Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Van Lanschot


Van Lanschot is in 1737 opgericht en is de oudste private bank van Nederland. Van Lanschot is sinds 1999 genoteerd aan de Euronext in Amsterdam en heeft kantoren in Nederland, België en Zwitserland. Bij van Lanschot Private banking is beleggen onderdeel van een breed pakket aan financiële diensten zoals o.a. financieren, hypotheken, verzekeren, betalen. Specifieke beleggingsexpertise ligt in de groep bij de dochteronderneming Kempen & Co.

Van Lanschot biedt uitgebreide mogelijkheden als het gaat om beleggen. Vanaf €500.000,- is het mogelijk om te beleggen bij Van Lanschot. U kunt dan kiezen uit vermogensbeheer, beleggingsadvies of zelf beleggen. Via Evi van Lanschot is het ook mogelijk om uw vermogen online te laten beheren vanaf €1.000,-.

Bij van Lanschot vermogensbeheer A la Carte maakt een private banker op basis van uw uitgangspunten en wensen een concreet beleggingsvoorstel. De portefeuille wordt vervolgens belegd conform een afgesproken risicoprofiel. Het daadwerkelijke beleggingsbeleid wordt bepaald door de beleggingsexperts van Kempen & Co. Vervolgens is er periodiek contact met de private banker om de voortgang te bewaken. Bij vermogensbeheer A la Carte bestaat de portefeuille voornamelijk uit beleggingsfondsen. Dit zijn zowel eigen beleggingsproducten (fondsen van Kempen & Co) als actieve- en indexfondsen van andere aanbieders.

Kiest u voor beleggingsadvies dan kunt u volgens Van Lanschot rekenen op een stevige sparringpartner die u op koers houdt om uw doelen te bereiken. Bij Van Lanschot geloven ze in persoonlijk contact en de toegevoegde waarde van maatwerk. U krijgt bij van Lanschot beleggingsadvies dat is afgestemd op uw wensen. Daarnaast bieden zij u online toegang tot actuele fondsinformatie, beursnieuws, opinies en visies.

 


Naam dienstverlening
Beleggingsadvies
Naam aanbieder
Van Lanschot
Onderdeel van
Van Lanschot N.V.
Adres
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's Hertogenbosch
Vestigingen
Geheel Nederland
Jaar actief
1737
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Prijzen/onderscheidingen
Incompany Award 2015 voor beste Private Bank
Namen directie
Karl Guha, Constant Korthout, Arjan Huisman, Richard Bruens

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000051
Ja
Alles weten over Van Lanschot?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Van LanschotBeschrijving beleggingsbeleid


De beleggingsstrategie van Van Lanschot is gebaseerd op fundamentele analyse. Van Lanschot maakt daarbij gebruik van een economisch ‘centraal scenario’. Dit is het economische scenario dat Van Lanschot het meest waarschijnlijk acht. Het bevat haar langetermijnvisie op de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen, zoals bevolkingsopbouw (demografie), arbeidsproductiviteit en inflatie.

Vanuit deze verwachtingen bepaalt Van Lanschot of beleggingen duur zijn of goedkoop (de waardering). De waardering is een belangrijk signaal voor haar langetermijnvermogensverdeling en stelt de vermogensbeheerders in staat koers te houden. Voor de middellange en korte termijn wordt gebruik gemaakt van economische ontwikkelingen (de cyclus) en sentiment als signalen om bij te sturen als dat nodig is. Samen vormt dit de dynamische vermogensverdeling, het ‘hart’ van iedere portefeuille.

Naast het centrale scenario houdt Van Lanschot rekening met onverwachte stresssituaties en de gevolgen hiervan. Achten de vermogensbeheerders de kans op deze stressscenario’s groter dan normaal? Dan kunnen zij hier rekening mee houden in de portefeuilles.

Op welke beleggingsovertuigingen baseert Van Lanschot haar dienstverlening?

Selectief
Van Lanschot selecteert alleen actieve beleggingsfondsen waarvan zij de fondsmanagers persoonlijk kent en die zelf ook in het fonds investeren. Van Lanschot hecht veel waarde aan selectie door uitgebreid onderzoek. Hierbij zijn kwalitatieve factoren (zoals kwaliteit van het beleggingsteam, een consistente beleggingsaanpak, transparantie, verantwoord beleggen) minstens zo belangrijk als kwantitatieve (zoals behaalde rendementen uit het verleden).

Spreiden
Spreiding van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën zorgt voor het verlagen van het risico van portefeuilles. Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendement op lange termijn. Door spreiding verhoogt u als belegger de kans dat u de gestelde doelen kunt halen. De samenstelling en gewichten van deze spreiding kunnen wisselen naar gelang de marktontwikkelingen.

Verantwoord Beleggen
Van Lanschot heeft verantwoord beleggen volledig geïntegreerd in haar beleggingsproces. De fondsen in de vermogensbeheerportefeuilles worden periodiek getoetst op milieu-, sociale en maatschappelijke criteria. Fondsen die niet aan het beleid voldoen worden hier op aangesproken.

Het toepassen van deze criteria gaat voor Van Lanschot hand in hand met het streven naar financieel rendement. Een gebrek aan aandacht voor milieu-, sociale en maatschappelijke aspecten vergroot immers het risico van de beleggingen.

Op aanvraag is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Van Lanschot noemt over het beleggingsbeleid

Gespreid beleggen in verschillende vermogenscategorieën met zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen en indextrackers, individuele aandelen, obligaties en gestructureerde producten.
Via e-mail of telefoon rechtstreeks sparren met uw beleggingsadviseur. Deze zorgt voor begrijpelijke antwoorden op je vragen en geeft feedback op beleggingsideeën. Je ontvangt beleggingsvoorstellen en heldere portefeuillerapportages.
Online hebt u inzage in uw beleggingsportefeuille en toegang tot dagelijks beleggingsnieuws, visies, opinies en fondsinformatie.


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Van Lanschot heeft als doelstelling om niet te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen en/of entiteiten die ESG-criteria structureel en fundamenteel schenden.
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Van Lanschot
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Video Van LanschotKosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De lopende kosten zijn afhandelijk van het risicoprofiel en de advies portefeuille. Ter indicatie is uitgegaan van een portefeuille met 50% fondsen en 50% individuele lijnen. De lopende kosten zijn dan tussen de 0,26% en 0,37%. Uw individuele portefeuille kan hier van afwijken.
Transactiekosten
-
De hoogte van de transactiekosten is afhankelijk van het gekozen serviceniveau.
Kosten per transactie (vrijgesteld van btw):
0,45% - Basis
0,30% - Actief
0,10% - Intensief

*De getoonde kosten betreffen de kosten van actief en zijn op basis van een omloopfactor van 50% van de portefeuille.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
advies fee
-
De hoogte van de vaste kosten (service fee) is afhankelijk van het gekozen serviceniveau.
Kosten op jaarbasis (inclusief btw):
0,42% (min €1.815,-) - Zonder persoonlijke adviseur
0,61% (min €3.630,-) - Met persoonlijke adviseur
0,67% (min €3.630,-) - Actief
0,91% (min €9.075,-) - Intensief
De vaste kosten worden per kwartaal achteraf in rekening gebracht.

*De getoonde kosten zijn op basis van dienstverlening actief.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
Geen
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Van Lanschot


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Toelichting
Financial transaction tax, Stamp duty
Nee
Nee
Niet mogelijk
U kunt in de meeste gevallen je portefeuille niet deponeren. In veel gevallen is de overstap wel kosteloos en wordt er een vergoeding gegeven voor eventuele gemaakte kosten bij een overstap.
Inzicht in alle kosten van Van Lanschot?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Van Lanschot
rapportage
Gratis rapportage

Video Van LanschotRendementen Van Lanschot


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profiel Inkomensgericht Defensief Neutraal Groeigericht Offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Van Lanschot?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Video Van LanschotRisicoprofielen Van Lanschot


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
10%
(0-20)
24%
(10-40)
38%
(20-55)
58%
(30-75)
80%
(40-90)
Obligaties
78%
(60-100)
62%
(40-80)
47%
(25-65)
27%
(10-40)
10%
(0-25)
Alternatieve beleggingen
12%
(0-25)
15%
(0-40)
15%
(0-40)
15%
(0-55)
10%
(0-55)
Liquiditeiten
-
-
-
-
-
Volledig risicoprofiel Van Lanschot?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage