Fisher Investments Nederland beleggingen vergelijken

Fisher Investments Nederland beleggingen

Volgens Fisher is uw asset allocatie de belangrijkste factor voor het al dan niet realiseren van uw doelstellingen. Onder uw asset allocatie verstaat Fisher de mix aandelen, obligaties,
liquide middelen en andere effecten waarin u belegt. Uw assetallocatie bepaalt Fisher op basis van de intake over uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Met een zogenoemde Monte carlo-simulatie wordt een rekenkundige stresstest gedaan om tot de beste asset allocatie te komen. De variabelen in dit model worden geleverd door Fisher Investment Europe. 

Op basis van uw doelstellingen wordt door Fisher –naast de assetallocatie- ook een benchmark bepaald. Uw portefeuille wordt vervolgens ingevuld via een ‘’top down’’ beleggingsaanpak. Fisher maakt hiervoor gebruik van een eigen ontwikkelde analyse van de fundamentele economische, politieke en marktfactoren die volgens hun in de komende 12 tot 18 maanden van invloed zullen zijn op de resultaten. Fisher zegt hierover: “deze prognose van de toekomstige marktontwikkelingen is van invloed op het besluit of belegd moet worden in aandelen, obligaties, liquide middelen of andere waardepapieren, en welke sectoren of landen meer nadruk moeten krijgen”. Vervolgens selecteert Fisher Investments Europe de effecten en andere beleggingen in de gewenste categorieën uit de assetmix. 

U belegt in de portefeuille over het algemeen in individuele aandelen en vastrentende waarden. De beleggingen in uw portefeuille kunnen onder andere bestaan uit individuele aandelen en obligaties, indexfondsen, derivaten, gestructureerde schuldbewijzen of beursgenoteerde schuldbewijzen al dan niet met leverage. 

Fisher Investments kan ook een defensieve strategie innemen in de markt. In uw portefeuille kan er dan volgens Fisher aanzienlijk meer belegd worden in vastrentende waarden, geldmarktinstrumenten, gestructureerde schuldbewijzen of indexfondsen, put-opties of andere derivaten op effecten of indices of indexfondsen, shortselling van effecten of indexfondsen, of andere hedgingtechnieken.

Fisher Investments is een vermogensbeheerder die belegd via een actieve beleggingsstrategie met de focus op individuele aandelen. Het beleggingsbeleid wordt bepaald door Fisher Investments Europe.

Bron: Fisher Investments Nederland

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders