Evi van Lanschot beleggingen vergelijken

Evi van Lanschot beleggingen

Evi is volgens eigen zeggen consequent in het uitvoeren van haar beleggingsbeleid. Daarbij hanteert ze de lange termijn als horizon waardoor er volgens hun minder ruimte is voor emoties en de hype van de dag. Evi kiest voor gespecialiseerde fondsen, de zogenaamde ‘niche spelers’ omdat Evi meer gelooft in de sterkste atleet op één nummer dan in een tienkamper. Evi is daarmee dus een cherry picker. En niet, zoals veel andere partijen, een volledig computergestuurd model. Evi doet research om wereldwijd de beste fondsen te selecteren. Daarbij gaat Evi volgens eigen zeggen verder dan veel andere aanbieders. Evi wil weten wélke fondsmanagers achter een fonds zitten. Ze nemen alleen díe fondsen op waar de fondsmanagers zélf ook in deelnemen. Dat maakt de kans volgens Evi groter dat zij het beste uit het fonds halen en dus het beste resultaat voor klanten gaan bereiken. Evi volgt hierin de beleggingsfilosofie van Van Lanschot: een vermogensbeheerder die volgens Evi werkt met een sterke focus en een consistent toegepaste en transparante beleggingsfilosofie. Met deze filosofie wordt al jaren belegd voor de klanten van Van Lanschot, en wordt nu ook toegepast voor Evi.

Unieke eigenschappen van het beleggingsbeleid volgens EVI:
Evi is selectief: Ze selecteren alleen specialistische beleggingsfondsen waarvan ze de fondsmanagers persoonlijk kennen en die zelf ook in het fonds investeren.
Evi zorgt voor spreiding: Door spreiding in de portefeuille ontstaat volgens hun de grootste kans dat zij de doelen van hun klanten bereiken, zelfs in onrustige tijden.
Evi is proactief: Een beleggings-portefeuille heeft volgens EVI continu aandacht nodig. Ze gaan actief om met markt-omstandigheden en de wensen van klanten om doelen te bereiken.
Evi houdt koers: Evi zegt zich niet te laten leiden door de waan van de dag. Een langetermijnhorizon voegt volgens Evi waarde toe in een wereld die wordt gedomineerd door spelers die op de korte termijn gericht zijn.
Evi staat voor verantwoord ondernemen: De fondsen van Evi voldoen aan de ESG-criteria. Als fondsen of de onderliggende bedrijven niet meer aan hun eisen voldoen, dan spreken ze de partijen hierop aan. Wanneer ze niet veranderen sluit Evi ze uit.

Beleggen in fondsen
Via Evi belegt u in beleggingsfondsen en indextrackers. Op deze wijze kunnen er volgens Evi schaalvoordelen worden behaald. U kunt zo met een relatief klein vermogen een spreiding van uw beleggingsportefeuille bereiken die anders alleen haalbaar is met een groot vermogen. Fondsen werken vaak met thema’s. Ze beleggen in sectoren, landen of onderwerpen die ze belangrijk vinden of waarmee ze veel geld denken te verdienen. Door daarvan weer een fondsselectie te maken zorgt Van Lanschot voor een breed assortiment en spreiding. Hierbij houden ze rekening met de doelstellingen van het fonds en het verwachte rendement. Immers voor meer risico lopen wilt u beloond worden door een hoger rendement, en bij het nemen van minder risico wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Vanuit deze filosofie werken de specialisten van Van Lanschot dagelijks aan het beheren en evalueren van de meest geschikte beleggingsfondsen. Zo wordt de voorkeurslijst met fondsen actueel gehouden. Na diepgaande analyse wordt in een continu proces besloten of een fonds in de lijst blijft, wordt toegevoegd of verwijderd.

Fondsselectie
Er wordt door de specialisten van Van Lanschot beoordeeld hoe een fonds kwalitatief en kwantitatief scoort en in hoeverre een fonds kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelstellingen in een bepaalde beleggingscategorie, sector of regio. Heeft een fonds een heldere beleggingsstrategie en een gestructureerd proces? Is het team dat in het fonds belegt stabiel en van hoge (bewezen) kwaliteit? Werken de beheerders volgens het principe van verantwoord belegge

Video Evi


 
Toelichting
Combinatie
Evi heeft als doelstelling om niet te beleggen in financiele instrumenten van ondernemingen en/of entiteiten die ESG-criteria stuctureel en fudamenteel schenden.
Actief
Keuze voor actieve managers die waarde kunnen toevoegen aan de beleggingsportefeuille. Wanneer ze deze niet kunnen vinden kiezen ze voor een passief alternatief.
Modelportefeuille
Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
De focus ligt op beleggingsfondsen. Er wordt ook deels belegt in indexfondsen. Wanneer er volgens Evi geen beleggingsfondsen beschikbaar zijn die waarde toevoegen aan de portefeuille, kiezen ze voor indextrackers.
Ja
Bij inrichting van de portefeuille wordt er gezocht naar de beste beleggingsfondsen. Wanneer er huisfondsen worden opgenomen in de portefeuille is dit voor maximaal 25% voor het totaal van de portefeuille.
Van Lanschot
Nee
De getoonde beleggingen en de tabel is van Evi Beheer. Naast deze dienstverlening biedt Evi ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders