Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Evi


Evi van Lanschot is een online vermogensbeheerder en actief sinds 2002. U kunt bij Evi starten met beleggen vanaf €1.000,-. Evi is onderdeel van de private bank Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot biedt private banking aan vanaf €500.000,-.

Evi biedt zowel vermogensbeheer als beleggingsadvies aan voor particulieren en zakelijke relaties (met uitzondering van verenigingen en stichtingen). Bij Evi Beheer volgt u de modelportefeuille en beleggen de specialisten voor u conform het afgesproken risicoprofiel. Bij Evi Advies ontvangt u periodiek advies op basis van de modelportefeuille en kunt u zelf beslissen of u het advies wilt opvolgen. De portefeuille is zowel bij beheer als advies inzichtelijk via een mobiele applicatie en een online overzicht.

Evi voert een actief beleggingsbeleid dat wordt vormgegeven door Kempen & Co, de beleggingsspecialist van Van Lanschot. De portefeuille bestaat voornamelijk uit beleggingsfondsen en voor een beperkt gedeelte indextrackers. Bij Evi belegt u in zowel eigen beleggingsproducten (fondsen van Kempen & Co) als fondsen van andere aanbieders.

 


Naam dienstverlening
Advies
Naam aanbieder
Evi
Onderdeel van
Van Lanschot
Adres
Leonardo da Vinciplein 60
5223 DR 's-Hertogenbosch
Vestigingen
Heel Nederland
Jaar actief
2002
Minimum inlegbedrag
€ 10.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Karl Guha, Constant Korthout, Arjan Huisman, Richard Bruens
Toelichting
>50
>1 miljard
>10.000
inschatting beleggingsmatch.nl

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000051
Ja
Alles weten over Evi?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Evi is volgens eigen zeggen consequent in het uitvoeren van haar beleggingsbeleid. Daarbij hanteert ze de lange termijn als horizon waardoor er volgens hun minder ruimte is voor emoties en de hype van de dag. Evi kiest voor gespecialiseerde fondsen, de zogenaamde ‘niche spelers’ omdat Evi meer gelooft in de sterkste atleet op één nummer dan in een tienkamper. Evi is daarmee dus een cherry picker. En niet, zoals veel andere partijen, een volledig computergestuurd model. Evi doet research om wereldwijd de beste fondsen te selecteren. Daarbij gaat Evi volgens eigen zeggen verder dan veel andere aanbieders. Evi wil weten wélke fondsmanagers achter een fonds zitten. Ze nemen alleen díe fondsen op waar de fondsmanagers zélf ook in deelnemen. Dat maakt de kans volgens EVI groter dat zij het beste uit het fonds halen en dus het beste resultaat voor klanten gaan bereiken. Evi volgt hierin de beleggingsfilosofie van Van Lanschot: een vermogensbeheerder die volgens EVI werkt met een sterke focus en een consistent toegepaste en transparante beleggingsfilosofie. Met deze filosofie wordt al jaren belegd voor de klanten van Van Lanschot, en wordt nu ook toegepast voor Evi.

Unieke eigenschappen van het beleggingsbeleid volgens EVI:
Evi is selectief: Ze selecteren alleen specialistische beleggingsfondsen waarvan ze de fondsmanagers persoonlijk kennen en die zelf ook in het fonds investeren.
Evi zorgt voor spreiding: Door spreiding in de portefeuille ontstaat volgens hun de grootste kans dat zij de doelen van hun klanten bereiken, zelfs in onrustige tijden.
Evi is proactief: Een beleggings-portefeuille heeft volgens EVI continu aandacht nodig. Ze gaan actief om met markt-omstandigheden en de wensen van klanten om doelen te bereiken.
Evi houdt koers: EvI zegt zich niet te laten leiden door de waan van de dag. Een langetermijnhorizon voegt volgens EVI waarde toe in een wereld die wordt gedomineerd door spelers die op de korte termijn gericht zijn.
Evi staat voor verantwoord ondernemen: De fondsen van Evi voldoen aan de ESG-criteria. Als fondsen of de onderliggende bedrijven niet meer aan hun eisen voldoen, dan spreken ze de partijen hierop aan. Wanneer ze niet veranderen sluit EVI ze uit.

Beleggen in fondsen
Via Evi belegt u in beleggingsfondsen en indextrackers. Op deze wijze kunnen er volgens EVI schaalvoordelen worden behaald. U kunt zo met een relatief klein vermogen een spreiding van uw beleggingsportefeuille bereiken die anders alleen haalbaar is met een groot vermogen. Fondsen werken vaak met thema’s. Ze beleggen in sectoren, landen of onderwerpen die ze belangrijk vinden of waarmee ze veel geld denken te verdienen. Door daarvan weer een fondsselectie te maken zorgt Van Lanschot voor een breed assortiment en spreiding. Hierbij houden ze rekening met de doelstellingen van het fonds en het verwachte rendement. Immers voor meer risico lopen wilt u beloond worden door een hoger rendement, en bij het nemen van minder risico wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Vanuit deze filosofie werken de specialisten van Van Lanschot dagelijks aan het beheren en evalueren van de meest geschikte beleggingsfondsen. Zo wordt de voorkeurslijst met fondsen actueel gehouden. Na diepgaande analyse wordt in een continu proces besloten of een fonds in de lijst blijft, wordt toegevoegd of verwijderd.

Fondsselectie
Er wordt door de specialisten van Van Lanschot beoordeeld hoe een fonds kwalitatief en kwantitatief scoort en in hoeverre een fonds kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelstellingen in een bepaalde beleggingscategorie, sector of regio. Heeft een fonds een heldere beleggingsstrategie en een gestructureerd proces? Is het team dat in het fonds belegt stabiel en van hoge (bewezen) kwaliteit? Werken de beheerders volgens het principe van verantwoord belegge

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Evi noemt over het beleggingsbeleid

profiteren van online gemak
beleggen op zeer specialistische wijze


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Evi heeft als doelstelling om niet te beleggen in financiele instrumenten van ondernemingen en/of entiteiten die ESG-criteria stuctureel en fudamenteel schenden.
Actief
Keuze voor actieve managers die waarde kunnen toevoegen aan de beleggingsportefeuille. Wanneer ze deze niet kunnen vinden kiezen ze voor een passief alternatief.
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Evi
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De lopende kosten voor het beleggen in fondsen liggen afhankelijk van uw profiel tussen de 0.2% en 0,5% per jaar.
Transactiekosten
-
Voor zelf geïnitieerde transacties betaalt u 0,45%. Er zijn geen kosten voor transacties die Evi initieert.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
advies fee
-
All-in advies fee van 0,67% (incl. BTW).
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Evi


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Gratis
Inzicht in alle kosten van Evi?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Evi
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Evi


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2017 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

Profiel Inkomensgericht Defensief Neutraal groeigericht Offensief
2017*
0,3%
2,3%
1,2%
1,2%
2,7%
2016
4,1%
3,4%
3,4%
3,7%
3,4%
2015
1,8%
3,2%
4,4%
6,3%
7,6%
2014
10,1%
9,8%
9,6%
9,4%
10%
2013
1,9%
3,5%
4,8%
6,4%
8,0%
Inzicht in alle rendementen van Evi?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Evi


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(0-20)
30%
(15-40)
45%
(30-60)
65%
(45-80)
80%
(60-100)
Obligaties
85%
(70-100)
65%
(50-90)
45%
(30-70)
25%
(10-50)
5%
(0-30)
Alternatieve beleggingen
5%
(0-10)
5%
(0-10)
10%
(0-15)
10%
(0-20)
15%
(0-20)
Liquiditeiten
0%
(0-30)
0%
(0-30)
0%
(0-30)
0%
(0-30)
0%
(0-30)
Volledig risicoprofiel Evi?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage