doubledividend vermogensbeheer beleggingen vergelijken

doubledividend vermogensbeheer beleggingen

DoubleDividend wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement. Voor DoubleDividend ligt de focus op het verduurzamen van de samenleving in brede zin. Ondernemingen kunnen door hun omvang en/of aard van activiteiten een grote impact hebben op één van de door DoubleDividend benoemde maatschappelijke trends, te weten klimaatverandering, ecosystemen en welzijn. DoubleDividend verwacht dat ondernemingen de risico’s die met de trends samenhangen beheersen en juist inspelen op de kansen en een significante positieve impact hebben op één van bovengenoemde trends. Met andere woorden, ondernemingen moeten denken in oplossingen en kansen hetgeen tot uiting komt in hun productieproces en/of producten en diensten. Dit maakt een onderneming weerbaarder voor toekomstige ontwikkelingen en aantrekkelijk op de lange termijn.

DoubleDividend gelooft dat duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn. Duurzaamheid verbetert het rendement en verlaagt het risico, dit blijkt uit studies van o.a. Harvard en Deutsche Bank Group. De stelling van DoubleDividend daarbij is dat duurzaamheid alléén geen beleggingsstrategie is, maar onderdeel is van de kwaliteitsanalyse zoals toegepast in het beleggingsproces.

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille wordt zowel gebruik gemaakt van fondsen beheerd door DoubleDividend (aangezien deze fondsen de beste invulling geven aan onze beleggingsfilosofie) als ook van fondsen beheerd door derden. Zowel voor de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend als fondsen van derden baseert DoubleDividend zich op eigen modellen.

De kwaliteitsanalyse voor de fondsen beheerd door DoubleDividend is weergegeven in de DoubleDividend Schijf van Vijf©. Om voor opname in de fondsen in aanmerking te komen moet een onderneming voldoen aan 1. een hoge score op duurzaamheid 2. een sterk bedrijfsmodel met goede vooruitzichten 3. een goed track record/management 4. een sterke balans en 5. een aantrekkelijke waardering. Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces.

Naar gelang de situatie en wens van de cliënt wordt gekeken naar aanvulling met fondsen van derden, die complementair dienen te zijn. Gezien de beleggingsfilosofie van financieel én maatschappelijk rendement heeft de voorkeur voor fondsen van derden waar duurzaamheid onderdeel is van de beleggingsstrategie. De belangrijkste onderdelen waar de fondsen beheerd door derden op worden beoordeeld zijn: organisatie en fonds management team, beleggingsstrategie en proces (inclusief hoe om wordt gegaan met duurzaamheid), kwaliteit portefeuille, bewezen beleggingservaring bij huidige team waarbij teamleden bij voorkeur al lang samenwerken en financiële track record, consequentheid van uitvoering beleggingsstrategie en fondsvoorwaarden (bijvoorbeeld liquiditeit en kosten). De fondsen van derden moeten een uitgesproken proces en visie hebben en stijlvast zijn.

 
Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting
Doubledividend gelooft dat duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit op lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel én maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn. In het beleggingsproces is de financiële en duurzaamheidsanalyse volledig geïntegreerd.
Actief
Maatwerk
Iedere klant heeft een eigen doelstelling, aanvulling inkomen, groei, waardebehoud of iedere combinatie hiervan.
Duurzaam, Groei
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Ja
Primair wordt de allocatie duurzame aandelen en vastgoedaandelen belegt in respectievelijk DD Equity Fund (DDEF) en DD Property Fund (DDPF). Naar gelang de situatie wordt gekeken naar aanvulling met fondsen van derden. Het is ook mogelijk direct in aandelen of obligaties te beleggen.
Binck Bank
Ja
Een substantieel deel van het vermogen van de partners is belegd in de fondsen beheerd door DoubleDividend.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders