1e kwartaal 2018 begint met verlies

Rendement Vermogensbeheer Eerste Kwartaal 2018
2018 begint met een valse start. De portefeuilles van vermogensbeheerders verloren in een gemiddeld profiel gemiddeld -2,2%.  In het zeer offensieve profiel liep het verlies op tot gemiddeld - 3,5%. Het gemiddeld rendement van het zeer defensieve pro...