Privacy statement

Beleggingsmatch, een handelsnaam van We Like Finance B.V. biedt diverse diensten waarmee u de dienstverlening van Nederlandse vermogensbeheerders en brokers kunt vergelijken.


We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen

Persoonsgegevens die beleggingsmatch verwerkt


We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (NAWTE-gegevens).
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Vergelijkingsprofiel (inlegbedrag, risicoprofiel, handelsprofiel, voorkeuren e.d.).
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Wij houden uw gegevens niet langer vast dan nodig is voor onze dienstverlening. We verwijderen uw informatie automatisch, uiterlijk 1 jaar na afhandeling van de aanvraag, dan wel 3 maanden na uw uitschrijving, tenzij u zelf, dan wel de wet anders van ons vraagt.

Met welk doel verwerkt beleggingsmatch persoonsgegevens


We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om de dienst uit te voeren.
 • Om diensten die u afneemt te leveren.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten.
 • Om de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld te verzenden.
 • Om een account voor u aan te maken waarvoor u uzelf heeft geregistreerd.

Delen van persoonsgegevens (1) met leveranciers


Wij delen uw persoonsgegevens met leveranciers als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Wij zorgen er voor dat de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht eenzelfde niveau van beveiliging hanteren. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens (2) met partijen uit de vergelijking


We delen uw NAWTE-gegevens alléén op basis van uw expliciete toestemming met partijen van uw keuze. Van de geselecteerde partij(en) ontvangt beleggingsmatch hiervoor een leadvergoeding die voor alle partijen in de vergelijking gelijk is. Zo kunnen wij de diensten kosteloos aanbieden. In GEEN geval delen wij uw gegevens met andere partijen.

Google Analytics


We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies


Wij vinden het belangrijk om u te herkennen wanneer u weer op beleggingsmatch.nl komt. Dan kunnen we de inrichting van onze website afstemmen op uw wensen. We kunnen u dan gericht informatie verschaffen en aanbiedingen laten zien. Dit gebeurt door het opslaan van cookies op uw computer. Een cookie is een klein bestand waarin gegevens staan die u bij ons op de website invult. Als u dit niet wilt, kunt u in de browser van uw computer alle cookies uitzetten. 

Hoe beleggingsmatch persoonsgegevens beveiligt


De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus. Er zijn maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Uw gegevens worden alleen via beveiligde internetverbindingen verstuurd (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Alle medewerkers van beleggingsmatch die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • SPF is een internetprotocol die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Beleggingsmatch van u verwerkt kunt u om inzage vragen. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u vragen om ze te laten wijzigen of aan te vullen. Bij het uitschrijven als gebruiker van de Portal kunt u ons vragen uw persoonsgegevens direct te verwijderen, anders gebeurt dit automatisch na ca 3 maanden na uitschrijving. Al deze verzoeken kunt u via e-mail richten aan Bart Spronk, team@beleggingsmatch.nl  U krijgt als regel direct, maar uiterlijk binnen vier weken antwoord. 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2018.