Dexxi beleggen

U kiest bij Dexxi een van de beleggingsdoelen en bepaalt online uw beleggingsprofiel. Uw beleggingsportefeuille wordt opgebouwd met indextrackers (ETFs) en Dexxi draagt zorg voor het volledige beheer. Periodiek -1x per maand- zal Dexxi uw portefeuille rebalancen om aan te passen aan de koersschommelingen of om wijzigingen door te voeren in verband met gewijzigde marktomstandigheden.

Dexxi belegt in trackers om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren. Volgens Dexxi hebben trackers een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties en beleggings- of indexfondsen. De belangrijkste voordelen zijn:

-Spreiding
-Transparantie
-Verhandelbaarheid
-Lage kosten

Indien er veranderingen zijn in uw doelstellingen kunt u dit online gemakkelijk wijzigingen. U portefeuille wordt kosteloos aangepast aan uw doelstellingen en risicobereidheid. U kunt 2x per maand instappen of bijstorten en 1x per maand kosteloos uitstappen of geld opnemen. Dexxi herweegt maandelijks alle portefeuilles. Daarmee zorgt Dexxi dat de beleggingsportefeuilles elke maand weer in evenwicht gebracht worden en in lijn zijn met uw beleggingsprofiel.


 
Toelichting
Geen
Passief
Dexxi bouwt de beleggingsportefeuilles op met indextrackers (ETF's). Eenmaal per maand vindt er een rebalance plaats.
Modelportefeuille
Aanvulling inkomen, Groei , Waardebehoud
Indextrackers
Nee
Binck Bank
Uw portefeuille wordt aangehouden bij de Binck bank
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders