Grote verschillen rendemenen vermogensbeheer

Beleggingsmatch onderzocht de rendementen van 15 grote vermogensbeheerders over 2012 en stuitte op omvangrijke verschillen. Niet alleen de rendementen binnen de diverse risicoprofielen liepen uiteen, ook de onderliggende asset allocaties verschilden fors. Binnen een ‘gemiddeld’ risicoprofiel varieerde de allocatie in aandelen van maar liefst 100% tot beneden de 40%.  Beleggingsmatch keek ook naar de prestaties van de vermogensbeheerders over meerdere periodes en inventariseerde in één moeite door ook de onderliggende asset allocaties.