Kosten bij beleggen

Als belegger betaalt u twee soorten kosten; directe en indirecte kosten. De directe kosten zijn vaak terug te vinden in het kostenoverzicht of dagafschrift van uw rekening. De indirecte kosten zitten verborgen in de producten van uw portefeuille. Het is daardoor lastig om zelf te bepalen wat de totale kosten zijn van uw beleggingen en welke aanbieder u moet kiezen. Wij hebben daarom de kosten van vermogensbeheerders, banken en brokers voor u berekend. In dit artikel leest u meer over de verschillende kosten bij beleggen en de methodiek van beleggingsmatch om tot een persoonlijk kostenberekening te komen voor uw situatie.Directe kosten

Alle kosten die u terug kunt vinden in het kostenoverzicht van uw beleggingsrekening, zijn directe kosten. Voorbeelden van directe kosten zijn bewaarloon, transactiekosten, abonnementskosten, beheervergoeding, adviesvergoeding en prestatievergoeding. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de direct kosten en op welke beleggingsvormen deze van toepassing kunnen zijn.

 Kosten

 Toelichting                    

Aanwezig*

Transactiekosten

Kosten voor de aan- en verkoop van beleggings-producten in de beleggings-portefeuille, zoals aandelen.

Zelf beleggen
Beleggingsadvies
Vermogensbeheer 

Service Fee

Kosten voor de bewaring en administratieve afhandeling van de beleggingsportefeuille

Zelf beleggen
Beleggingsadvies
Vermogensbeheer

Periodieke kosten

Periodiek terugkerende kosten zoals abonnementskosten

Zelf beleggen
Beleggingsadvies
Vermogensbeheer
Overige kostenOverige kosten die voor kunnen komen bijvoorbeeld kosten als een transactiebelasting of de toewijzing van opties. Per dienstverlening maken wij de overige kosten inzichtelijk.

Zelf beleggen
Beleggingsadvies
Vermogensbeheer

Advies/Beheer fee

De vergoeding voor het beheren van of advies bij de beleggings-portefeuille. Een veel voorkomende vorm van de vergoeding is een gestaffelde vorm met een vergoeding per jaar of per risicoprofiel. Een staffel kan vast zijn of degressief

Voorbeeld staffel:
Tot €100.000,-                 = 1,5% 
€100.000,- tot 250.000,-  = 1,0%
Meer dan € 250.000,-      = 0,5% 

Beleggingsadvies
Vermogensbeheer
All-in-feeDit is een vaste allesomvattende vergoeding van de directe kosten die u betaalt voor de dienstverlening. Een all-in-fee kan een vast percentage per jaar zijn, of een vast bedrag per jaar. Het komt ook voor dat de all-in-fee afhankelijk is van het risicoprofiel

Beleggingsadvies
Vermogensbeheer
Performance feeEen vergoeding die u betaalt bij het behalen van een bepaald rendement

Beleggingsadvies
Vermogensbeheer*Beleggingsvormen waar de kosten van toepassing kunnen zijn wanneer u belegt. 

Hoe berekent beleggingsmatch de directe kosten?

Om de directe kosten te kunnen berekenen, hebben wij enkele gegevens aan u gevraagd. Wij vragen bijvoorbeeld naar uw inlegbedrag en wensen. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen welke van de verschillende directe kosten van de partijen van toepassing zijn. In onze database hebben wij per dienstverlening enkele honderden variabelen. Onze algoritmes doorzoeken vervolgens de data van de partijen en berekeningen direct de verwachte directe kosten per jaar (incl. BTW) voor uw situatie. Wij tonen de kosten per jaar zowel in euro’s als in percentage van uw inlegbedrag.


Indirecte kosten

Vaak heerst het idee bij beleggers dat de directe kosten de enige kosten zijn bij beleggen. Dit is absoluut niet het geval. Naast de directe kosten betaalt u ook zogenoemde indirecte kosten. Dit zijn de kosten van de onderliggende producten waarin u belegt of handelt. Voorbeelden van producten met indirecte kosten zijn beleggingsfondsen en trackers. U vindt deze kosten niet terug op uw kostenoverzicht omdat de kosten worden verwerkt in de koers. De kosten worden dus in mindering gebracht op de waarde van de beleggingen. Afhankelijk van het product liggen deze kosten gemiddeld tussen de 0,25% en 2% per jaar. Het is dus belangrijk om vooraf op de hoogte te zijn van deze kosten. Voorbeelden van indirecte kosten zijn management fee, service fee, transactiekosten, accountancykosten en juridische kosten. Een groot deel van de indirecte kosten vallen onder de noemer "lopende kosten". Dit is een totaal percentage van de jaarlijkse kosten die gemaakt zijn door het fonds of tracker in het afgelopen boekjaar. Hierin zijn onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten opgenomen. 

Hoe berekent beleggingsmatch de indirecte kosten?

Bij beleggingsadvies en vermogensbeheer berekenen we de indirecte kosten op basis van de uitgangspunten van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Dit houdt in dat wij naast de directe kosten ook de gemiddelde lopende kosten van de producten in de portefeuille(s) meenemen. Deze kosten zijn van toepassing wanneer belegd wordt in fondsen, zoals beleggingsfondsen of (index)trackers. Op basis van uw inlegbedrag en wensen doorzoeken onze algoritmes de data van de partijen en berekeningen de bijbehorende gemiddelde verwachte lopende kosten per jaar voor uw profiel. Wij tonen vervolgens de kosten per jaar zowel in euro’s als in percentage van uw inlegbedrag.


Wanneer u kiest voor zelf beleggen tonen we de gemiddelde kosten van het fondsassortiment in een aparte opmerking. De indirecte kosten zijn afhankelijk van het type fonds dat u uiteindelijk kiest. 


Vergelijk de aanbieders op basis van de kosten per jaar

Als u belegt moet u dus rekening houden met directe en indirecte kosten. Wij hebben deze kosten voor ruim 100 dienstverleningen in kaart gebracht. Geef uw wensen door en vergelijk eenvoudig op onder andere kosten en mogelijkheden van brokers, vermogensbeheerders en banken. 

Vergelijk nu!


Lees ook:

- Gouden bergen bestaan niet, 5 tips voor beleggers
- Kritisch op kosten, 5 tips om niet teveel te betalen