Theodoor Gilissen Bankiers vermogensbeheer beleggingen vergelijken

Theodoor Gilissen Bankiers vermogensbeheer beleggingen

De beleggingsfilosofie van Theodoor Gilissen Vermogensbeheer is voornamelijk gericht op waardebehoud. Het motto van Theodoor Gilissen is "behoud van het vermogen gaat voor het behalen van absoluut rendement". Afhankelijk van uw wensen kunt u ook kiezen voor een inkomensgerichte -, groeigerichte- of duurzame beleggingsportefeuille.

Het beleggingsbeleid van Theodoor Gilissen kenmerkt zich vooral door fundamentele analyse en een middellange beleggingshorizon. Bij vermogensbeheer vormen de strategische wegingen per profiel het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Waarderingen, sentiment op de financiële markten, de economische cyclus, politieke ontwikkelingen en andere factoren kunnen leiden tot afwijkingen in het beleggingsbeleid ten opzichte van deze strategische wegingen, het zogenoemde tactische beleid. De invulling van de beheerportefeuilles vindt voornamelijk plaats door per beleggingscategorie de beste beleggingsfondsen te selecteren. Aanvullend wordt er belegt in indextrackers, individuele aandelen en obligaties en alternatieve beleggingen.

Toelichting beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid voor beheercliënten van Theodoor Gilissen Bankiers is gebaseerd op de visie van het Investment Committee. De visie is gebaseerd op een zogenaamde top-down benadering en in het analyse- en besluitvormingsproces spelen zowel kwalitatieve als kwantitatieve variabelen een rol.

Bottom-up vindt er fondsselectie plaats. Deze fondsen worden beoordeeld op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. De fondsen worden gebruikt voor een zo effectief mogelijke invulling van de beoogde beleggingsportefeuille. De top-down bepaalde beleggingsstrategie wordt vervolgens met de bottom-up geselecteerde fondsen geïmplementeerd in de cliëntenportefeuilles. Het proces en de resultaten worden actief gemonitord.

Theodoor Gilissen gelooft dat actief beleggen waarde kan toevoegen, maar niet dat alle actieve managers dat doen. Zij kiezen actieve managers waar sprake is van gespecialiseerde kennis en een beleggingsstijl die waarde toevoegt op de lange termijn. Zij bouwen al meer dan 10 jaar portefeuilles van geselecteerde actieve managers en hebben volgens eigen zeggen laten zien dat hun benadering de benchmark wel kan verslaan.

Tegelijkertijd schuwt Theodoor Gilissen een passieve (index) benadering niet; "De lage kosten van indexfondsen maken dat index beleggen het beter doet dan de meerderheid van actieve managers. Bovendien komt er steeds meer aanbod om te beleggen in verschillende indices".

Theodoor Gilissen hanteert een beleggingsstijl die in overeenstemming is met de wensen en eisen die cliënten stellen aan de beleggingen. Het risicoprofiel van de cliënt is bepalend voor de vermogensallocatie tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Het vastrentende deel en het zakelijke deel kunnen ingericht worden naar de voorkeuren van de cliënt. Voor de vastrentende waarden is er keus uit de volgende proposities:

• Individuele obligaties (Staat + IG) aangevuld met vastrentende fondsen (“direct lines”).
• Vastrentende fondsen
• Duurzame obligaties
• Optionele aanvulling: alternatives (derivaten en gestructureerde producenten)

Voor de zakelijke waarden is er keus uit de volgende proposities:
• Multi Strategy
• Duurzame aandelen
• Optionele aanvulling: alternatives (funds of hedge funds, onroerend goed, grondstoffen)

Op aanvraag is een nadere toelichting beschikbaar over de strategie en invulling van de verschillende proposities.


Video Theodoor Gilissen Bankiers


 
Toelichting
Best in class, Negatieve uitsluiting
Een volledige portefeuille met duurzame beleggingen is mogelijk. Om duurzaamheid in de financiële wereld te bevorderen, hebben de Verenigde Naties een reeks beginselen (UNPRI) opgesteld. Theodoor Gilissen Fund Management is ondertekenaar van deze beginselen.
Actief
Theodoor Gilissen gelooft dat je met actief beleggen gemiddeld genomen de markt kunt verslaan. Zij doen dit door zowel actieve en passieve producten op te nemen in de portefeuille.
Maatwerk, Modelportefeuille
Maatwerk is mogelijk maar niet standaard.
Aanvulling inkomen, Duurzaam, Groei , Waardebehoud
De hoofddoelstelling is waardebehoud. Een beleggingsportefeuille gericht op het genereren van inkomen, groei of een duurzame portefeuille zijn desgewenst mogelijk.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Obligaties
Het aandelengedeelte in de portefeuille wordt voornamelijk ingevuld met beleggingsfondsen. Voor obligaties worden voornamelijk individuele stukken gebruikt. In geval van maatwerk kunnen er individuele aandelen worden gebruikt. Bij een duurzame portefeuille wordt gekozen voor duurzame indexfondsen en duurzame beleggingsfondsen.
Ja
Theodoor Gillissen heeft 3 eigen indexfondsen waarin belegd wordt voor de duurzame portefeuilles.
Theodoor Gilissen
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders