8 procent rendement op een obligatie?! Waar zit uw risico..

Kwaliteit Obligaties KredietrisicoEen obligatie die 8% rente uitkeert, klinkt heel aantrekkelijk als u maar 0,1% op uw spaarrekening krijgt. Maar klinkt dit niet te mooi om waar te zijn? 8% valt gemiddeld te behalen op aandelen op de (hele) lange termijn. Maar waar zit het risico dan bij zulke obligaties? Bij het beleggen in obligaties moet u rekening houden met andere risico’s dan bij aandelen. Eén daarvan is het kredietrisico.  


Wat is kredietrisico?

Dit is de definitie van de AFM: "Kredietrisico is het risico dat de onderneming of staat waarin je belegt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of zelfs failliet gaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen rente kan worden betaald, dat je inleg niet wordt terugbetaald of dat je beleggingen niets meer waard zijn."


Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die uitgegeven wordt door een partij (bedrijf of overheid), waarvoor de belegger een vooraf afgesproken rentepercentage ontvangt. Er bestaat altijd een risico dat die partij niet aan zijn financiële verplichtingen (rentebetalingen en aflossing) kan voldoen. Wanbetaling dus. Dat noemen we het kredietrisico. 


Wanbetalers

Wanbetaling op obligaties komt voor. Een recent voorbeeld van wanbetaling op een staatsobligatie was Venezuela. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s gaf als eerste het land de status van wanbetaler (default), omdat het er niet in slaagde een betalingsachterstand te voorkomen op de staatsschuld van USD 60 mrd.

Een ander voorbeeld - van iets langer geleden - betrof het vastgoedfonds van Homburg. Homburg Bonds bood vastgoedbeleggers een couponrente van 7,5%. Maar het vastgoedfonds kon door een combinatie van een hoge schuldenlast, vrijwel geen eigen vermogen en te weinig inkomsten, de verplichtingen niet nakomen. 


Kredietwaardering en kredietbeoordelaars

In de regel is het zo, hoe hoger de vergoeding (rente) op een obligatielening, des te hoger het risico op wanbetaling. Men kan ook zeggen, des te lager de kredietwaardigheid. Er zijn bedrijven, zoals bijvoorbeeld Moody’s en Standard & Poor’s, die de kredietwaardigheid beoordelen van bedrijven en instellingen die obligaties uitgeven. Aan de hand van scenario's en risicomodellen maken zij een inschatting hoe groot de kans is dat schulden (rente en aflossing) niet terugbetaald worden. Zij geven dan een bepaalde kredietwaardering - of credit rating - aan een obligatielening. Maar zo’n kredietoordeel zegt ook niet alles. Risicovolle kredieten van de Amerikaanse bank Lehman Brothers hadden bijvoorbeeld een hoge kredietbeoordeling AA gekregen vlak voordat de bank in 2008 omviel. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende ratings.

  


S&P en Fitch


Kwaliteit

Type schuldpapier


AAA


uitstekende kredietkwaliteit

PrimeAA


hoge kredietkwaliteit

High gradeA


goede kredietkwaliteit, kan op lange termijn verslechteren bijtegenvallende economische omstandigheden

Investment gradeBBB


voldoende kredietkwaliteit, zal op lange termijn verslechteren bijtegenvallende economische omstandigheden

Investment gradeBB


voldoende kredietkwaliteit, meevallende economische omstandigheden zijnnodig om op lange termijn te blijven betalen

non-investment grade, of speculatief

(high yield of junk bonds) B


voldoende voor korte termijn, lange termijn onzeker

non-investment grade, of speculatief

(high yield of junk bonds)CCC


slechte kwaliteit, kans op faillissement reëel

Extreem speculatief (high yield)

(high yield of junk bonds)


CC


slechte kwaliteit, kans op overleven is klein

Extreem speculatief (high yield)

(high yield of junk bonds)C


slechte kwaliteit, kans op overleven is zeer klein

Extreem speculatief (high yield)

(high yield of junk bonds) 


D


failliet

Failliet

Bron: VEB https://www.veb.net/obligaties/de-rol-van-kredietbeoordelaars


Bij bekende partijen met een hoge rating, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Staat, Shell of Rabobank, ligt de risicopremie lager omdat er weinig twijfel bestaat over de aflossing van de schulden. Daarnaast is er schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid, waar ook een hogere rentevergoeding voor wordt geboden. High yield, of junk bonds, is schuld van bedrijven met een hogere kans dat zij in gebreke blijven. Daar staan dan hogere rendementen tegenover. Hoe lager de kredietkwaliteit van een obligatie, des te hoger het rendement, maar ook is de kans groter dat u uw geld niet terugkrijgt. Dit bevestigt opnieuw dat bij hogere rendementen een hoger risico hoort. 


Voorbeelden van obligaties met verschillende couponrentes en verschillend risico

 

Couponrente


Opmerkingen

WindparkHazeldonk Breda

6%


De obligatiehouders zullen gedurende delooptijd van 15 jaar 6% rentevergoeding ontvangen met twee tussentijdseuitkeringen, in 2020 en 2025.


Tesla

5,3%


Rating B3 (high yield)

Heineken

3,50%


Rating Baa1 (investment grade)

10jaars staatslening van Nederlandse overheid

0,66%


Aaa (prime)


Wat kunt u doen om het kredietrisico te beperken?

Spreiden is een belangrijke tip die wij u geven om risico te beperken. Hier leest u meer tips. Als u te eenzijdig belegt, voelt u de gevolgen direct als er iets met die onderneming of sector gebeurt. Dit geldt voor zowel aandelen als obligaties. Spreiding aanbrengen is daarom altijd het beste. Spreiden kunt u bij obligaties over verschillende looptijden en over type schuld. Het is bijvoorbeeld niet verstandig alleen te beleggen in high yield obligaties, of in één bepaalde regio. Als uw vermogen te klein is om zelf voldoende te kunnen spreiden, dan kunt ook kiezen voor een beleggingsfonds of indextracker om voldoende spreiding te bereiken. 


Vergelijk!

Via beleggingsmatch vergelijkt u eenvoudig alle geschikte brokers. Kies voor “vergelijk nu”, selecteer “zelf beleggen” en vul uw gewenste inlegbedrag in. Kies voor “help mij kiezen” en voor het profiel “fondsenbelegger” en geef uw voorkeur aan voor mixfondsen, beleggingsfondsen of indexfondsen (trackers). Belegt u via een vermogensbeheerder, dan zorgt deze voor spreiding. U kunt eenvoudig alle brokers of vermogensbeheerders vergelijken

Twijfelt u over wat voor u de beste vermogensbeheerder of beste broker is? Wij helpen u graag verder met een advies op maat.


Meer over risico’s bij beleggen

Beleggen gaat ALTIJD gepaard met risico. Lees hieronder meer over wat voor risico’s er bij beleggen zijn.

Risico is terug van weggeweest | Koersrisico

Risico van een stijgende rente | Renterisico 

Risico bij beleggen in wereldwijde aandelen | Valutarisico

Voorkom lock-in bij beleggen | Liquiditeitsrisico