Doelbeleggen vermogensbeheer vergelijken

Doelbeleggen vermogensbeheer

U kiest bij Doelbeleggen één of meerdere  beleggingsdoelen. Doelbeleggen selecteert uw optimale beleggingsprofiel. Dit is het profiel met de hoogste haalbaarheid. Uw beleggingsportefeuille wordt vervolgens opgebouwd met indextrackers (ETF’s). Doelbeleggen zorgt dat uw portefeuille aansluit bij uw beleggingsprofiel en doet het volledige beheer voor u. Periodiek wordt de portefeuille -indien nodig- aangepast zodat deze aansluit bij uw beleggingsprofiel.

Technologie van Doelbeleggen
U kunt online zelf de ontwikkeling volgen via de Doelmeter. Indien er wijzigingen zijn in uw situatie kunt u deze online doorvoeren. Wanneer uw profiel niet haalbaar meer blijkt, ontvangt u hiervan automatisch bericht. U kunt zelf instellen hoe vaak u bericht wilt. Om uw doel te bereiken, stelt Doelbeleggen voor u de optimale beleggingsportefeuille samen die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. De samenstelling van uw beleggingen noemt Doelbeleggen de beleggingsmix. Deze heeft grote invloed op de verhouding tussen risico en rendement. En juist deze verhouding bepaalt weer hoe groot uw haalbaarheid is op het halen van uw doel.

Methodiek
De beleggingsmethodiek van Doelbeleggen is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie. Die is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. De theorie helpt de optimale verhouding tussen risico en rendement te vinden. Bij Doelbeleggen beleggen ze niet alleen in aandelen, maar ook in vastgoed, obligaties en liquiditeiten. Al deze beleggingen hebben volgens hen namelijk een afzonderlijk eigen karakter dat, wanneer op de juiste manier samengebracht, het totale risico van de portefeuille verlaagt met behoud van rendementskansen.

Spreiding & herbalanceren
Naast het spreiden in verschillende beleggingscategorieën is spreiden over verschillende landen en sectoren volgens Doelbeleggen ook belangrijk. Doelbeleggen doet dit door te beleggen in trackers (ETF’s). Hierin zitten honderden bedrijven, in vele landen en tientallen sectoren. Een hele hoop eieren in het mandje dus. Het inrichten van de optimale portefeuille is volgens Doelbeleggen slechts het begin van uw reis op weg naar uw doel. Na verloop van tijd kan de waarde van de verschillende beleggingen zijn veranderd. Hierdoor kan het zijn dat u niet meer de juiste beleggingsmix heeft. Doelbeleggen zal deze dan opnieuw voor u in evenwicht brengen door sterk opgelopen beleggingen te verkopen en achtergebleven beleggingen terug te kopen. Dit heet herbalanceren. Zo houdt u volgens Doelbeleggen op weg naar uw doel de optimale verdeling van uw beleggingen.

Lifecycle & optimalisatie beleggingsmix
Het Lifecycle-principe houdt in dat Doelbeleggen minder risicovol voor u gaat beleggen naarmate zij dichter bij de einddatum van uw doel komen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke risicoprofiel. Zo zal volgens Doelbeleggen een stevige beursdaling vlak voor het bereiken van uw doel uw opgebouwde doelbedrag niet zomaar doen halveren. Doelbeleggen zoekt continu naar de voor u optimale haalbaarheid. Die optimale haalbaarheid hoort bij een bepaalde beleggingsmix. Wanneer uw persoonlijke situatie dat toelaat, veranderen zij uw beleggingsmix om zo de hoogste haalbaarheid op het halen van uw doel te behouden. Wanneer u namelijk uw doel al goed in zicht heeft, kan beleggen met een lager risico u namelijk een hogere haalbaarheid bieden.

Video Doelbeleggen


 
Toelichting
Combinatie
Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer is lid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Actief
Actief maar de nadruk ligt op passief beleggen binnen het financiële plan. Doelbeleggen gebruikt de haalbaarheid om u te informeren over het verloop van uw beleggingen op weg naar uw doel. Ze zoeken actief naar uw optimale haalbaarheid en bijbehorende beleggingsmix. Het Lifecycle-principe houdt in dat ze minder risicovol beleggen naarmate uw doelen dichter bij de einddatum komen.
Modelportefeuille
Doelbeleggen heeft op basis van een uitgebreid onderzoek trackers geselecteerd die de basis vormen voor uw portefeuille. Uw doel bepaalt welk beleggingsprofiel de hoogste haalbaarheid geeft. Deze kunt u zelf online instellen en aanpassen wanneer u wilt.
Aanvulling inkomen, Groei , Waardebehoud
Het behalen van uw DOEL is de doelstelling. Klanten kunnen verschillende doelen aanmaken waar ze naartoe werken. Denk bijvoorbeeld aan uw pensioen of de studie van uw kinderen.
Indextrackers
Doelbeleggen maakt gebruik van fysieke trackers.
Nee
Doelbeleggen is volledig onafhankelijk in haar beleggingskeuzes.
InsingerGilissen
De beleggingen bij Doelbeleggen verlopen via een stichting Beleggingsgiro die een rekening aanhoudt bij Theodoor Gilissen.
Ja
Alle partners van Doelbeleggen hebben een portefeuille.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders