Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Besmart


Besmart is opgericht in 2016 en is van dezelfde eigenaren als de beleggingsassistent. De dienstverlening van de beleggingsassistent bestaat uit het begeleiden van klanten naar een vermogensbeheerder. Met de introductie van Besmart beschikt de beleggingsassistent nu ook over een eigen product dat onderdeel kan zijn van hun advies.

Over Besmart
Besmart is een beleggingsadvies oplossing. U belegt in een modelportefeuille en krijgt periodiek advies bij wijzigingen. Besmart belegt voor haar klanten in indextrackers van aandelen- en obligatie-indices. In welke trackers wordt belegd, hangt af van uw persoonlijk risicoprofiel en het gekozen doel.

Besmart rekent een beheervergoeding van 0.75% Excl. BTW (0.91% incl. btw) per jaar over het totale bedrag dat u belegt. Naast deze vergoeding betaalt u ook nog voor transactiekosten, bewaarloon en de kosten van de indextrackers.

 


Naam dienstverlening
Beleggingsadvies
Naam aanbieder
Besmart
Onderdeel van
De Beleggingsassistent
Adres
Oranje Nassaulaan 5
1075AH Amsterdam
Vestigingen
Amsterdam
Jaar actief
2016
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Ralf op de Weegh, Daan Heslenfeld
Toelichting
1 tot 6
1- 50 miljoen
1 tot 50

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie
-
Kosten
-
Beleggingsbeleid
-
Risicobeleid -
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Dienstverlening


U wilt graag weten wat uw mogelijkheden zijn als u belegt maar ook welke service er wordt geboden. Hier vindt u alle kenmerken en mogelijkheden terug van de dienstverlening zoals de wijze van contact, frequentie van rapportage en eventuele extra diensten.

Toelichting
Eigen adviseur
Onbekend
Kwartaal
Onbekend
Onbekend
Noord-Holland
-

Beschrijving beleggingsbeleid


U kiest bij Besmart in overleg een van de risicoprofielen. Uw beleggingsportefeuille wordt vervolgens opgebouwd met indextrackers (ETFs). Besmart zorgt dat uw portefeuille aansluit bij uw beleggingsprofiel en geeft vervolgens periodiek advies over uw portefeuille. U bent zelf verantwoordelijk om het advies op te volgen.

Besmart kiest voor een passieve beleggingsstrategie met een wereldwijde spreiding via indextrackers. 

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Besmart noemt over het beleggingsbeleid

Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De gemiddelde fondskosten per jaar bedragen volgens Besmart gemiddeld 0.27%.
Transactiekosten
-
De transactiekosten per jaar zijn gemiddeld 0.1% (schatting op basis van gemiddelde omloopfactor portefeuilles passieve beleggingsstrategie)
Service fee
-
Via staffel SNS securities. Gemiddeld 0.07% per jaar (excl. BTW)
Periodieke kosten
-
Geen
advies fee
-
Adviesvergoeding p/jr (excl. BTW/degressief):
0.75% < €250.000
0.6% €250.000- €500.000
0.5% €500.000- €1.000.000
0.4% €1.000.000 - €2.000.000
0.3% >2.000.000
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Besmart


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Ja
Reguliere transactiekosten als opstartkosten. Gem. 0.15%
Ja
Reguliere transactiekosten voor opname. Gem. 0.15%
Tegen betaling
Tegen betaling
Nee

Rendementen Besmart


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Besmart is in 2016 van gestart gegaan. Er zijn daarom nog geen gerealiseerde rendementen beschikbaar.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-

Langetermijn gemiddelde rendementen


In de onderstaande tabel vindt u de meetkundige lange termijn rendementen. Het meetkundig rendement is de meest zuivere manier om het gemiddelde rendement te berekenen.

Profiel Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
Gem. 3 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 5 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 7 jr.
-
-
-
-
-
Gem. 10 jr.
-
-
-
-
-

Kenmerken rendement


In onderstaande tabel tonen we de belangrijkste kenmerken die horen bij het rendement.

Risicoprofielen Besmart


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Beleggingshorizon
-
-
-
-
-
Verwacht totaal rendement
-
-
-
-
-
Verwacht risico
(standaarddeviatie)
-
-
-
-
-
Risicometer
- - - - -
I. zeer defensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer defensief
II. defensief heeft bij de aanbieder de naam: defensief
III. gemiddeld heeft bij de aanbieder de naam: neutraal
IV. offensief heeft bij de aanbieder de naam: offensief
V. zeer offensief heeft bij de aanbieder de naam: zeer offensief


Risicobeleid


Onbekend