Abn Amro Meespierson vermogensbeheer beleggingen vergelijken

Abn Amro Meespierson vermogensbeheer beleggingen

Bij ABN Amro Meespierson vermogensbeheer maakt u de keuze uit een van de verschillende mandaten. In het Multi Manager Mandaat wordt uw portefeuille actief beheerd en uitsluitend belegt in beleggingsfondsen. In het Klassiek Mandaat wordt uw portefeuille actief beheerd en voornamelijk belegt in individuele effecten (aandelen en obligaties) aangevuld met specifieke beleggingsfondsen. Uw portefeuille bestaat uit ongeveer 45 bedrijven. De meeste daarvan hebben een bekende naam. Uw portefeuille is hierdoor herkenbaar. In het Comfort Inkomsten mandaat ligt het accent op beleggingen die inkomsten opleveren. In het inkomsten mandaat wordt voornamelijk belegt in index-trackers en indexfondsen, aangevuld met beleggingsfondsen die dividend uitkeren. Als u duurzaam wenst te beleggen heeft Meespierson heeft ook nog de keuze uit een Duurzaam Fondsen mandaat & Duurzaam Beleggen Mandaat. De strategie is dan gelijk aan bovenstaande mandaten maar met een focus op duurzame fondsen en/of effecten. Vanaf €2.5 miljoen heeft u de mogelijkheid tot een mandaat die speciaal conform uw wensen wordt samengesteld.

Waarin onderscheidt ABN Amro in haar beleggingsbeleid van andere banken en beleggingsondernemingen?
- ABN Amro combineert haar interne expertise met externe expertise op deelgebieden (o.a. door ondernemingsanalyse, duurzaamheidsbeleid en technische analyse).
- ABN Amro gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Op productniveau maakt ABN Amro gebruik van actief beheerde beleggingsproducten voor markten waar bewezen is dat deze waarde hebben kunnen toevoegen. Voor markten waar dit niet het geval is concentreert ABN Amro zich op passieve beleggingsproducten.
-Beleggingsbeslissingen worden genomen door een team van beleggingsspecialisten met een bewezen track record en een ruime ervaring.  
- ABN Amro is ervan overtuigd dat een analyse van duurzaamheid factoren en bijbehorende duurzaamheidsscores helpt bij het beoordelen van de kwaliteit van individuele ondernemingen. 
- Risicoanalyse en meting van de resultaten zijn standaard onderdeel van het beleggingsproces en helpt ABN Amro bij het maken van de juiste keuzes.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft ABN Amro?
De beleggingsstrategie kan omschreven worden als actief en is gebaseerd op fundamentele gronden. Hierbij maakt ABN Amro gebruik van kwantitatieve analyses (zoals screening, risicoanalyses en technische analyses) in het beslissingsproces om een efficiënte en tijdige besluitvorming te borgen. In het beleggingsproces onderscheidt ABN Amro de volgende samenhangende stappen:
- Macro-economisch onderzoek: de analisten van ABN AMRO analyseren de onderliggende fundamentele ontwikkelingen en verkennen de impact op de toekomstige beleggingsomgeving.
- Tactisch beleid: actief inspelen op verwachte marktontwikkelingen op basis van de toekomstige beleggingsomgeving. Het ABN AMRO Beleggingscomité is verantwoordelijk voor de tactische vermogensverdeling en komt wekelijks samen.
- Modelportefeuille-constructie: samenstellen van concrete beleggingsportefeuilles per risicoprofiel door het selecteren van beleggingsinstrumenten in lijn met de gekozen verdeling van beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën.
- Communicatie en implementatie: doorvoeren van de beleggingsbeslissingen in de beleggingsportefeuilles van de vermogensbeheerklanten en het geven van beleggingsadviezen aan de klanten die hebben gekozen voor het concept beleggingsadvies.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
De vermogenscategorieën bij de ABN zijn: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. In het beleggingsbeleid accepteert ABN Amro uitsluitend valutarisico’s die voortkomen uit beleggingen in de vermogenscategorieën met een hoge volatiliteit (o.a. aandelen en onroerend goed). Dit doen ze om te voorkomen dat het valutarisico het totale risico domineert. Daarom moeten alle beleggingen in obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties van uiteenlopende kwaliteit en overheidsobligaties van landen uit opkomende markten) betrekking hebben op eurowaarden.


 
Toelichting
Combinatie
Voor advies op het gebied van duurzaamheid wordt gebruik gemaakt van Triodos Meespierson
Actief
Actief met actieve beleggingsfondsen.
Modelportefeuille
Duurzaam, Groei
U kunt ook kiezen om volledig duurzaam te beleggen. In samenwerking met Triodos heeft ABN het mandaat Duurzaam Fondsen. Uw vermogen wordt dan uitsluitend belegd in duurzame beleggingsfondsen., Het Multi Manager mandaat is volledig gericht op groei.
Beleggingsfondsen
Keuze uit 140.000 beleggingsfondsen.
Ja
ABN Amro beleggingsfondsen
Abn Amro
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders