Team Alex


LET OP: Alex heet vanaf oktober 2018 Binck Select. Zie hier alle informatie.

Alex biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.