Fountain Capital beleggen

Fountain Capital heeft als beleggingsfilosofie dat de nadruk ligt op het behoud van vermogen door risicobeheersing, waarbij de asset allocatie de belangrijkste beleggingsbeslissing is wat eveneens in wetenschappelijke literatuur tot uitdrukking komt.

Bij de selectie van beleggingsfondsen wordt onderzoek gedaan naar risico beheersing en toegevoegde waarde ten opzichte van de eigen beleggingsindex. Naast beleggingsfondsen adviseert Fountain Capital ook over index trackers die met name worden gebruikt voor het doorvoeren van asset allocatie beslissingen en uit kostenoverweging. Fountain Capital onderscheidt zich door het risico centraal te stellen en te sturen op positieve rendementen.

De nadruk ligt meer op het genereren van een positief rendement (“absolute return”) dan op het verslaan van onderliggende indices. Beleggingsfocus waarbij risico-analyse, exposure management (asset allocatie) en de kwaliteit van de fondsmanagers bepalend is. Door zoveel mogelijk perioden met negatieve rendementen te voorkomen behaalt u een meer solide positief rendement i.p.v. een zo hoog mogelijk rendement met hoog risico.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Fountain capital maakt voor de beleggingsbeslissingen gebruik van een fundamentele analyse. Ze legt hierbij de nadruk op de macro-economische aspecten die ze gebruikt voor de inrichting van de portefeuille. Hierbij wordt gebruik gemaakt van economisch data en waarderingen van de financiële markten. Ze maakt ook gebruik van de deskundigheid van haar internationale beleggers om de visie verder te staven. De asset allocatie wordt op basis van de fundamentele analyse doorgevoerd in weging aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.
De actieve keuzes worden gemaakt door het investment comité dat minimaal eens per maand vergadert en indien nodig frequenter. In de beleggingscommissie vergadering worden alle macro economische variabelen opnieuw tegen het licht gehouden en met de input van de internationale managers worden beslissingen genomen over strategie en allocatie. Actieve aanpassingen in de modelportefeuilles worden doorgevoerd als de relatieve aantrekkelijkheid van de categorie ten opzichte van de ander daar aanleiding voor geeft.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Fountain capital belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen en indextrackers. Er wordt geen gebruik gemaakt van directe beleggingen in opties of futures of andere derivaten. Wel belegt Fountain Capital in alternatieve beleggingen die op basis van meer vrijheid in hun beleggingsmandaat beter kunnen sturen op absolute rendementen. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat Fountain Capital maximaal gebruik wil maken van de deskundigheid van goede beleggers in specifieke markten. In combinatie met de asset allocatie wordt hiermee een stabiele portefeuille samengesteld.

Fountain Capital is van mening dat een ideale beleggingsportefeuille bestaat uit 12 tot 20 beleggingsfondsen. Dit om een goede spreiding te realiseren waarbij ten aanzien van de selectie van de beleggingsfondsen een beperkt mate van correlatie wordt nagestreefd. Naast deze spreiding wordt ook gekeken naar actief versus passief beleid binnen de geselecteerde beleggingsfondsen.

Fountain Capital onderhoudt een database waarin de prestaties van een groot aantal fondsmanagers en vermogensbeheerders zijn opgenomen, evenals bijzonderheden over hun beleggingsstrategie. Uit deze database komt een lijst tot stand die, op basis van due diligence onderzoek, enkele tientallen fondsen bevat (de “Voorkeurslijst”).

 
Toelichting
Geen
Actief
Modelportefeuille
Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Ja
Er wordt ook een significant deel belegd in het Fountain Capital Alternative Investment Fond
Binck Bank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders