Knab vermogensbeheer beleggingen vergelijken

Knab vermogensbeheer beleggingen

Bij Knab heb je de keuze uit 3 verschillende beleggingsexperts, (i) Sven Bouman, (ii) Martine Hafkamp en (iii) Royce Tostrams

Knab vermogensbeheer door Sven Bouman
Sven Bouman richt zich op kwantitatieve analyse. Dit houdt in dat de portefeuille wordt samengesteld op basis van wiskundige analyse van koersen, marktbewegingen en macro-economische ontwikkelingen. Het beleid is er op gericht om emoties uit te sluiten en alleen te kijken naar cijfers. Beleggen op basis van kwantitatieve modellen biedt volgens de vermogenbeheerder de beste kans op een aantrekkelijk rendement.

Knab vermogensbeheer door Martine Hafkamp
Martine Hafkamp richt zich voornamelijk op fundamentele analyse. De beheerder selecteert aandelen voor de portefeuilles na een analyse van een bedrijf, de sector en de omgeving waarin het bedrijf opereert. De beheerder kiest voor actief beheer. Er wordt regelmatig aan en verkocht. De modelportefeuilles worden zo veel mogelijk samengesteld met indextrackers en zo min mogelijk met beleggingsfondsen.

Knab vermogensbeheer met Royce Tostrams
Royce Tostrams baseert het beleggingsbeleid op technische analyse. De beheerder selecteert beleggingen door koersbewegingen te bestuderen en dit te combineren met andere beursinformatie, zoals de omzet en de koers ten opzichte van de markt, de sector of andere beleggingen. De modelportefeuille wordt samengesteld door een door Royce Tostrams ontwikkeld Best of the Best Systeem (BOB-systeem). Hij neemt beleggingen uitsluitend op als er een ‘technisch’ een opwaartse trend is én de belegging beter presteert dan een bepaalde index (bijvoorbeeld de AEX).

 
Toelichting
Geen
Actief
Sven Bouman, Royce Tostrams en Martine Hafkamp kiezen elk voor een actieve strategie maar elk met een andere insteek.
Modelportefeuille
Groei
Aandelen, Indextrackers, Obligaties
Sven Bouman vult de portefeuille volledig in met trackers en belegt actief. Martine Hafkamp belegt de portefeuille volledig in trackers en belegt passief. Bij Royce Tostrams ligt de nadruk op aandelen en obligaties. Daarnaast wordt in al zijn portefeuilles voor gemiddeld 35% belegd in beleggingsfondsen en indextrackers.
Nee
-
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders