Waarom aanvragen?

De eerlijkste vergelijking
Hulp bij vragen
De beste inzichten

Over Triodos


Triodos Bank is opgericht in 1920 en behoort tot een van de duurzame banken van Nederland. De bank streeft ernaar om geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. U kunt bij Triodos een beleggingsrekening openen waar u zelf kunt beleggen in een van de duurzame beleggingsfondsen van de Triodos bank. Daarnaast biedt Triodos voor vermogende particulieren private banking diensten aan. Hier valt Triodos duurzaam vermogensbeheer onder.

Met Triodos vermogensbeheer belegt u alleen in bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van Triodos. Hun Private Banking afdeling maakt hieruit een selectie voor uw beleggingsportefeuille. Er wordt belegd in aandelen en in eigen Triodos beleggingsfondsen. Triodos vermogensbeheer is mogelijk vanaf €500.000,-. Vanaf €300.000,- kunt u ook kiezen voor Triodos duurzaam beleggingsadvies. Het is ook mogelijk om zelf te beleggen in de fondsen van Triodos via Triodos duurzaam beleggen. Hier kunt u al in beleggen met €100,-. Vanaf €500.000,- belegd vermogen ontvangt u ondersteuning van een private banker.

 


Naam dienstverlening
Fondsadvies
Naam aanbieder
Triodos
Onderdeel van
Triodos Bank N.V.
Adres
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
Vestigingen
Zeist
Jaar actief
1980
Minimum inlegbedrag
€ 300.000,-
Prijzen/onderscheidingen
-
Namen directie
Peter Blom, Pierre Aeby, Jellie Banga
Toelichting
>50
Triodos Bank N.V.
>1 miljard
Beheerd vermogen Private Banking 1,09 mlrd in 2013
>10.000
Triodos Bank N.V.

Onze beoordeling


Wij beoordelen partijen op 25 onderdelen en 72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Per onderdeel kunnen punten worden gescoord. Met onze beoordeling heeft u de beschikking over een kwaliteitskeurmerk die u de verschillen tussen vermogensbeheerders eenvoudig inzichtelijk maakt. Onze methode is extern gevalideerd door AF advisors. Hierdoor is onze methode extern gevalideerd en waarborgen we onze onafhankelijkheid.

Het aantal sterren (maximaal 5) geeft aan hoe goed de beoordeling is voor de verschillende categorieën. Per categorie vindt u een specificatie welke onderdelen we precies beoordelen.

Beoordeling
Organisatie
Kosten
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Lees hier meer over de methode voor het beoordelen van vermogensbeheerders & beleggingsadviseurs.

Vergunningen


Wij nemen alleen vermogensbeheerders op met de juiste vergunningen. Hieronder vindt u de verschillende vergunningen terug die de vermogensbeheerder heeft. Daarnaast zijn in deze tabel ook de inschrijvingen bij het klachteninstituut KIFID en de DSI certificering opgenomen.

Toelichting
Ja
12000089
Ja
Alles weten over Triodos?
Vraag de complete rapportage aan met alle informatie
 • Alle informatie over vergunningen
 • Mogelijkheden dienstverlening 
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Beschrijving beleggingsbeleid


Het beleggingsbeleid van Triodos Fondsadvies richt zich op duurzaam beleggen. Uw portefeuille bevat alleen beleggingen die voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van de Triodos Bank. Op basis van uw risicoprofiel wordt uw vermogen verdeeld over de categorieën aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De concrete invulling van de portefeuille wordt met de zeven eigen duurzame beleggingsfondsen gedaan. Periodiek adviseert Triodos of de mix tussen deze fondsen en categorieën nog optimaal is conform uw risicoprofiel.

Binnen de aandelencategorie kiest Triodos ervoor om bewust ongeveer 20% kleinere bedrijven op te nemen, de zogenoemde small caps. De resterende 80% betreffen grotere, wereldwijd opererende ondernemingen, de zogenoemde large caps. Hierbij hanteert zij een bottom-up benadering, dat wil zeggen dat ze zich eerst concentreert op het vinden van intrinsiek duurzame en vervolgens ook financieel attractieve bedrijven. Vervolgens kijkt Triodos bij de uiteindelijke keuzes welke bedrijven zij daadwerkelijk opneemt in of verkoopt uit de portefeuille ook naar een verantwoorde spreiding over regio’s en sectoren, maar dit vormt niet haar startpunt voor de bedrijfsselectie.

Ook bij de selectie van alternatives hanteert Triodos bewust een internationale oriëntatie, maar zij zorgt er wel voor dat de waarden van Triodos Bank worden gereflecteerd in elke alternatieve belegging. In de praktijk blijkt dat de duurzaamheidscriteria ervoor zorgen dat uitsluitend Triodos beleggingen gegarandeerd met hun waarden verenigbaar zijn. Het valutarisico in aandelen en alternatives dekt zij niet af, met uitzondering van de microkrediet beleggingsfondsen, waarin wel enkele valutarisico’s worden afgedekt. Triodos maakt bij de verschillende beleggingen geen gebruik van geleend geld. Ten aanzien van beleggingen in alle categorieën alternatives hanteert ze daarnaast de volgende uitgangspunten:

-Triodos belegt niet in derivaten, andere gestructureerde producten of complexe beleggingsstrategieën

-Bij vastrentende waarden heeft zij een voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. De impact van de obligatie beleggingen op het beleid van ondernemingen is weliswaar lager dan die van aandelen, maar nog steeds hoger dan de invloed die Triodos wil en kan uitoefenen op overheden. Daarnaast is het financieel rendement op bedrijfsobligaties in de regel iets hoger dan die van staatsobligaties.

-Een adviesportefeuille bouwt zij in één keer op. Bij beleggingsadvies neemt zij geen tactische allocaties in. De hiermee verbonden risico’s en kosten vindt Triodos niet opwegen tegen het potentiële extra rendement

Onderscheidende eigenschappen


De onderscheidende eigenschappen die Triodos noemt over het beleggingsbeleid

minder administratieve rompslomp
vrijheid om zelfstandig te handelen en af te wijken van ons advies
kostenvoordeel voor kleinere vermogens
spreiding


Kenmerken beleggingsbeleid


Sluit het beleggingsbeleid aan bij uw wensen? Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van het beleggingsbeleid.

Toelichting
Combinatie
Actief
Meer weten over het beleggingsbeleid?
In onze rapportage ontvangt u alle informatie over het beleggingsbeleid van Triodos
 • Alle kenmerken op een rij
 • Weten waar u voor kiest
 • Informatie gecheckt & beoordeeld
rapportage
Gratis rapportage

Kosten per jaar


In onderstaande tabel tonen we de verwachte jaarlijkse kosten inclusief BTW per jaar voor uw situatie. De kosten zijn berekend op basis van de gegevens van de aanbieder, uw inlegbedrag en uw gekozen profiel. De fondskosten en transactiekosten zijn een gemiddelde van de betreffende portefeuille over 2015. In de toelichting vindt u algemene informatie over de kosten.

%Toelichting
Fondskosten
-
De Lopende kosten in de fondsen bedragen gemiddeld 0.84% -1.1% per jaar.
Transactiekosten
-
Transactiekosten op basis van advies van Triodos zijn inbegrepen bij de advies fee. Voor transacties op eigen initiatief betaalt u 0,5% transactiekosten.
Service fee
-
Geen
Periodieke kosten
-
Geen
advies fee
-
Advies fee:(incl BTW)

0.75% p/jr tot €1.000.000,-

0,54% p/jr > €1.000.000,-

Advies fee is minimaal €500,- per jaar.Bij aanvang betaalt u €495,- voor het ontvangen van een concreet beleggingsvoorstel. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de advies fee wanneer u start met de dienstverlening.
Performance fee
-
Geen
Totale kosten
-
U betaalt €495,- voor het ontvangen van een concreet beleggingsvoorstel. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de advies fee wanneer u hier gebruik van maakt.
Op basis van de gegevens van de vermogensbeheerder berekenen wij de verwachte kosten per jaar aan de hand van de Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM). Een volledige uitleg van deze methode leest in ons artikel kosten bij beleggen. Naast de jaarlijkse kosten kan het zijn dat u ook (eenmalige) overige kosten betaalt. Deze staan vermeld bij het onderdeel "overige kosten".

Overige kosten Triodos


De belangrijkste overige kosten die van toepassing kunnen zijn bij de dienstverlening.

Inzicht in alle kosten van Triodos?
Vraag een volledig overzicht aan met alle kosten
 • Overzicht van alle kosten
 • Uw persoonlijke kostenberekening
 • Inzicht in kosten bij overstappen naar of van Triodos
rapportage
Gratis rapportage

Rendementen Triodos


Veel aanbieders hebben modelportefeuilles die bestaan uit verschillende beleggingsproducten. Welke beleggingsproducten gekozen worden is afhankelijk van het risicoprofiel en de strategie van de aanbieder. In onderstaand overzicht vindt u de rendementen die horen bij elk risicoprofiel. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maken wij ze graag voor u inzichtelijk.

*Onderstaande tabel toont het netto rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten op basis van uw uitgangspunten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico, zie hiervoor het tabblad risico.

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Triodos beleggingsadvies wil zijn rendementen niet vrijgeven. Hierdoor kunnen geen rendementen worden getoond.

Profiel behoudend defensief neutraal offensief zeer offensief
2016
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
Inzicht in alle rendementen van Triodos?
Vraag het overzicht aan met alle historische jaarrendementen
 • Alle netto rendementen op een rij
 • Overzicht van 3, 5, 7 en 10 jaar
 • Toelichting bij rendementen
rapportage
Gratis rapportage

Risicoprofielen Triodos


Elke aanbieder mag zelf zijn risicoprofielen bepalen. Meestal hebben ze 5 profielen die oplopen van een laag risico naar een hoog risico. Het risico wordt bepaald door de beleggingsproducten waarin belegd wordt en de verdeling over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. De verdeling kan per aanbieder verschillen. Onderstaande tabel geeft de profielen weer van de gekozen aanbieder.

Beleggingsprofiel I II III IV V
Verdeling
(minimum-maximum)
Aandelen
0%
20%
(15-25)
42,5%
(35-50)
65%
(50-70)
90%
(75-100)
Obligaties
97,5%
(70-100)
75%
(60-85)
50%
(40-60)
25%
(15-30)
0%
Alternatieve beleggingen
2,5%
(0-10)
5%
(0-25)
7,5%
(0-25)
10%
(0-25)
10%
(0-25)
Liquiditeiten
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
0%
(0-20)
Volledig risicoprofiel Triodos?
Vraag de rapportage aan met het complete risicobeleid
 • Inzicht in het risicoprofiel
 • Uitleg over het gevoerde risicobeleid
 • Inzicht in verwacht risico & rendement
rapportage
Gratis rapportage