Alex rendement vermogensbeheer

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

 Let op! De rendementen van Alex Vermogensbeheer zijn volgens de AFM niet representatief voor een gemiddelde klant.

De getoonde rendementen betreffen de rendementen van een voorbeeldportefeuille in het risicoprofiel met het risicogetal: Defensief: 41, Behoedzaam: 72, Offensief: 90, Speculatief: 150, Zeer speculatief: 250. Verder is uitgegaan van een inlegbedrag van €25.000,- zonder stortingen of onttrekkingen gedurende de meetperiode. Uw individuele resultaat kan -bijvoorbeeld door een ander risicogetal- afwijken van de getoonde rendementen.

* De getoonde rendementen over 2018 zijn t/m 30 september van dat jaar.

ProfielDefensiefbehoedzaamOffensiefSpeculatiefZeer speculatief
2018*
0%
3%
4%
5%
8%
2017
1%
7%
9%
1%
5%
2016
1,3%
-2,7%
3,9%
-9,8%
-4,3%
2015
1,8%
11,9%
3,5%
19,8%
26,1%
2014
-3,3%
-11,4%
-8,0%
-9,6%
-3,9%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders