IBS Capital Allies beleggen

De Filosofie van IBS Asset Management is dat een goed rendement op lange termijn alleen haalbaar is als de verliezen worden beperkt.

“Ons uitgangspunt is het halen van uw doelstellingen. De doelstelling van iedere belegger is een positief rendement in absolute zin. Dit is nodig om de koopkracht van het kapitaal te beschermen, een bepaald inkomen te kunnen onttrekken of een bepaald eindvermogen te realiseren.Grote verliezen zijn er vaak de oorzaak van geweest dat beleggers in het verleden hun doelstellingen niet hebben kunnen realiseren. Grote verliezen belemmeren de mate waarin uw kapitaal groeit. Risicomanagement is dan ook belangrijker om uw beleggingsdoelstelling te halen dan te allen tijde het najagen van het hoogste rendement”.

Als voornaamste middel om dit te bereiken, wijkt IBS af van de vastgestelde strategische verdeling. Voor dit dynamische asset allocatiebeleid, is een analyse van de economische groei de belangrijkste input. Bij een afnemende economische groei zal IBS de portefeuille defensiever en bij een accelererende economische groei offensiever invullen. Daarnaast heeft IBS een aantal risicoparameters vastgesteld. Indien deze aangeven dat de marktrisico's toenemen, zal IBS tevens het risico van de portefeuille afbouwen. IBS belegt via een zogenoemde Core-satellite strategie. Uw portefeuille wordt opgebouwd uit een vaste kern met daar omheen een aantal satellieten. De vaste kern vormt de basis van de portefeuille en vertegenwoordigd het grootste gedeelte van het beleggingsvermogen. Wanneer de markt indicatoren zich gunstig ontwikkelen, voegen ze risico aan de portefeuille toe met zogenoemde satellieten.

De 4 van IBS
Risicomanagement: Een goed risicomanagementproces draagt meer bij aan het behalen van de beleggingsdoelstelling dan het te allen tijde najagen van het hoogste rendement. Ons beleid is er expliciet op gericht om grote verliezen te vermijden. Grote verliezen verstoren de mate waarin het vermogen groeit.

Modelmatig: Onderzoek toont aan dat simpele beslissingsmodellen beter presteren dan de voorspellingen van experts. Experts laten hun beslissingen teveel beïnvloeden door emoties en ingeslepen gedragspatronen die het rationele besluitvormingsproces verstoren.

Maatschappelijk verantwoord: Maatschappelijk verantwoord beleggen verlaagt het risico en levert een positieve bijdrage aan een betere wereld.

Actief: Door middel van actief beleid stelt IBS een geconcentreerde portefeuille samen van kwalitatief goede en ondergewaardeerde effecten.

De modelportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit individuele aandelen en obligaties. een relatief klein deel van de portefeuille is opgebouwd uit beleggingsfondsen en indextrackers. IBS kiest er bewust voor om een groot deel van de portfeuille in te richten met individuele titels. Op deze manier kan IBS de kwaliteit, duurzaamheid en waardering van elk bedrijf op individueel niveau beoordelen en zo een onderscheidende portefeuille samenstellen. Door de keuze voor individuele titels kunnen de kosten beperkt gehouden worden omdat er nauwelijks sprake is van onderliggende fondskosten die bij beleggingsfondsen en trackers wel aan de orde zijn.

Voor klanten die maatwerk wensen biedt IBS beleggingsadvies aan.Blog IBS

IBS schrijft regelmatig blogs over uiteenlopende beleggingsonderwerpen. Download hier een voorbeeld. 
Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, Specialiteit
Duurzame selectie op basis van uitsluiting. Voor de selectie van duurzame aandelen werkt IBS Capital Management samen met het Britse EIRIS. IBS hanteert een negatief screeningsproces, wat inhoudt dat bepaalde aandelen uitgesloten worden van het universum. Ze hebben voor hun beleggingsstrategie in hun selectieproces de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van GDN (Goede Doelen Nederland, voorheen VFI) als beleidsuitgangspunt genomen. IBS hanteert hierbij bewust strengere duurzaamheidseisen dan over het algemeen gebruikelijk is in de markt.
Actief
Actief beleggingsbeleid met individuele aandelen, obligaties, indextrackers en actieve beleggingsfondsen
Maatwerk, Modelportefeuille
Primair een modelportefeuille. Voor klanten die maatwerk wensen biedt IBS beleggingsadvies aan.
Duurzaam, Groei , Waardebehoud
Het behalen van de beleggingsdoelstelling van de cliënt door het vermijden van grote verliezen.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
De focus ligt op individuele aandelen en obligaties. IBS belegt voor haar klanten ook in alternatieve beleggingen zoals private equity.
Nee
Binck Bank, Kasbank
Kas Bank is de meest gebruikte depotbank. Binck Bank wordt als alternatief aangeboden.
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders