Met nieuwe tarieven Rabobank Rendemix tot wel duizenden euro’s duurder uit

Rabobank verhoogt per 1 juli 2015 de tarieven van de populaire Rabobank Rendemix. En flink ook. Klanten van Rabobank Rendemix zullen een grote verandering zien in wat ze gaan betalen. De kostenstijging loopt voor sommige beleggers op tot enkele duizenden euro’s extra per jaar. In dit artikel bieden we inzicht in de nieuwe tarieven en de impact voor uw situatie. 


UPDATE (juni 2015): Rendemix kosteloos verkopen tot 1 augustus
Na aandacht in diverse media heeft de Rabobank besloten dat klanten kosteloos kunnen vertrekken. Tot 1 augustus worden er geen transactiekosten gerekend wanneer u besluit over te stappen. Na 1 augustus betaalt u bij verkoop van de Rendemix wel de transactiekosten. 
De kostenverlaging geldt ook voor klanten die de Rendemix eerder (vanaf 8 mei) hebben verkocht. Mocht u willen overstappen dan raden we aan dit voor 1 augustus te doen. 

Wat verandert er?

Eerst even een korte introductie. Wanneer u belegt in de Rabobank Rendemix betaalt u 3 soorten kosten, (1) de kosten voor basisdienstverlening, (2) transactiekosten voor de aan- en verkoop van de mixfondsen en (3) de lopende kosten voor het beleggen in de mixfondsen. Alléén de kosten voor de basisdienstverlening zijn verhoogd, de andere kosten blijven gelijk. De “kosten basisdienstverlening” betaalt u voor de administratie van de beleggingen en de rekeningafschriften. In onderstaande tabel vindt u de wijzigingen in tarieven voor de Rendemix.


 

Tarieven tot 1 juli 2015


Tarieven vanaf 1 juli 2015

Kosten basisdienst-verlening

0,2% over het belegd vermogen (min. €20,-en max. € 120,- per jaar)


0,5% - tot €200.000

0,4% - €200.000 - €500.000,-

0,3% - boven €500.000,-

(min. €25,- per jaar)Wat betekent dit voor u?

De impact van de kostenwijziging is afhankelijk van uw belegd vermogen. We hebben daarom een aantal situaties voor u op een rij gezet. We focussen ons hierbij op de kosten voor de basisdienstverlening. Online bankieren kan bij de Rabobank alleen als u een betaalrekening hebt. Deze kosten, de transactiekosten en de kosten van de onderliggende mixfondsen, hebben we voor het gemak buiten beschouwing gelaten. Deze blijven (voorlopig) ongewijzigd.  


Belegd vermogen

Oudetarieven
(per jaar)


Nieuwe tarieven
(per jaar)


Kostenstijging
(over absoluut bedrag)

€2.000,-

1,0%

€20,-


1,25%

€25,-


25%

€5,-

€25.000,-

0,2%

€50,-


0,5%

€125,-


150%

€75,-

€100.000,- 

0,12%

€120,-


0,5%

€500,-


317%

€380,-

€500.000,-

0,02%

€120,-


0,44%

€2.200,-


1733%

€2080,-


Afhankelijk van het belegde vermogen loopt het verschil in kosten op tot enkele duizenden euro’s (de kostenverhoging geldt per jaar). Belegt u 10 jaar met €100.000,- in de Rendemix, dan kost u dit vanaf 1 juni €3800,- extra. De dienstverlening blijft verder identiek. 

Reactie Rabobank

Hoofd beleggingscompetence Bert van den Broek licht de wijzigingen in een reactie op Fondsnieuws toe: 'De reden voor de tariefsverhoging is dat het huidige tarief te laag is ten opzichte van onze kosten'. Uit onze bovenstaande analyse blijkt dat vooral de groep ‘grote beleggers’ relatief weinig betaalde voor de Rendemix. Lees hier de volledige toelichting van de Rabobank.

Inzicht in uw situatie

De Rendemix was vanuit kostenperspectief aantrekkelijk voor de klant maar leverde onvoldoende op voor de Rabobank. Rabobank verhoogt daarom per 1 juli de kosten aanzienlijk. Wilt u weten wat dit exact betekent voor uw situatie? Vergelijk dan de Rabobank Rendemix met andere mixfondsen op beleggingsmatch.nl/zelf-beleggen en kies dan voor fondsen belegger  / mixfondsen.