Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Fountain Capital


Fountain Capital is opgericht in 2010 door twee partners met ieder meer dan 22 jaar ervaring in de financiële wereld. Fountain Capital biedt vermogensbeheer en beleggingsadvies aan vanaf €250.000,- en is gevestigd in Hilversum. Klanten kunnen ook kiezen voor vermogensregie wanneer het vermogen over meerdere beheerders gespreid is. De belangrijkste doelstelling die Fountain Capital nastreeft met vermogensbeheer is groei van het vermogen.

De beleggingsportefeuille van Fountain Capital bestaat uit beleggingsfondsen en trackers. Deze worden gespreid over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, hedge funds, valuta en grondstoffen. Fountain capital belegt het vermogen in zowel fondsen van derden als haar eigen beleggingsfonds.

De financiële situatie en doelstellingen van de klant zijn de leidraad in de aanpak van Fountain Capital. Het beheer of advies van het vermogen wordt als een persoonlijke aangelegenheid gezien.

 


Naam dienstverlening
Vermogensbeheer
Naam aanbieder
Fountain Capital
Onderdeel van
Fountain Capital Advisory B.V.
Adres
Velazquezstraat 15
1077NG Amsterdam
Vestigingen
Hilversum
Jaar actief
2010
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Frans Wesseling, Frits Vogel
Toelichting
1 tot 6
1- 50 miljoen
51- 250

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
11000574
Ja
24281
Alles weten over Fountain Capital?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Fountain Capital heeft als beleggingsfilosofie dat de nadruk ligt op het behoud van vermogen door risicobeheersing, waarbij de asset allocatie de belangrijkste beleggingsbeslissing is wat eveneens in wetenschappelijke literatuur tot uitdrukking komt.

Bij de selectie van beleggingsfondsen wordt onderzoek gedaan naar risico beheersing en toegevoegde waarde ten opzichte van de eigen beleggingsindex. Naast beleggingsfondsen adviseert Fountain Capital ook over index trackers die met name worden gebruikt voor het doorvoeren van asset allocatie beslissingen en uit kostenoverweging. Fountain Capital onderscheidt zich door het risico centraal te stellen en te sturen op positieve rendementen.

De nadruk ligt meer op het genereren van een positief rendement (“absolute return”) dan op het verslaan van onderliggende indices. Beleggingsfocus waarbij risico-analyse, exposure management (asset allocatie) en de kwaliteit van de fondsmanagers bepalend is. Door zoveel mogelijk perioden met negatieve rendementen te voorkomen behaalt u een meer solide positief rendement i.p.v. een zo hoog mogelijk rendement met hoog risico.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Fountain capital maakt voor de beleggingsbeslissingen gebruik van een fundamentele analyse. Ze legt hierbij de nadruk op de macro-economische aspecten die ze gebruikt voor de inrichting van de portefeuille. Hierbij wordt gebruik gemaakt van economisch data en waarderingen van de financiële markten. Ze maakt ook gebruik van de deskundigheid van haar internationale beleggers om de visie verder te staven. De asset allocatie wordt op basis van de fundamentele analyse doorgevoerd in weging aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.
De actieve keuzes worden gemaakt door het investment comité dat minimaal eens per maand vergadert en indien nodig frequenter. In de beleggingscommissie vergadering worden alle macro economische variabelen opnieuw tegen het licht gehouden en met de input van de internationale managers worden beslissingen genomen over strategie en allocatie. Actieve aanpassingen in de modelportefeuilles worden doorgevoerd als de relatieve aantrekkelijkheid van de categorie ten opzichte van de ander daar aanleiding voor geeft.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Fountain capital belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen en indextrackers. Er wordt geen gebruik gemaakt van directe beleggingen in opties of futures of andere derivaten. Wel belegt Fountain Capital in alternatieve beleggingen die op basis van meer vrijheid in hun beleggingsmandaat beter kunnen sturen op absolute rendementen. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat Fountain Capital maximaal gebruik wil maken van de deskundigheid van goede beleggers in specifieke markten. In combinatie met de asset allocatie wordt hiermee een stabiele portefeuille samengesteld.

Fountain Capital is van mening dat een ideale beleggingsportefeuille bestaat uit 12 tot 20 beleggingsfondsen. Dit om een goede spreiding te realiseren waarbij ten aanzien van de selectie van de beleggingsfondsen een beperkt mate van correlatie wordt nagestreefd. Naast deze spreiding wordt ook gekeken naar actief versus passief beleid binnen de geselecteerde beleggingsfondsen.

Fountain Capital onderhoudt een database waarin de prestaties van een groot aantal fondsmanagers en vermogensbeheerders zijn opgenomen, evenals bijzonderheden over hun beleggingsstrategie. Uit deze database komt een lijst tot stand die, op basis van due diligence onderzoek, enkele tientallen fondsen bevat (de “Voorkeurslijst”).

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Fountain Capital noemt over het beleggingsbeleid

Volstrekt onafhankelijk
Persoonlijk contact en altijd bereikbaar
Maatwerk portefeuille
Nadruk op risicobeheersing en asset allocatie, dat circa 75% bepalend is voor rendement


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Geen
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Fountain Capital
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
Lopende kosten voor het beleggen in beleggingsfondsen en indextrackers zijn gemiddeld 0,40% - 0,65%.
Transactiekosten
-
De transactiekosten zijn gemiddeld zo'n 0,1% -0,2% per jaar.
Service fee
-
Service fee (Binckbank) is afhankelijk van inlegbedrag. Gemiddeld tussen de 0,08 en 0,24% per jaar (Incl. BTW).
Periodieke kosten
-
Geen
Beheerfee
-
De beheerfee is 1,15% p/jr (incl. BTW)
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Fountain Capital


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Mogelijk via depotbank Binck
Inzicht in alle kosten van Fountain Capital?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Fountain Capital
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Fountain Capital


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Defensief Neutraal Gematigd offensief
2016
2,9%
2,1%
4,2%
2015
1,7%
3,4%
5,9%
2014
4,1%
7,1%
6,5%
2013
2,2%
4,0%
8,0%
Inzicht in alle rendementen van Fountain Capital?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Fountain Capital


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
-
30%
(0-30)
50%
(0-50)
20%
(0-20)
-
Obligaties
-
70%
(0-70)
30%
(0-30)
30%
(0-30)
-
Alternatieve beleggingen
-
0%
20%
(0-20)
50%
(0-50)
-
Liquiditeiten
-
0%
(0-100)
0%
(0-100)
0%
(0-100)
-
Volledig risicoprofiel Fountain Capital?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage