LBCM beleggen

Het beleggingsbeleid van LBCM is Top- Down gericht voor betreft de rente en macro-economische ontwikkelingen van de verschillende regio's. Hieruit volgen de strategische allocaties. Vervolgens worden de tactische bandbreedtes en afwijkingen vastgesteld. Op basis van fundamentele factoren (op macro, meso en micro niveau) en technische analyse wordt er op operationeel niveau op basis van bottom- up selectie in de portefeuille verdere invulling aan het beleggingsbeleid gegeven. De fundamentele analyse en de bottom-up benadering verkrijgen de grootste gewichten in de uiteindelijke oordeelsvorming.

De beleggingsstijl van LBCM is voornamelijk gericht op ondernemingen die zich karakteriseren als “waarde” beleggingen gepaard gaande met relatief lage volatiliteit in koersbewegingen. Over het algemeen houdt LBCM ondernemingen op lange termijn in de portefeuille totdat de onderwaardering en/of rendement-risicopercepties ten opzichte van andere (vergelijkbare) ondernemingen minder gunstig zijn geworden.

De gewenste spreiding in de portefeuille is wereldwijd. In de beleggingsportefeuille wordt er grotendeels direct belegd in individuele aandelen en obligatieleningen, uitgegeven door overheden en ondernemingen, aangevuld met indirecte beleggingen via mandjes van aandelen en/of obligatieleningen (zogenaamde Exchange -Traded Fund afgekort ETF) en tenslotte beleggingsfondsen indien bovenstaande beleggingen geen alternatief kunnen zijn.
De voorkeur gaat uit naar contant dividend en rente.


 
Toelichting
Negatieve uitsluiting
Bij LBCM belegt u in Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.
Actief
Modelportefeuille
Aanvulling inkomen
Voor de belegger die periodiek een inkomen vanuit zijn beleggingsportefeuille wenst aan te vullen bieden zij de zogenaamde pensioen beleggingsportefeuille aan. Hierbij wordt belegd in aandelen en obligaties met een goed dividend rendement en/of rentecoupon zodat er een goede cahflow ontstaat.
Aandelen, Indextrackers, Obligaties
Nee
Binck Bank, Degiro
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders