ASN bank beleggen

Het beleggingsbeleid van ASN Vermogensbeheer richt zich uitsluitend op beleggingen die rekening houden met mens, natuur en klimaat. Uw portefeuille bevat uitsluitend beleggingen die voldoen aan de uitgebreide duurzame beleggingscriteria van de ASN Bank. Bijvoorbeeld: staatsobligaties van landen die op een verantwoorde manier omgaan met mensenrechten en natuur en milieu. Deze criteria leiden tot het ASN Beleggingsuniversum. Dit zijn de vooraf geselecteerde ondernemingen waaruit ASN Vermogensbeheer de beleggingen selecteert. Dit universum wordt bepaald door de selectiecommissie van de ASN Bank. Uw portefeuille wordt ingevuld met individuele aandelen en obligaties.

Beleggingsplan
Het uiteindelijke beleggingsplan bevat de strategische verdeling van uw portefeuille over de beleggingscategorieën (aandelen, obligaties en liquiditeiten). Deze verdeling sluit aan bij het risicoprofiel dat ASN voor u heeft vastgesteld en bepaalt voor een belangrijk deel het rendement en risico van uw beleggingen. Elke beleggingscategorie heeft daarin een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedtes vormen een belangrijk middel om de risico’s van het beleggen te beheersen. ASN baseert de vermogensverdeling op basis van fundamentele analyse van de economische situatie in de komende twaalf maanden, afgezet tegen de afgelopen twaalf maanden. Deze analyse voert zij maandelijks uit.

Aandelen
Bij aandelen let ASN op de verhandelbaarheid, evenals op kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Voor het aandelenbelang gelden de volgende bandbreedtes:
• ASN belegt voor minimaal 60% in Europese aandelen en voor maximaal 40% buiten Europa. ‘Buiten Europa’ betekent in de praktijk voornamelijk Noord-Amerika.
• ASN belegt minimaal 60% in grote ondernemingen en maximaal 40% in ondernemingen met een middelgrote of kleine marktkapitalisatie.
-ASN Vermogensbeheer belegt niet in opties en afgeleide producten.

Obligaties
Uit oogpunt van risicobeheersing wil ASN Vermogensbeheer zeer beperkte risico’s lopen op de hoofdsom en de valuta van obligaties. Dit betekent dat zij alleen belegt in obligaties van de hoogste categorieën, namelijk staatsleningen in euro’s met een rating van A en hoger.

De opbouw van uw portefeuille
Wanneer u klant wordt van ASN Vermogensbeheer, bouwt zij uw portefeuille in stappen op. Onder normale omstandigheden zijn dit maximaal drie stappen in de loop van een halfjaar. Daarmee wil ASN het koersrisico op de korte termijn beperken. Wanneer uw financiële middelen reeds uit beleggingen afkomstig zijn, is deze stapsgewijze opbouw niet noodzakelijk.

Actief beheer door rebalancing
Door koersstijgingen en –dalingen kan een uitgebalanceerde portefeuille uit balans raken. Als de aandelenkoersen sterk stijgen, kan de beleggingscategorie ‘aandelen’ in een minder offensieve portefeuille bijvoorbeeld ‘overwogen’ raken. Het deel van uw beleggingsportefeuille dat is belegd in de beleggingscategorie ‘aandelen’ maakt dan een te groot deel uit ten opzichte van uw beleggingen in andere beleggingscategorieën. Ook kan het belang in een specifieke aandeel te groot worden. Omgekeerd bij koersdalingen kan dit ook voorkomen. ASN brengt de portefeuille dan weer in balans door effecten te verkopen of kopen. Dit heet ‘rebalancing’. In geval van koersstijgingen verkoopt zij het overwogen belang gedeeltelijk om naar de gewenste weging terug te keren. Bij koersdalingen koopt zij effecten om weer op de gewenste weging uit te komen. Het rebalancingproces is een beleggingsstrategie met het doel de risicodragende beleggingen te vergroten als de koersen zijn gedaald, en te verkleinen als de koersen zijn gestegen. Deze strategie wordt op elk niveau uitgevoerd. Actief beheer is belangrijk in hun dynamische, gedisciplineerde portefeuillebeheer.

 
Toelichting
Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, Specialiteit
ASN Vermogensbeheer selecteert de beleggingen voor je portefeuille op basis van de duurzame criteria van de ASN Bank en het ASN Beleggingsuniversum dat daarop is gebaseerd.
Actief
Modelportefeuille
Duurzaam, Groei
Duurzaam beleggen is het uitgangspunt van ASN., Duurzaam beleggen is het uitgangspunt van ASN.
Aandelen, Obligaties
Volgens haar voorwaarden mag ASN eventueel ook beleggen in beleggingsfondsen.
Ja
ASN heeft eigen duurzame beleggingsfondsen. Dit kunnen zij opnemen in uw portefeuille.
InsingerGilissen
Nee
De getoonde beleggingen en de tabel is van ASN bank Vermogensbeheer. Naast deze dienstverlening biedt ASN bank ook andere dienstverleningen aan. Gebruik onze vergelijkingsmodule om alle mogelijkheden te vergelijken.

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders