The Index People beleggen

Index People tracht alle overbodige kosten in de beleggingsketen te vermijden zodat dit als rendement bijgeschreven kan worden bij het vermogen van haar relaties. Naast kosten is spreiding van essentieel belang. Bij aandelen doet zij dit op basis van de bijdrage van een land aan het wereldwijde GDP (Gross Domestic Product).

Rode draad in het beleggingsbeleid van Index People is dat zij NIET gelooft dat iemand 'de markt' structureel kan verslaan. Index People speculeert dan ook niet op bewegingen die ze verwacht. Zij reageert echter wel als er flinke bewegingen zijn geweest door te herbalanceren.

Het beleggingsbeleid van Index People wordt binnen de Index People Beleggingscommissie vastgesteld. Het beleggingsbeleid van Index People is een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille in verschillende asset classes. The Index People beoogt, met inachtneming van het gewenste risicoprofiel, de optimale balans te bereiken tussen efficiëntie en spreiding.
The Index People onderscheidt 3 verschillende hoofdgroepen waarin geïnvesteerd kan worden, te weten:
1. Aandelen
2. Obligaties
3. Alternatieven

De verdeling van het aandelenblok geschiedt op basis van de daadwerkelijke bijdrage van een land aan de mondiale economie. Input voor deze verdeling zijn de gegevens van het IMF met betrekking tot de bijdrage van een land aan het wereldwijde GDP (Gross Domestic Product).
Bij het obligatieblok wordt wereldwijd belegd in zowel staats als bedrijfsobligaties. Aangezien dit blok dient als het anker van de portefeuille worden valutarisico's bij obligaties afgedekt.
Het Alternatieve blok bestaat uit Onroerend Goed beleggingen en Grondstoffen.

Video The Index People


 
Toelichting
Negatieve uitsluiting
Bij gelijke geschiktheid wordt altijd gekozen voor de duurzame oplossing. In het beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat de duurzame variant ook een (beperkt) hogere kostenvoet mag hebben.
Passief
Modelportefeuille
7 verschillende risicoprofielen varierend van Zeer-Behoudend' tot 'Zeer Offensief'
Groei
Afhankelijk van het gekozen profiel. De meest offensieve profielen zijn gericht op groei van de waarde van de portefeuille.
Indextrackers
Passieve indextrackers
Nee
Kasbank
Ja
The Index People is opgericht vanuit de beleggingsbehoefte van de eigenaar.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders