topcapital beleggen

topcapital belegt uitsluitend in fysieke indextrackers van aandelen, obligaties en vastgoed. De nadruk ligt op de bewaking van de verdeling tussen deze vermogenscategorieën, die volgens topcapital voor 80% bepalend zijn voor het rendement. Het beleid is gericht op een lange termijn strategie, gericht op vermogensgroei en risicobeheersing. Dit wordt gerealiseerd door een wereldwijde spreiding over diverse regio’s, sectoren en beleggingsstijlen, passend bij de marktomstandigheden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het zo laag mogelijk houden van de beleggingskosten, die behoren tot de laagste in Nederland.

topcapital hanteert strenge randvoorwaarden waaraan indextrackers moeten voldoen om in de portefeuille opgenomen te kunnen worden. Deze voorwaarden zijn:

- Wereldwijd zijn er meer dan 6.000 indextrackers in allerlei sectoren, trends en regio’s. topcapital selecteert uitsluitend fysieke indextrackers, waarbij de onderliggende waarde daadwerkelijk in de indextracker zijn opgenomen.
- topcapital maakt geen gebruik van synthetische indextrackers (swaps). Veel nieuw geïntroduceerde indextrackers zijn synthetisch. Dit zijn indextrackers waarin de index met derivatenconstructies wordt nagebootst. Zo’n constructie wordt geleverd door een tegenpartij waardoor er extra risico's ontstaan. In de Verenigde Staten zijn synthetische indextrackers verboden.
- De indextracker moet te allen tijde, direct en makkelijk verhandelbaar zijn.
- De onderliggende index moet voldoende liquide zijn om in te kunnen handelen.
- De informatie over de indextracker moet makkelijk te vinden, transparant en goed leesbaar zijn.
- De kostenstructuur van de indextracker moet inzichtelijk zijn.

Op aanvraag is uitgebreide documentatie beschikbaar over het beleggingsbeleid, de missie en de visie van topcapital.

 
Toelichting
Negatieve uitsluiting
De modelportefeuilles worden opgebouwd op basis van negative screening
Passief
Passieve beleggingsstrategie waarbij de nadruk ligt op assetallocatie en wereldwijde spreiding
Modelportefeuille
Maatwerk is mogelijk maar wordt niet standaard aangeboden.
Groei
Beleggingen tegen aanvaardbare risico’s maximaal laten renderen binnen het gekozen portefeuilleprofiel is de doelstelling van het beleggingsbeleid van topcapital. Op verzoek kan belegd worden aan de hand van een maatschappelijke verantwoorde modelportefeuille
Indextrackers
Indextrackers in aandelen, obligaties en onroerend goed
Nee
Niet toegestaan
Binck Bank
Professional Desk
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders