Trustus vermogensbeheer beleggingen vergelijken

Trustus vermogensbeheer beleggingen

De beleggingsfilosofie van Trustus Vermogensbeheer is zowel gericht op het genereren van inkomsten uit een portefeuille in de vorm van dividend en rente, als op groei. Trustus stelt de portefeuilles van haar cliënte samen uit een combinatie van risicomijdende beleggingen (veelal obligaties) en risicodragende beleggingen (veelal aandelen). Afhankelijk van het marktsentiment en het risicoprofiel wordt de verhouding tussen deze twee categorieën geoptimaliseerd.

Risicodragende beleggingen:
Trustus selecteert voor de risicodragende portefeuille aandelen die een (hoog) dividend uitkeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven die op deze basis worden geselecteerd, uitstekende toekomstige winstontwikkeling laten zien. Trustus hanteert een streng selectieproces waarbij beursgenoteerde bedrijven worden beoordeeld op omvang, rendement, sterkte van de balans en dividendgroei.
De risicodragende portefeuille kent een wereldwijde verdeling. Deze verdeling wordt samengesteld op basis van de omvang van de economieën van de verschillende landen (BBP-allocatie). Beleggingen in niet westerse landen worden ingevuld met beleggingsfondsen. Om snel en adequaat in te spelen op actuele ontwikkelingen wordt daarnaast gebruik gemaakt van technische analyse. Hiermee worden aandelenbelangen in portefeuilles vergroot of verkleind (risicoreductie).

Risicomijdende beleggingen:
Risicomijdende beleggingen zijn veelal obligaties. Het doel van deze obligaties is tweeledig. Enerzijds vormen zij een bron van rente inkomsten voor de portefeuille. Anderzijds vormen obligaties een buffer tegen koersdalingen in roerige tijden. Risicomijdende beleggingen zijn echter nooit geheel risicoloos. Ook obligaties kennen koersschommelingen. Belangrijke oorzaken van deze koersschommelingen zijn wijzigingen in de rentestand en de kwaliteit van de debiteuren.
De obligaties worden allereerst ingedeeld aan de hand van de kwaliteit van de debiteuren. Bij Trustus bestaat een obligatieportefeuille in principe voor ten minste 50% uit obligaties met een minimale rating van BBB. De hoogste kwaliteitssegmenten AAA en AA zijn hierin vertegenwoordigd en beslaan een groter of kleiner deel van de portefeuille. Dit is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid. Daarnaast kiest Trustus, afhankelijk van de risico - rendements inschatting, voor obligatiebeleggingen met een lagere kredietwaardigheid. In dit lagere kwaliteitssegment wordt gekozen voor goed gediversifieerde beleggingsfondsen om aan de voorwaarde van voldoende spreiding te voldoen.


 
Toelichting
Combinatie
Bij onze selectie in fondsen houdt Trustus zo goed mogelijk rekening met ethische aspecten.
Actief
Actief beleggingsbeleid met zowel indiviuele posities, trackers als beleggingsfondsen
Maatwerk, Modelportefeuille
Maatwerk is mogelijk.
Aanvulling inkomen, Groei
In combinatie met groei
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Ja
Alleen in de aandelenfondsen wordt belegd en dit voor een gemaximaliseerd percentage van de aandelenportefeuille en voor specifieke regio's. De 3 aandelenfondsen hebben allen 5 sterren van Morningstar
Theodoor Gilissen
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders