Kosten vermogensbeheer | beleggingsmatch.nl

Kosten vermogensbeheer vergelijken?

U wilt uw geld laten beleggen door een vermogensbeheerder. Maar welke kosten betaalt u eigenlijk? Juist op dit cruciale punt staat de belegger op achterstand. Jarenlang is er teveel betaald en zijn partijen schimmig over uw kosten geweest. Met beleggingsmatch.nl brengen wij hier verandering in! 


Op beleggingsmatch.nl kunt u eenvoudig alle kosten van vermogensbeheerders vergelijken. Lees dit artikel aandachtig voordat u een vergelijking maakt. 


Gemiddelde kosten vermogensbeheerders Nederland

Om u te helpen bij het maken van een goede vergelijking stellen wij de Pro NL index – kosten ter beschikking. Dit is een samengestelde index van de kosten van 65 professionele vermogensbeheerders. Het doel van de index is om consumenten een objectieve maatstaf te bieden om kosten te vergelijken. Met de tool kunt u eenvoudig rendementen vergelijken voor verschillende perioden, profielen en de benchmarks actief en passief. U kunt ook rendementen vermogensbeheer vergelijken met de Pro NL index – rendementen. 


Pro NL index – kosten (Grafiek kunt u aanpassen!)  


Impact van kosten voor vermogensbeheer

Elke euro kosten die u als belegger jaarlijks betaalt, gaat ten koste van uw uiteindelijke rendement. Lage kosten bepalen in hoge mate of u uw beleggingsdoel haalt. Het is daarom belangrijk dat u inzicht hebt in de totale kosten van beleggen. Om de impact van de kosten op het eindresultaat duidelijk te maken staat hieronder een overzicht van de ontwikkeling van een vermogen van € 100.000,- bij een gemiddeld rendement van 6%, met de kosten als enige variabele. 


kosten-vermogensbeheer-vergelijken

bron: beleggingsmatch.nl


Hogere kosten kunnen de groei van het vermogen over lange periodes aanzienlijk drukken. Stel, u belegt met € 100.000,- en u kunt 1% besparen op uw beleggingskosten. Dit betekent dat u na 20 jaar € 48.203,- meer vermogen hebt opgebouwd (€ 262.314 - € 214.111). Na 30 jaar hebt u zelfs € 111.548,- meer vermogen opgebouwd. Zoals blijkt uit dit voorbeeld leveren lagere kosten op de lange termijn een substantieel hoger rendement op. Kosten tellen namelijk exponentieel door, wat vooral op termijn tot grote verschillen in rendement kan leiden. Welke kosten rekenen vermogensbeheerders?

Als belegger betaalt u twee soorten kosten; directe en indirecte kosten. De directe kosten betaalt u voor de dienstverlening van de vermogensbeheerder, deze kunt u terugvinden in het kostenoverzicht of dagafschrift van uw beheerder. De indirecte kosten zijn voor het oog verborgen, deze zijn verwerkt in de beleggingsfondsen of indextrackers in uw portefeuille en zijn hierdoor minder inzichtelijk. Inzicht in de kosten is van belang om een goede vergelijking te maken. Des te meer omdat de kosten die u betaalt een bepalende factor zijn of u uw beleggingsdoel over 10, 20 of 30 jaar behaalt.


Directe kosten, de kosten voor vermogensbeheer

Alle kosten die u terug kunt vinden in het kostenoverzicht van uw vermogensbeheerder  zijn directe kosten. Deze betaalt u direct aan de aanbieder. Voorbeelden van directe kosten zijn bewaarloon, transactiekosten, abonnementskosten, beheer-, advies- en prestatievergoeding. Op beleggingsmatch vindt u alle kosten in een vergelijkbaar overzicht per aanbieder. Deze vindt u op de detailpagina van de aanbieder onder het tabblad kosten.

   Overzicht directe kosten

All-in-feeDit is een vaste allesomvattende vergoeding die u betaalt voor de dienstverlening. Een all-in-fee kan een vast percentage per jaar zijn, of een vast bedrag per jaar. Het komt ook voor dat de all-in-fee afhankelijk is van het risicoprofiel, zie voorbeeld:
     
Zeer defensief    = 1,33% 
Defensief            = 1,45% 
Neutraal              = 1,63% 
Offensief             = 1,75% 
Zeer Offensief     = 2% 

Beheer feeDe vergoeding voor het beheren van de beleggingsportefeuille. Een veel voorkomende vorm van de beheervergoeding is een gestaffelde vorm. Voorbeeld staffel:   

€ 1,- tot 100.000,-             = 1,5% p/jr 
€ 100.000,- tot 250.000,-  = 1,25% p/jr 
€ 250.000,- tot 500.000,-  = 1,0% p/jr 
Meer dan € 500.000,-      = 0,8% p /jr 

Performance fee (prestatie-vergoeding)Een vergoeding die u betaalt bij het behalen van een bepaald rendement. Het bekendste voorbeeld is een performance fee met een high watermark 

Transactiekosten  Kosten voor de aan- en verkoop van beleggingsproducten in de portefeuille, zoals aandelen 

Bewaarloon/ servicekostenKosten voor de bewaring en administratieve afhandeling van de beleggingsportefeuille 

Periodieke kosten / overige kostenPeriodieke terugkerende kosten zoals abonnementskosten, adviesvergoeding, etc. 


Vaak denken beleggers dat dit alle kosten zijn, maar de indirecte kosten zijn hier nog niet in opgenomen. En die kunnen een veel grotere impact hebben op uw totale kosten. 


Indirecte kosten, de kosten van beleggingsproducten

Indirecte kosten spelen met name een rol bij beleggingsfondsen en trackers. U vindt deze kosten vaak niet terug in het kostenoverzicht van een beheerder omdat ze worden verwerkt in de koers. Dit betekent dat ze in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Voorbeelden van indirecte kosten zijn management fee, service fee, transactiekosten, accountancykosten en juridische kosten. Een deel van deze kosten valt onder de noemer ‘lopende kosten’ van het product. 

   Overzicht indirecte kosten

Fondkosten/
Lopende kosten
Jaarlijkse kosten die gemaakt zijn door het fonds of tracker in het afgelopen boekjaar. Hieronder vallen onder andere management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten.  

De lopende kosten zijn te vinden in de EBI (Essentiële Beleggers Informatie).


Transactiekosten binnen het  fonds of trackerIn het beleggingsfonds of tracker doet de aanbieder aan- en verkopen in beleggingsproducten. Voor deze transacties worden kosten gerekend. De kosten kunnen per type fonds verschillen. Deze kosten baseren wij op de omloopfactor van het betreffende fonds. 

De omloopfactor is per fonds terug te vinden in het jaarverslag.


Op- en afslagenDit zijn kosten die de fondsmanager maakt door transacties in het fonds naar aanleiding van in- en uittreders in het fonds.

De maximale op- en afslagen zijn te vinden in de EBI.De aanbieders van beleggingsfondsen zijn verplicht inzicht te geven in de lopende kosten. Helaas zijn dat nog niet alle fondskosten. In de praktijk worden de transactiekosten en op- en afslagen vaak beperkt inzichtelijk gemaakt en die zijn daardoor voor een gemiddelde belegger onbekend en ingewikkeld. Dit blijkt ook uit onderzoek van de AFM. ‘Ondanks de invoering van het provisieverbod weet de meerderheid van de beleggers (54%) niet hoe hoog de kosten zijn die men gemiddeld per jaar betaalt’, concludeert de AFM in de consumentenmonitor 2014.


Vergelijk de totale kosten 

Elke belegger zou vooraf inzicht moeten hebben in de totale kosten om een goede keuze te maken bij het beleggen van zijn geld. Een goede vergelijking tussen banken en vermogensbeheerders is pas mogelijk op basis van alle kosten (zowel directe als indirecte kosten). Bijgaand ziet u een voorbeeldberekening van de totale kosten:

kosten-vermogensbeheer-voorbeeld-berekening


Hoe berekent beleggingsmatch de kosten van vermogensbeheer?

De kosten die u voor vermogensbeheer betaald verschillen per partij, per inlegbedrag en per risicoprofiel. Met € 100.000,- euro betaalt u in veel gevallen meer voor vermogensbeheer dan met een inleg van bijvoorbeeld € 500.000,-. Ook zijn er verschillen wanneer u bijvoorbeeld defensief of offensief belegt. In de vergelijking van vermogensbeheerders hebben we rekening gehouden met alle kostensoorten (incl. BTW) en tarieven van vermogensbeheerders. Per situatie berekent beleggingsmatch.nl vervolgens uw totale kosten. Zo kunt u eenvoudig alle kosten van vermogensbeheerders vergelijken. 


Vergelijk op meer dan alleen de kosten

Kosten zijn een zekerheid, die betaalt u elk jaar consequent. Vergelijken doet u echter op meer dan alleen de kosten. Belangrijk is om ook te kijken naar het behaalde rendement, hoe de portefeuille wordt opgebouwd en de risico’s hiervan. U belegt immers om een bepaald rendement te behalen. De rendementen en risico’s van beheerders zijn echter lastig te vergelijken. De behaalde rendementen van vermogensbeheerders geven namelijk geen garanties voor de toekomst. Ze bieden hoogstens een indicatie van het succes van het gevoerde beleggingsbeleid. Kijk daarom naar het behaalde rendement over een langere periode, bijvoorbeeld 3, 5 of 10 jaar en kijk vooral hoe de partijen het in slechte jaren hebben gedaan. 

Om een bepaald rendement te behalen, neemt de vermogensbeheerder altijd een bepaald risico. Hier kunt u inzicht in verkrijgen door te kijken naar het tabblad risico bij de beheerder. 

Hoe vind ik de beste vermogensbeheerder?

Vermogensbeheerders vergelijken doet u eenvoudig via beleggingsmatch.nl. We maken de kosten, rendementen, risicoprofielen en voorwaarden inzichtelijk. Een geschikte aanbieder gevonden? Vraag dan een gratis informatiepakket aan. Hierin vindt u alle details van de aanbieder en de dienstverlening nog eens terug. Vraag een informatiepakket aan bij de twee of drie partijen die voor uw situatie het beste passen en ga met deze partijen in gesprek. 

Lees ook onze tips om de beste vermogensbeheerder te vinden of vraag ons E-book aan. Persoonlijk ondersteuning bieden wij via de advies op maat dienstverlening.   Overzicht directe kosten

All-in-feeDit is een vaste allesomvattende vergoeding die je betaalt voor de dienstverlening. Een all-in-fee kan een vast percentage per jaar zijn, of een vast bedrag per jaar. Het komt ook voor dat de all-in-fee afhankelijk is van het risicoprofiel, zie voorbeeld:
     
Zeer defensief    = 1,33% 
Defensief            = 1,45% 
Neutraal              = 1,63% 
Offensief             = 1,75% 
Zeer Offensief     = 2%