Risico's bij beleggen

Beleggen gaat ALTIJD gepaard met risico. Zonder risico dus geen rendement. Iedereen die anders beweert verkoopt onzin. Door het risico van een belegging te accepteren is het mogelijk om meer te verdienen dan op een spaarrekening. Maar wat voor risico’s zijn er bij beleggen? Wij hebben ze voor u op een rij gezet, toegelicht en geven per artikel tips wat u eraan kunt doen.Type

Omschrijving

Koersrisico

Het risico dat beleggingen minderwaard worden, ofwel koersdalingen.

 

Risicois terug van weggeweest | Koersrisico

Renterisico

Het risico dat de waarde vanbeleggingen daalt als de marktrente stijgt.

 

Risicovan een stijgende rente | Renterisico

Kredietrisico

Het risico dat de onderneming of staatwaarin wordt belegd niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of zelfs faillietgaat. 

 

8procent rendement op een obligatie?! Waar zit uw risico | Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Het risico dat beleggingen niet ofnauwelijks verhandeld kunnen worden. Hierdoor kunt u uw beleggingen(tijdelijk) niet verkopen of krijgt u een slechtere prijs bij verkoop.

 

Voorkomlock-in bij beleggen | Liquiditeitsrisico

Valutarisico

Valutarisico ontstaat wanneer u in eenandere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die andere valuta daaltten opzichte van de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de beleggingen. 

 

Risicobij beleggen in wereldwijde aandelen | Valutarisico


Voor elk risico geven wij u ook tips wat u eraan doen kunt. Belangrijke tips zijn de lange termijn en spreiding. Beleggen doet u voor de lange termijn, des te grotere de kans op succes. Spreiden is een andere belangrijke manier om risico’s te beperken.


Advies nodig? 

Twijfelt u over uw aanpak of de aanpak van uw vermogensbeheerder. Vraag dan een advies op maat aan. U kunt uiteraard ook de rendementen van vermogensbeheerders vergelijken op beleggingsmatch