managers.

Obligaties
IVM Caring Capital beleggen direct in obligaties van overheden en bedrijven genoteerd in Euro die minimaal een investment grade rating hebben van Standard & Poors en/of Moody’s. Via fondsen belegt zij een ook in zogenaamde high yield obligaties en obligaties in opkomende markten.
Uitgangspunt is het met u overeengekomen beleggingsprofiel dat de basis vormt voor de ‘strategische asset allocatie’, ofwel de verdeling van uw vermogen over zakelijke waarden (m.n. aandelen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties).

Het beleggingsproces zelf is een ‘top-down’ proces waarbij de lange termijn visie de kaders van het beleggingsbeleid vormen. IVM Caring Capital streeft naar optimale diversificatie door wereldwijd te spreiden. Op basis van de actuele economische en marktontwikkelingen bepaalt zij haar marktvisie. Hieruit volgt de tactische asset allocatie, waarbij zij met inachtneming van de gestelde bandbreedtes kan afwijken van de ‘norm’ allocatie met als doel extra rendement te genereren dan wel risico’s te beperken.
Binnen de verschillende asset classes is het beleggingsproces een “bottom up” proces.


Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die IVM Caring Capital noemt over het beleggingsbeleid

Duurzaam vermogensbeheer
Actief vermogensbeheer op basis van een lange termijn visie.
Wij helpen onze cliënten bij het maken van een goede persoonlijke financiële planning.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Beleggingen worden geselecteerd op basis van "best in class" benadering (Sustainalytics). Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens, landmijnen en clustermunitie,schending van mensenrechten of milieuvervuiling worden uitgesloten.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video IVM Caring CapitalKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen zijn gemiddeld 0,23% - 0,49%.
Transactiekosten
-
Cliënten betalen een all in service fee en geen aparte transactiekosten
Service fee
-
De all in service fee is 0,2% per jaar (incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee p/jr (incl. BTW):
1,51% < € 500.000
1,21% > € 500.000
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten IVM Caring Capital


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van IVM Caring Capital?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van IVM Caring Capital
rapportage
Gratis rapportage

Video IVM Caring CapitalRendementen IVM Caring Capital


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 september van dat jaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2017*
-0,1%
0,3%
1%
1,8%
2,9%
2016
1,9%
2,7%
4,7%
6,2%
9,0%
2015
-0,7%
1,5%
2,8%
3,8%
3,1%
2014
4%
7%
9,4%
12,1%
13,9%
2013
0,8%
4,2%
7,3%
9,6%
12,2%
Inzicht in alle rendementen van IVM Caring Capital?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video IVM Caring CapitalRisicoprofielen IVM Caring Capital


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
(0-15)
20%
(5-35)
45%
(30-60)
70%
(55-85)
95%
(80-100)
Obligaties
100%
(85-100)
75%
(60-90)
50%
(35-65)
25%
(10-40)
0%
(0-15)
Alternatieve beleggingen
0%
(0-5)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
5%
(0-10)
Liquiditeiten
0%
(0-10)
0%
(0-10)
0%
(0-10)
0%
(0-10)
0%
(0-10)
Volledig risicoprofiel IVM Caring Capital?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage

Video IVM Caring Capital