Rendementen vermogensbeheer vergelijken?

U wilt een vergelijking maken van de rendementen van vermogensbeheerders. U belegt immers om rendement te behalen. Maar wat is een ‘goed’ rendement? En vergelijkt u wel de juiste cijfers? In dit artikel leest u meer over hoe u rendementen kunt vergelijken.


Gemiddeld rendement vermogensbeheerders Nederland

Om u te helpen bij het maken van een goede vergelijking stellen wij de Pro NL index – rendementen ter beschikking. Dit is een samengestelde index van het rendement van 65 professionele vermogensbeheerders. Het doel van de indices is om consumenten een objectieve maatstaf te bieden om rendementen te vergelijken. Met de tool kunt u eenvoudig rendementen vergelijken voor verschillende perioden, profielen en de benchmarks actief en passief. U kunt ook de kosten van vermogensbeheer vergelijken met de Pro NL index – kosten

Pro NL index – rendement (Grafiek kunt u aanpassen!)  

In de vergelijking van vermogensbeheerders vindt u per partij de gerealiseerde nettorendementen. Elk kwartaal publiceren we de gemiddelde behaalde resultaten van de partijen. Hier leest u meer:   


 

Gerealiseerd rendement vermogensbeheerders
Blind kiezen voor het hoogste rendement is niet verstandig. U moet immers ook kunnen leven met de aan het rendement gekoppelde risico’s. Rendementen en risico’s van vermogensbeheerders zijn sowieso lastig te vergelijken. Deze geven namelijk geen garantie voor de toekomst. Ze bieden hoogstens een indicatie van het succes van het gevoerde beleid over verschillende periodes. Kijk daarom naar het behaalde rendement over een langere periode. Bijvoorbeeld 3, 5 of zelfs 10 jaar. 

rendementen-vermogensbeheer

Rendement versus risico 

Om een bepaald rendement te behalen, neemt de vermogensbeheerder altijd een risico. Hoe hoger het behaalde rendement, des te hoger in het algemeen het risico dat de vermogensbeheerder hiervoor neemt. Wanneer u rendementen vergelijkt, kijk dan ook hoe de vermogensbeheerder het in slechte jaren heeft gedaan. Bijvoorbeeld in 2008 of 2011. Door naar de slechte jaren te kijken, krijgt u een beeld van wat het verlies kan zijn van de betreffende strategie in moeilijke tijden. Verwacht rendement vermogensbeheerders

De meeste vermogensbeheerders publiceren ook een verwacht rendement. Hiermee geven ze een prognose voor de toekomst. Belangrijk om te realiseren is dat dit slechts een indicatie geeft. Des te langer uw beleggingshorizon, des te groter de kans dat u rond een dergelijke gemiddelde waarde uitkomt. Rendementen op korte termijn (< 10 jaar) zullen veel grotere variatie kennen. In de tabel staan ter illustratie de verwachte rendementen per risicoprofiel van een willekeurige vermogensbeheerder. 

RisicoprofielZeer defensiefDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
Verwacht rendement4%5%6%7%8%
% aandelen0%25%50%75%100%
%obligaties100%75%50%25%0%
* Dit zijn bruto rendementen. De kosten van het beleggen dienen hierop in mindering gebracht te worden.

Een rendement van 8% is een erg ambitieuze doelstelling. In dit voorbeeld kan een verwacht bruto rendement van 8% alleen gerealiseerd worden in het zeer offensieve profiel, waarbij 100% in aandelen wordt belegd. Partijen die hoge rendementen beloven of garanderen dient u zeer kritisch te benaderen.  


Zelf rendementen van vermogensbeheerders vergelijken? 

Bij het vergelijken van rendementen dient u rekening te houden met kosten en de berekeningsmethode. Om geen appels met peren te vergelijken moet u zich in elk geval bewust zijn van: 

  • Netto vs. bruto rendement:
    Sommige partijen communiceren alle rendementen voor kosten, andere juist weer na aftrek van kosten. U moet dus goed opletten of u geen appels met peren vergelijkt. Op beleggingsmatch.nl ziet u uitsluitend nettorendementen. Bij partijen die bruto rendementen aanleveren brengen wij de kosten in mindering. 

  • Meetkundig vs. rekenkundig rendement:
    Let goed op dat u de rendementen niet simpelweg bij elkaar optelt. Om een juist beeld te vormen dient u het meetkundig rendement te berekenen. Stel dat u 100.000 euro belegt en in het eerste jaar -50% rendement behaalt en in jaar 2 +50%, dan kunt u via een simpele redenering (rekenkundige methode) concluderen dat het rendement op 0% uitkomt. Dit klopt dus niet! De waardeontwikkeling conform de meetkundige methode is als volgt:  
Start 
(bedrag in euro's)
Jaar 1
-50% rendement
Jaar 2
+50% rendement
€ 100.000,- € 50.000,-€ 75.000,-
Uiteraard hebben wij op beleggingsmatch.nl al dit werk al voor u gedaan. In de vergelijking ziet u uitsluitend nettorendementen berekend conform een meetkundig gemiddelde.


Kijk verder dan het rendement

Om een vermogensbeheerder te selecteren raden wij aan ook naar de kosten van vermogensbeheerders te kijken. Op zoek naar een overzicht van alle partijen? Hier vindt u een overzicht van vermogensbeheerders in Nederland. Twijfels over wat voor u de beste vermogensbeheerder is? Wij helpen u graag. Vraag een advies op maat aan of download ons gratis Ebook