Laaken Asset Management vermogensbeheer beleggingen vergelijken

Laaken Asset Management vermogensbeheer beleggingen

Volgens Laaken zijn de belangrijkste manieren om het vermogen in stand te houden de nadruk op liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles, de kosten laag houden en waken voor onherstelbare schade in de beleggingsportefeuilles van de cliënten. De beleggingsfilosofie van Laaken is dat er risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen en obligaties.

Met hun visie proberen zij waarde toe te voegen door in aandelen wereldwijd solide investering te selecteren van ondernemingen met een sterke balans (weinig schuld), goede groeivooruitzichten, betrouwbaar management en acceptabele waardering. Met de grote schokken in de wereldeconomie zijn dit de ondernemingen die de flexibiliteit hebben om na crises sterker te worden en hun concurrenten voor te blijven (voorbeelden hiervan zijn Nestlé, Fresenius en Unibail Rodamco).

In obligaties selecteren zij ook individuele namen. Hierbij worden staats-, bedrijfs-, converteerbare of obligaties met variabele rente geselecteerd. Zo kunnen zij in een omgeving van zeer lage rente nog rendement genereren in dit deel van de portefeuille zonder te veel risico in de portefeuille toe te voegen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van beleggingsfondsen voor obligaties gaat een fors deel van het rendement op aan kosten, in het bijzonder bij de huidige zeer lage rente. Het aanhouden van liquiditeiten kan hier een bewuste strategie van uitmaken. In de portefeuilles wordt onder meer belegd in beursgenoteerde vastgoed- en private equity ondernemingen en edele metalen. Deze diversificatie draagt volgens Laaken bij aan het behalen van goede lange termijn rendementen van de beleggingsportefeuilles zonder in te boeten aan liquiditeit van het belegd vermogen. Deze alternatieve beleggingen zijn liquide en complementair aan aandelen en obligaties.

Het zelf selecteren van aandelen en obligaties vermijdt volgens Laaken opstapeling van kosten die veel vermogensbeheercliënten in Nederland moeten doorstaan omdat deze in actieve en passieve beleggingsfondsen van andere vermogensbeheerders belegd zijn. Het vermijden van onnodig hoge kosten is in de huidige omgeving van lage rente veel belangrijker geworden. Slechts bij uitzondering worden passieve beleggingsfondsen gebruikt bij allocatie naar edele metalen en (opkomende) markten die moeilijk toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.

Beslissingen voor het vermogensbeheer worden genomen tijdens de wekelijkse investment committee vergadering. Het gehele team levert informatie aan voor het investment committee. Aan de hand van een vaste agenda wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd en worden eventuele nieuwe beleggingsbeslissingen gemaakt op basis van gedegen research methodiek.


 
Toelichting
Negatieve uitsluiting
Actief
De beleggingsfilosofie van Laaken is dat risico- en kostenefficiënte portefeuilles kunnen worden samengesteld door met een lange termijn visie te investeren in een selectie van individuele aandelen en obligaties.
Maatwerk, Modelportefeuille
De meeste cliënten volgen een van de modelportefeuilles, maatwerk is mogelijk.
Groei , Waardebehoud
Laaken heeft Twee modelportefeuilles, Defensief en Neutraal. Op verzoek kunnen op maat offensievere portefeuilles worden samengesteld.
Aandelen, Obligaties, Opties / Futures
Bij uitzondering worden passieve beleggingsfondsen of trackers gebruikt bij allocatie naar edele metalen en (opkomende) markten die moeilijk toegankelijk zijn voor buitenlandse beleggers.
Nee
Laaken heeft eigen fondsen, maar hier wordt in de individuele mandaten niet in geïnvesteerd omdat de fondsen identiek beleggen aan de modelportefeuilles. Deze worden aan cliënten aangeboden als execution only product vanaf EUR 250.000
Abn Amro, Credit Suisse, InsingerGilissen, Van Lanschot
Laaken werkt met meerdere depotbanken in binnen en buitenland.
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders